Copy
Beste <<voornaam>>,

Heeft het internet jouw leven veranderd? Wat is jouw ervaring: goed of slecht?
Daarover gaat de bijeenkomst op 14 december in Perdu.
Boeiende ontwikkelingen en inspirerende kansen, gebracht door Paulien Melis.
Je kunt je aanmelden.

'Daar hing hij - op de brancard - hoog in de lucht, onze buurman ...' Het begin van een indrukwekkend verhaal over eenzaamheid als gevolg van sociale onthouding in ons stadsdorp: een ervaring die om reacties vraagt. 

Helaas niet langer in de nieuwsbrief: de poëzie-keuze van Lodewijk Brunt.
Lodewijk overleed in de ochtend van 17 oktober aan de gevolgen van kanker. Het stadsdorp verliest een trouwe en boeiende persoonlijkheid in hem. Hij zond twee dagen voor zijn overlijden nog zijn laatste keuze voor het gedicht in de  nieuwsbrief van 15 oktober.

Diet Verschoor, auteur en onder meer docent van schrijfcursussen, neemt de taak van Lodewijk over.

Verder: de column van Gee de Wilde, clubs en binnenbuurten blijven actief, tóch een tentoonstelling van Open Ateliers, een Groen Lichtje achter je raam, korte berichten en veel foto's. Met dank aan de inzenders.
Voor het gebruik van de linkjes in de inhoudsopgave werkt de webversie het best.
Ook wordt de nieuwsbrief  dan niet halverwege afgebroken (zoals bij gmail-gebruikers). Klik dus bij voorkeur op 
webversie.
 

Zijn er in plaats van afbeeldingen lege vlakken tussen de tekst? Klik bovenaan je mailvenster op afbeeldingen weergeven.
In sommige mailprogramma's wordt van de nieuwsbrief maar een gedeelte weergegeven. Klik aan het einde op hele bericht weergeven (geldt voor o.a. gmail-gebruikers).

 

Nieuwsbrief Stadsdorp Nieuwmarkt - december 2020


Uitnodiging


Bijeenkomst
Stadsdorp Nieuwmarkt

 

Maandag 14 december 16:00 uur

in Perdu, Kloveniersburgwal 86

corona-proof - zie aanwijzingen
 

Vooraf aanmelden vereist

Maximum 26 bezoekers
De overigen kunnen online meedoen via Zoom - ook aanmelden.
Voor aanmelden, tijden en de corona-aanwijzingen zie  het artikel verderop.
Donatie voor Perdu contant of via PIN: welkom.


INHOUD

Stadsdorpbijeenkomst in Perdu 14 oktober

Word digi-wijzer en breng je ervaringen en vragen mee

Laten we door afstand te houden een buur verkommeren?

B (een buurman)

Diets keuze

Hans Andreus - Noordenwind

Gee merkt op

Een postzegel van twee gulden

Alice Roegholt over 'Amsterdamse School' 

Eerste Zoom-ervaring Stadsdorp Nieuwmarkt 26 oktober

Clubs en binnenbuurten gaan door

Wandelen met een Thema / Eten Met Drie

Open Ateliers Nieuwmarkt

Toch de tentoonstelling en wel nu: in de Oude Kerk 

Green Light district!

Groene Lampjesactie laat zien: “hier wonen wij"

Korte Berichten

Danspaleis biedt ook radio
Markant helpt je als je mantelzorger bent

Agenda's bevriende podia

Alweer een rijk cultureel aanbod in de buurt

Door de ogen van ...

Adriaan Boiten, Betty Prins en Gee de Wilde

Stadsdorpbijeenkomst
14 december 16:00 uur
in Perdu


Heeft het internet je leven veranderd?

Is jouw ervaring goed of slecht? Wat is je volgende stap?

foto Jim Klinkhamer

Verheug je je in de steeds verder gaande digitalisering van ons leven of juist niet?

Gebruiken we de juiste middelen om van de digitale techniek te profiteren? Of hebben we weerstand om de volgende stap te nemen?
En beschermt of belemmert die weerstand ons?

Ben je nieuwsgierig naar wat er nog gaat komen aan digitale hulpmiddelen voor betere communicatie en andere gemakken? Vooral als je ouder wordt?
 

