Copy
Beste Buurtgenoot,

De volgende grote bijeenkomst van Stadsdorp Nieuwmarkt is
maandag 7 december om 16:00 uur 
in Splendor

Inloop / Thema  / Nieuws  / Optreden / DAM-bord / Bar                                          
Meer hierover in deze nieuwsbrief.

Te klein op je beeldscherm:
ga naar de >> webversie
Zijn er in plaats van afbeeldingen lege vlakken tussen de tekst? Klik bovenaan je mailvenster op:
afbeeldingen weergeven. In sommige mailprogramma's wordt de nieuwsbrief voor een gedeelte weergegeven. Klik aan het einde op hele bericht weergeven. 
(geldt voor o.a. gmail-gebruikers)

Werken de linkjes hieronder niet:
ga naar de >> webversie

Nieuwsbrief Stadsdorp Nieuwmarkt  2015-11

Bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt in de Zuiderkerk op 27 oktober met het thema Het Digitale Dorp, georganiseerd door Stadsdorp Nieuwmarkt en Waag Society. Op de foto: de ruim honderd belangstellenden bij de lezing van Eugène Loos
foto: beeld uit de film van Eveline van Dijck / YoY media

U I T N O D I G I N G 

Maandag 7 december
16:00-19:00 uur

 

Grote bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt


in Splendor

Nieuwe Uilenburgerstraat 116

Programma 


16:00

Inloop / Bar


16:30

"LOSLATEN als levenskunst"

6 ervaringen met loslaten - en meer


17:15 - 17:30

Pianiste Tae-Young Kim

winnares van het Geelvinck Fortepiano Festival

 

17:30 - 19:00

Nazit / DAM-borden / Bar

In deze NieuwsbriefWerken de linkjes hieronder niet: ga naar de webversie


LOSLATEN als levenskunst

Stadsdorp Nieuwmarkt maandag 7 december in Splendor                                                            

Presentatie Het Digitale Dorp

Aanwezigen gaven aan wat digitaal al vertrouwd is en wat zij nog willen leren - wordt vervolgd

 

Lodewijks keuze

Vandaag bij je graf, lieve paps - Louis Paul Boon

 

Tae Young Kim - pianiste

Winnares van het Geelvinck Pianoforte Festival,
speelt op 7 december voor Stadsdorp Nieuwmarkt
   

Korte berichten

VCA en Markant zoeken vrijwilligers / Medewerking onderzoek spraaktechnologie gevraagd / Dans je Fit heeft nog plaats  / De Onbekende Artiest in Splendor 

 

Door de ogen van...

Adriaan Boiten registreert de buurt met zijn smartphone
 

Bevriende podia

Agenda's 

Werken de linkjes hierboven niet: ga naar de webversie

Loslaten als levenskunst 

Thema van de bijeenkomst op maandag 7 december
16:00 uur in Splendor


Loslaten. In eerste instantie denk je misschien aan verlies, aan verdriet en pijn, maar loslaten staat ook voor accepteren, bevrijding, beweging.

Marijke, een van de organisatoren van 7 december: "Je kledingkast opruimen betekent loslaten van dierbare kleren, maar geeft ook ruimte. Het besef niet meer eeuwig jong te zijn vergt loslaten, maar kan ook leiden tot het accepteren ervan. Je kind het huis uit, au, je moet hem loslaten, maar je kunt je daarnaast ook trots voelen dat hij zijn eigen weg gaat zoals je dat zelf ooit deed. Een dierbare verliezen: mateloos verdriet."

Zes stadsdorpers vertellen op de bijeenkomst over een ervaring met loslaten. Daarna is er gelegenheid om over het onderwerp door te praten.​
 

LOSLATEN
 
Om los te laten is liefde nodig.
 
Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt,
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen.
 
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer,
Het is het besef dat ik de ander ruimte geef.
 
Loslaten is niet het onmogelijk maken,
Maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties.
 
Loslaten is machteloosheid toegeven,
Hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.
 
Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven.
Het is jezelf zo goed mogelijk maken.
 
Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.
Loslaten is niet oordelen, maar de ander toe te staan mens te zijn.
 
Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
Maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.
 
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.
 
Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag nemen zoals die komt.
En er mezelf gelukkig mee prijzen.
 
Loslaten is niet anderen kritiseren of regulieren,
Maar te worden wat ik droom te zijn.
 
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
Maar groeien en leven voor de toekomst.
 
Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.
 