Word digi-wijzer en breng je ervaringen en vragen in op 14 december in Perdu. Of doe online mee via Zoom.

 

Programma 14 december

Aanmelden vereist


In het eerste deel gaat het om de boeiende kanten van nieuwe digitale hulpmiddelen voor ons dagelijks leven en ook over de digitale middelen voor als je ouder wordt of zorg nodig hebt. 
Spreker Paulien Melis is medewerker van Waag (technology & society), gevestigd in onze Nieuwmarktbuurt (zie ook haar artikel - met Sabine Wildevuur - in Het Parool, 2019).
In haar verhaal voor het stadsdorp belicht Paulien de rol van technologie en hoe die op ons leven van invloed is. Daarnaast gaat zij zijdelings in op zorgtechnologie.
  
In het tweede deel gaat het om onze eigen ervaringen, verwachtingen en doelen. Wat hebben we elkaar te bieden? 
 

Tijden en corona-aanwijzingen

Maandag 14 december
16:00 Inloop - met mondkapje zolang je niet op je plaats zit; houd steeds anderhalve meter afstand
16:30 Deel 1 lezing door Paulien Melis, ook te volgen via Zoom
16:50 Deel 2 gesprek van de aanwezigen over eigen ervaringen, verwachtingen en doelen; ook aan deel te nemen via Zoom
17:20 Einde centraal gedeelte - napraten als je wilt, mits je op je plaats blijft zitten; de Zoomverbinding wordt beëindigd
18:00 Vertrek met mondkapje op; zonder bijeen te staan/lopen;
een voor een naar buiten

foto Jim Klinkhamer

Aanmelden


Aanmelden voor deelname in Perdu (max. 26 p) via de  link 
AANMELDEN 14 december PERDU

Als de link niet werkt (wat bij sommige accounts voorkomt) zend dan een e-mail naar aanmelden.bijeenkomst.sdnm@gmail.com met de onderwerpregel 'Perdu 14 december' en in de mail je naam en telefoonnummer. 
Je ontvangt daarna óf de  bevestiging dat je tot de eerste 26 hoort en naar Perdu kunt komen, of dat er al 26 vóór je zijn aangemeld en dat je de Zoom-link apart zult ontvangen om de bijeenkomst thuis online mee te maken. Er komt een Zoom-instructie voor het geval dit nieuw voor je is.

Aanmelden voor online deelname via Zoom via de link
AANMELDEN 14 december via Zoom

Als de link niet werkt (wat bij sommige accounts voorkomt) zend dan een e-mail naar aanmelden.bijeenkomst.sdnm@gmail.com met de onderwerpregel 'Zoom14 december' en in de mail je naam en telefoonnummer.
 

Bevestiging van je aanmelding

Je ontvangt na je aanmelding een bevestiging van ontvangst.
Aangemelden voor de bijeenkomst vernemen of zij tot de eerste 26 behoren en dus naar Perdu kunnen komen, of dat zij te laat waren en hun aanmelding genoteerd wordt voor de online deelname via Zoom.
Alle direct of indirect aangemelden voor de online deelname via Zoom, ontvangen:
- een bevestiging
- de link die toegang geeft tot de online verbinding om 16.30 uur
- een gelegenheid om vooraf met Zoom te oefenen (diezelfde maandag om 13.30 uur) en eventueel ook met de hulptelefoon contact op te nemen
Zoom gebruiken kan met een laptop, een tablet of een smartphone.
 

Koffie, thee en water - vrijwillige bijdrage voor Perdu

Koffie en thee is voor € 1,00 verkrijgbaar. De bar is niet open.
Perdu ontvangt het stadsdorp (dat een geldloze beweging is) zonder huur te berekenen. Een fantastische geste. Het stadsdorp collecteert na afloop, om toch een financiële ondersteuning aan Perdu te kunnen geven. Ook Zoomdeelnemers kunnen aan de collecte meedoen met een overschrijving. Het banknummer wordt in de aanmeldbevestiging gegeven.
Uit: internetonderzoek van KBO-PCOB
'Bij senioren neemt de internetvaardigheid af met de jaren'

De 60-ers geven zichzelf nog een 9 als rapportcijfer voor hun digitale handigheid.
Bij 75 jaar zakt dat cijfer naar een 5.

De redenen:
 • het bedienen wordt te moeilijk of lastig te onthouden (43%)
 • gezondheidsproblemen, zoals verminderd zichtvermogen en hand- en vingervaardigheid (20%)
 • er is niemand meer om te helpen - veelal na een verlies (10%)
Lees meer hierover in het artikel op computable.nl

Laten we door afstand te houden een buur verkommeren?

 

B (een buurman)


Van de auteur, een buurman, is alleen zijn initiaal vermeld om de privacy te beschermen van de betrokken in dit verhaal.
De foto's bij dit artikel hebben betrekking op algemene situaties van burenzorg, niet op dit specifieke verhaal.

foto's coronaindestad.nl

Daar hing hij - op de brancard - hoog in de lucht. Onze buurman. Er stonden twee ambulances klaar, een brandweerwagen en een ladderwagen. Hij werd uit zijn woning gehesen waar hij meer dan 30 jaar had gewoond.
We hielden op onze trap altijd een oogje in het zeil, want onze buurman was 72 jaar en werd fragieler. Hij kwam niet meer in zijn stamcafé, hoorden we.
Ik zag zijn magere, zwarte hand gebaren naar de ziekenbroeder als antwoord op een onhoorbare vraag. Daarna werd hij ingeladen en weggereden.
In de buurt kende men hem van de goedlachse groet en een kort praatje uit het open raam op drie hoog.
Zijn vriendin liep achter de ambulance aan en verzekerde een buurman: “Hij leeft nog!” Die nacht overleed hij: vermagerd, verzwakt door de drank, ‘op’.
We hadden het niet goed ingeschat …
 
Hoe kan dit gebeuren op een trap die je kan beschouwen als een stadsdorp in het klein: een gezellige dorpssteeg waar iedereen naar tevredenheid bleef wonen? Soms meer dan 30 jaar! Een warme jas. We hebben eerder wel geïntervenieerd. We kennen de weg naar de woningbouwvereniging en naar het loket Zorg en Overlast.
Sluipenderwijs is een pandemie - met een ‘nieuw normaal’ - ook een emotionele pandemie geworden.
We hebben het onderschat, de halfbewuste gevolgen van een anderhalvemetersamenleving: voor de (oudere) mensen die geen kant op kunnen, geïsoleerd raken, en voor de naburen die hun natuurlijke bezorgdheid net iets minder paraat hebben door de continue achtergrondruis van sociale afstand, de dagelijkse besmettingsgetallen en de angst om een mogelijk dodelijke ziekte op te lopen of aan kwetsbaren over te dragen.
 
Een vriend van mij - therapeut - noemt de nieuwe situatie ‘een grijze cocon van contactloosheid’, of nuchterder: sociale onthouding. Stadsdorpsbewoners die goede naburen willen zijn, ervaren de spanning tussen de eigen mate van zelfisolatie en de zorg voor het eigen netwerk met de wens iets voor anderen te willen doen. Voor wie spontaan contact  moet missen is het een depressie - een langzaam afglijden in een zwart gat. Omdat je stamkroeg dicht is, omdat die ene zus niet meer met de trein op bezoek durft te komen, omdat mensen om je heen vooral bezig zijn met hun eigen gezondheid. Voor de zorg betekent het dat ze niet meer naar die afgezonderde buurman gaan, omdat er andere, ‘ernstigere’ gevallen zijn: COVID ...
 
Wat betekent dit ‘nieuwe normaal’ voor ons, buurtgenoten? Waar de reguliere zorg ‘overbelast' is, zouden naburen iets voor elkaar moeten kunnen betekenen. Als wij zelf onder permanente spanning staan van een anderhalvemetersamenleving, waar kunnen dan degenen die ‘dissociëren’ (zich terugtrekken) nog terecht? Onze preventieve netwerken staan onder druk en kunnen het wellicht (net) aan, maar wie geen of slechts een minimaal netwerk heeft, verliest zijn spaarzame reguliere contactmomenten.
 