 

- Nelson Mandela –Stadsdorp Nieuwmarkt grote bijeenkomst
maandag 7 december, 16:00 – 19:00 uur

in Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116

terug naar overzicht 

Stadsdorp en Waag Society
presenteren Het Digitale Dorp

27 oktober, presentatie van Het Digitale Dorp in de Zuiderkerk.
Lezing van Robin Hooijer - foto: uit de film van Eveline van Dijck / YoY media

Aanwezigen gaven aan wat digitaal al vertrouwd is
en wat zij nog willen leren

Prikkelende lezingen over de stand van de digitale kennis bij ouderen én jongeren leerden de ruim 100 aanwezigen op de inspiratiemiddag van Het Digitale Dorp, dat het aardig meevalt met de vaardigheden van ouderen op computer en internet. Onder ouderen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, komen op digitaal gebied flinke verschillen voor in ervaring, inzicht en vaardigheden, maar dat geldt, zij het in andere verhoudingen, ook voor jongeren. Je zou dus niet moeten spreken over het stimuleren van digitale vaardigheden bij ouderen, maar bij mensen ongeacht hun leeftijd, waar jongeren evenzeer van kunnen profiteren als ouderen. 
Na de lezingen van de wetenschappers Eugène Loos en Robin Hooijer presenteerden de organisatoren Stadsdorp Nieuwmarkt en Waag Society Het Digitale Dorp:  buurtbewoners vooruit helpen op computer, tablet en smartphone en wie al aardig vaardig is, als die dat wil, trainen als trainer. Het gaat niet alleen om vaardigheden, maar ook om inzicht te krijgen in hoe het onder de motorkap werkt. Het gaat om wat er nu bestaat, wat er mee kan, wat er aan komt en vooral hoe er mee te werken en hoe het eenvoudig én veilig te houden. Er valt immers meer te profiteren van de digitale middelen dan alleen e-mailen en skypen. Denk aan zaken als betalingen, web-winkelen, verzekeringen, reizen, boeken en meer. Voor het behoud van je onafhankelijkheid als je ouder wordt, kun je baat hebben bij technologische snufjes op het gebied van gezond blijven, omgaan met lichamelijke ongemakken, veilig bewegen in huis en contact houden met zorgverleners. Maar ook het contact met buurtgenoten, zoals het uitwisselen van diensten, kan vereenvoudigd worden door de inzet van digitale media. Je wereld kan groter en interessanter worden als je op digitaal gebied bijblijft. Zo wil Het Digitale Dorp je meer mediawijs maken. Dit in combinatie met ontmoetingen in het Stadsdorp. Eigenlijk op de manier hoe jongeren dat al doen.

Stadsdorpers beantwoordden vragen om aan te geven welke vaardigheden zij op computers nog willen verwerven
foto's: beelden uit de film van Eveline van Dijck / YoY media

Om de leer- en oefenstof goed af te stemmen op de werkelijke stand van de kennis van de belangstellenden, werd de aanwezigen gevraagd om de eigen ervaring aan te geven met het gebruik van de computer. Dit bleek uiteen te lopen van nauwelijks ervaring tot zeer ruime ervaring met digitale technieken en programma's, precies zoals de wetenschappers dat in hun lezingen hadden geschetst.
 
In volgende nieuwsbrieven zullen de inhoud en data van de cursussen van Het Digitale Dorp bekend worden gemaakt.

 

Op YouTube is een film te zien van de bijeenkomst op
27 oktober in de Zuiderkerk met de presentatie van
Het Digitale Dorp
Opname en montage:
>>Eveline van Dijck /
YoY media

 

terug naar overzicht

Lodewijks keuze

Lodewijk Brunt plaatst in deze rubriek een door hem gekozen gedicht 

Vandaag bij je graf, lieve paps
 
vandaag bij je graf lieve paps
wou ik je zeggen hoe mooi
de meisjes worden en hoe kort
hun rokjes zijn en hoe dik
hun tieten worden
je zag dat zo graag lieve paps
je keek het aan met je goedige ogen
de rustige glimlach van de oude man
je sprak zo graag lieve paps
over een koppel ferme tieten en toeten
en je had ze ook zo graag nog eens
beetgenomen ouwe sloeber lieve paps
dat wou ik zeggen bij je graf
hoe mooi ze deze zomer waren
hoe liefdevol ik keek met jouw ogen
naar hun rokjes zo kort
naar hun spannende spijkerbroeken
je mocht het niet aankijken
van mams ik weet het
je wendde de goedige blik af
je bruine zachte ogen
van een te brave hond
vandaag vertel ik het dan
met wat weemoedige glimlach
aan je graf
 
uit: Louis Paul Boon, Verzamelde gedichten.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979
  