Uit Burenhulp De Stentor  -  foto Jean Pierre Reijnen - DCI Media

Hoe kunnen we de beperkte sociale ruimte van de anderhalvemetersamenleving en onze eigen mogelijkheden voor diverse vormen van sociaal contact toch op peil houden?
 • Creëer een netwerk dat lockdown-proof is (digitaal)
 • Let op mensen die doorgaans goed functioneren, maar ineens onzichtbaar worden. Denk niet: het komt door social distancing dat ik de buurman niet zo vaak meer zie bij de gebruikelijke gelegenheden. Bedenk hoe je wel contact kunt maken
 • Houd er rekening mee dat de zorg niet meer zo alert kan inspringen; dit betekent voor ieder een groter belang van de eigen preventie / het eigen netwerk, maar ook het besef dat wie dat niet voor elkaar krijgt ineens tussen wal en schip kan raken
 • Word je bewust van wat de sociale onthouding doet met je eigen nabuurschap. Je hoofd zit vol met nieuwe belemmeringen en zorgen. Ten opzichte van anderen zijn er ineens beperkingen en redeneringen als “stel dat ik iemand besmet” of “stel dat ik besmet word”. Hoe deal je zelf met kwesties van gezondheid en bestaanszekerheid door de COVID-crisis?
 • We kunnen proactief inhaken op eventuele strengere lockdowns in de komende tijd en ook nadenken hoe we kunnen omgaan met een mogelijke totale lockdown. Lockdowns kunnen een beschadigende werking hebben op gemeenschappen, ook op die uiterst vrije en zelfredzame gemeenschap van ons stadsdorp.
Mogelijk zijn er ideeën over wat het stadsdorp in deze tijd moet betekenen; COVID-19 kan immers ouderen erg ziek maken.
Heeft het stadsdorp een rol en zo ja, wat is die rol? Heb je als individuele stadsdorper een rol?
 
Ik sta open voor gedachten en suggesties. We kunnen een inventarisatie maken van wat we kunnen doen in de ruimte die er nog wel degelijk is (zeker als je het vergelijkt met het buitenland). Wat zijn de tips & tools om zelf actief en positief te blijven in een tijd van grote sociaalpsychologische druk? Misschien iets voor een ‘Nabuur Corona Gids’ met een groeiende reeks tips en initiatieven op een rij?
  
Wat op onze trap gebeurd is met die vrolijke, ouder wordende buurman, kan overal gebeuren. Dit is een ernstige crisis - een ‘nieuw normaal’ -  die om nieuwe oplossingen en daden vraagt.
 
Zend je idee/suggestie naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl met in de onderwerpregel: Voor de Nabuur Corona Gids.

foto's coronaindestad.nl

Er zijn al suggesties binnen voor de Nabuur Corona Gids:
 • Carry Bennink: Wat in mij opkomt is dat juist de mensen die vereenzamen in dit digitale tijdperk diegenen zijn die geen mobiele telefoon of computer hebben, maar nog steeds gewoon telefoneren. Dus opbellen naar dat vaste nummer voor een praatje. Als mensen bij je op de trap wonen aankloppen en informeren hoe het gaat (op afstand met mondkapje), of je ze een plezier doet met een boodschap, een maaltje of kopje soep, of misschien een krant of iets anders te om lezen.
 • Dymph Rutten: Wanneer je je nog te kwetsbaar voelt om mensen thuis te ontvangen of bij mensen thuis op bezoek te gaan, probeer dan eens samen te praten, koffie te drinken, te borrelen of samen te eten via FaceTime of Skype op je tablet of laptop. Ook kun je dit doen terwijl je intussen in je huis rommelt, klusjes doet en tussendoor een beetje wilt kletsen. Er zijn positieve ervaringen met deze manier van samen zijn, vaak met vrienden of familie in het buitenland, maar waarom niet met iemand in de buurt? Mocht je hulp nodig hebben om FaceTime of Skype te installeren, vraag om een DAMmetje.

Diets keuze

Diet Verschoor plaatst in deze rubriek een door haar gekozen gedicht 


Noordenwind


De wind komt uit het noorden
hol en zwart van regen,
terwijl ik hier in mijn kamer,
de lamp over mijn schouder,
meelevende witte kraanvogel,
woord na woord opteken,-
maar het gaat niet om wat woorden
uitgespaard op de nacht,
niet om de vormen van het licht,
ook al heb ik die beschreven
in maten en in soorten,
zelfs niet om het pijnlijk inzicht
dat al wat je ooit kunt weten
een nutteloze wedloop
met onwerkelijke obstakels is;
het gaat - of het zal eens gaan -
om een koele harde vrede,
meer dan wat ook vanzelfsprekend,
lief en leed eindelijk eender,
geen voor meer en geen tegen
ja en nee afgedaan.