Pianiste Tae-Young Kim


Op de bijeenkomst van Stadsdorp Nieuwmarkt op maandag 7 december speelt de pianiste >>Tae-Young Kim, zie ook de >>uitnodiging in deze nieuwsbrief. Tae Young Kim is winnares van het >>Geelvinck Fortepiano Festival 2015.
 

terug naar overzicht 

Korte berichten

 

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg gevraagd bij Markant

Mede door de bezuinigingen in de zorg is de vraag naar ondersteuning door zorgvrijwilligers sterk gestegen. Markant kan de vraag nog amper aan. Er dreigen wachtlijsten te ontstaan voor alle doelgroepen. Ook voor mensen in de laatste levensfase. Markant zoekt met spoed vrijwilligers palliatieve terminale zorg. Download hier de >>informatie-pdf.
Bij het Sociaal Loket, in het buurthuis, bij de bibliotheek en bij verschillende zorginstellingen is verkrijgbaar de >>Mantelzorgkrant.
Markant, Centrum voor Mantelzorg 020 886 88 00. 
E-mail csanders@markant.org. Website:. www.markant.org


Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) zoekt mensen

Anne Coos Vuurmans (65): “Ik wilde na mijn pensioen graag nog iets van betekenis blijven doen. Ik ben blij dat ik via de VCA nu leuk vrijwilligerswerk doe: in Artis, in het Apenhuis en de Vlindertuin. Ik verras het publiek met verhalen en wijs op dingen waar je anders voorbij loopt. Zoals de piepkleine pijlgifkikkertjes. Dat maakt het werk levendig en dankbaar."
Er zijn vele mogelijkheden als vrijwilliger. Eén dag in het jaar, een avond per maand of een paar uur per week. VCA helpt iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. Er is een maandelijkse oriëntatiebijeenkomst en een online vacaturebank, Een afspraak voor een bemiddelingsgesprek: bel  020-5301220. Adres: Geldersekade 101 - www.vca.nu.
 

Medewerking aan onderzoek spraaktechnologie gevraagd

Stichting Nederland Kennisland en de Nederlandse TaalUnie onderzoeken 
hoe ouderen langer zelfstandig kunnen blijven met behulp van 
spraaktechnologie. Deze technologie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld 
aan je huis te vragen om de gordijnen open te doen of de verwarming aan 
te zetten.
Er worden 6 mensen gezocht tussen de 70 en 80 jaar oud die 
een uurtje aan de keukentafel zouden willen praten over hoe hun 
dag eruit ziet. Heeft u interesse? Neem dan contact op met 
Tessa Askamp: tas@kl.nl.
 

Dans je fit

Er is nog plaats in de stadsdorpclub Dans je Fit onder leiding van Mirjam Couvreur. Elke donderdag 18:00-19:00 uur in Rapenburg 51 (deurbel: Gymzaal). Informatie: 06 2472 0162. Er wordt een kleine vergoeding van €5,- per keer gevraagd. Gratis proefles. Aanmelden via dansjefit1@gmail.com.
 

De Onbekende Artiest - buurtfestival - Splendor
zaterdag 28 november 17:00 uur

De Onbekende Artiest gaat de strijd aan met de beroemdheidscultus. Bij deze optredens gaat het om wat iemand kan, niet om wat hij is. Meld je aan met wat je kan >>Splendor De Onbekende Artiest. Of kom >>kijken en luisteren.
 

terug naar overzicht 

Door de ogen van...

Adriaan Boiten registreert al wandelend de buurt met zijn smartphone 

Uitzicht vanuit haar huis aan de Oude Waal - foto Marijke VerhaakHeb je ook een treffende foto van een situatie in de buurt, zend die dan in voor de rubriek Door de ogen van... >> info@stadsdorpnieuwmarkt.nl

Bevriende podia


Stadsdorp Nieuwmarkt is voor de grote bijeenkomsten telkens te gast bij culturele podia in de Nieuwmarktbuurt.
Het stadsdorp, dat zelf zoveel mogelijk geldloos opereert, hoeft voor het gebruik van deze ruimten geen zaalhuur te betalen: een grote geste.
Van deze podia volgen hieronder de links naar een aantal van hun programma's of agenda's.
 

 

Compagnietheater

Agenda

Splendor

Agenda

Huis De Pinto

Agenda

Brakke Grond

Programma

Perdu

Programma

Vox-Pop (UvA)

Agenda

 


 

 

De Boomsspijker

Weekactiviteiten

 

 


 

 

Zuiderkerk

Agenda 

 

Internationaal Danstheater

Agenda 
Ontwerp logo: Dutch Logo Design, Ton Giesbergen
Meer informatie over het Stadsdorp Nieuwmarkt
Facebook
Facebook
Website
Website