Hans Andreus

Uit Laatste gedichten, 1977, uitgeverij Bert Bakker
 

 terug naar INHOUD 

Gee merkt op


 

 

Column - Gee de Wilde

Een postzegel van twee gulden

 
Gatsamme, wat zijn die duur geworden. Postzegels. Bij de Primera kocht ik een rol van 200. € 182! Eenennegentig cent per stuk. In guldens: meer dan twee gulden! Voor één postzegel. Maar ja, ik wilde van dat telefoneren af. Of beter gezegd, van het juist NIET opbellen.
Elke dag knaagde er wel iemand in mijn hoofd: moest ik tante Miep niet eens bellen? Die zit daar maar te corona-verpieteren in dat verpleeghuis … Of m’n eigen broer Jan. Ook alweer vier maanden niet gesproken. Oké, hij belt mij ook niet. Maar laat ik nou toch als bewuste stadsdorper het initiatief nemen, denk ik dan. En doe het vervolgens niet. Ik bel morgen wel. Nu even geen zin. Bel ik morgen meteen Fleur om te vragen hoe het met haar gaat, nu haar moeder twee maanden geleden is overleden. Niet aan corona, maar toch.
 
Nee, dat telefoneren is geen succes. Uitstelgedrag. Procrastinatie heet dat officieel. Is geen ziekte maar voor velen bekend gedrag. Want ík bel niet, maar anderen bellen mij ook niet. Nou, mijn jongste zus wel. Maar verder … Dus ben ik brieven en kaarten gaan schrijven. Gaat net zo snel als telefoneren, en je krijgt er gratis een wandeling naar de brievenbus bij. Ik kan het iedereen aanraden. De fun begint al bij het uitzoeken van de kaart. Want die moet wel een beetje bij de ontvanger passen. Een ansicht uit de buurt? Een schilderij? Van Rembrandt of van Mondriaan? Of een kaart met een gekke kreet erop. Of gewoon: ‘Ik mis je’. Of: ‘Proficiat met je Eerste Heilige Communie’, aan een agnost. Op de achterkant kan je dan opschrijven wat je aan die persoon kwijt wil. Zonder in de rede gevallen te worden door jammerverhalen over pijntjes en corona-belemmeringen. Leuke anekdotes, uitstapjes die je hebt gemaakt, goeie boeken die je hebt gelezen. En eventueel over huidhonger: ‘Kon ik je maar weer eens lekker vastpakken en zo ….’.
 
De kaart gaat vervolgens in een enveloppe, waar je ook veel soorten van hebt. Witte uiteraard, maar ook gekleurde en versierde. En als kroon op het werk: in de rechterbovenhoek een zelfklevende postzegel met een ‘1’ erop. Naar het buitenland twee.
Adres niet vergeten met postcode … Klaar. Jas aan en op pad. Een heerlijk gevoel. Een gevoel dat een vervolg krijgt bij de eigen voordeur: elke dag even kijken of er naast de gebruikelijke post nog iets persoonlijks ligt. Prijzig, maar dan heb je ook wat.
Gee de Wilde

Alice Roegholt over 'Amsterdamse School' 

Eerste Zoom-ervaring Stadsdorp Nieuwmarkt 26 oktober

Beeldschermopname van de eerste online stadsdorpbijeenkomst op 26 oktober met het boeiende en rijk geïllustreerde verhaal van Alice Roegholt (Museum Het Schip) over de architectuurstroming de 'Amsterdamse School'.
Op dit 'screenshot' zie je dat de deelnemers zelf bepalen of zij zichtbaar zijn voor de anderen of alleen hun naam of initiaal. Bij meer dan 25 deelnemers is er nog een tweede schermpagina met videoportretten.

Clubs en binnenbuurten gaan door

Wandelen met een Thema is in coronatijd doorgegaan; in kleine groepjes op enkele tientallen meters uit elkaar en met 1,5 meter afstand binnen de groepjes -
foto links: palmentuin in de Grote Bickersstraat - Jim Klinkhamer

Het stadsdorpinitiatief Eten Met Drie is in de binnenbuurten overgenomen.
Een gastheer/vrouw nodigt 2 mede-stadsdorpers uit voor een maaltje.

Die volgen dat idee na. Een van hun 2 genodigden is de eerdere gastheer/vrouw.
De koffie- en borrelontmoetingen in de binnenbuurten worden zo gecompenseerd.
De kleinere ontmoetingen hebben als bijeffect dat je elkaar persoonlijker spreekt - foto's rechts Laila de Groot /Jim Klinkhamer 

 terug naar INHOUD 

Open Ateliers Nieuwmarkt

Toch de tentoonstelling, en wel nu: in de Oude Kerk 

Foto uit website Oude Kerk


De Open Ateliers Nieuwmarkt 2020 zijn verplaatst naar 12 en 13 juni 2021, maar een vijftigtal kunstenaars uit de Nieuwmarktbuurt is nu al met nieuw werk te zien als onderdeel van de expositie The World After in de Oude Kerk.
 
Directeur Jacqueline Grandjean van de Oude Kerk:
‘De verbinding met de buurt is nu belangrijker dan ooit. De presentatie geeft een mooie dwarsdoorsnede van hoe makers in de buurt naar de toekomst kijken. Het is de eerste keer dat zowel amateurkunstenaars als professionele kunstenaars van Open Ateliers Nieuwmarkt op deze manier hun werk tonen, in het oudste gebouw van de stad dat tegelijkertijd een van de nieuwste kunstpodia van Nederland is.'
 
Van 5 december tot en met 17 januari in de Sint Sebastiaanskapel van de Oude Kerk.
Zie de website van de Oude kerk voor meer info.
 

Opbouw van de expositie - foto's uit nieuwsbrief Open Ateliers Nieuwmarkt

 

Green Light district!

Groene Lampjesactie laat zien: “hier wonen wij"

In de Nieuwmarkt wonen 13.552 bewoners per km2, een zeer hoge bewoningsdichtheid - het Amsterdams gemiddelde is 5.065 bewoners per km2.
De groep Green Light District wil dat bewoners zich aan de stad en haar bezoekers laten zien: “hier wonen wij”.

Wil je mee doen aan het Groene Lampjes-project zend dan een mail zenden rafael@oudekerk.nl
Je kunt vervolgens op 16 december tussen 16:00 en 18:00 uur een groen (LED)lampje ophalen in de Hub van van Green Light District op de Oudezijds Voorburgwal 136.

Het principe is 'ontvangen en geven': je ontvangt een groen lampje van een buurtgenoot en je doneert een tientje voor een lampje aan een buurtgenoot. 

De gemeente heeft een deel van de materiaalkosten met een subsidie voorgeschoten.
Initiatiefnemers en makers: Margareta v. S. en Sunke P. (beheerders van het groene hofje bij de Vendelstraat, bekend van de stadsdorppicknick) in samenwerking met De Oude Kerk en Green Light District.

Groen Lampje - foto Paul van der Plas

Korte berichten

Danspaleis


Het Danspaleis gaat ook in coronatijd op aangepaste wijze door.
Radio Danspaleis maakt het mogelijk thuis dansmuziek te spelen.
Klik op het plaatje om de trailer van de radio te beluisteren.

Markant steunt je als je mantelzorg verleent

Online vragenuurtjes voor mantelzorgers

klik op het plaatje voor de video

 

Het zijn moeilijke tijden voor mantelzorgers. Hoe kun je de zorg volhouden? Waar kun je terecht voor ondersteuning? 
Markant, centrum voor mantelzorg, organiseert een aantal online-vragenuurtjes via ZOOM, waarin je al je vragen over mantelzorg kunt stellen. 
Deelname is gratis. Om mee te kunnen doen heb je een computer, laptop of smartphone nodig.
Na aanmelding ontvang je een link voor deelname. De vragenuurtjes vinden plaats op:

 • 8 december 16:00 - 17:00 uur
 • 10 december 17:00 - 18:00 uur
 • 18 december 10:00 - 11:00 uur

Aanmelden gratis bij Markant: bel 020-886 88 00 of mail naar info@markant.org

 terug naar INHOUD 

Door de ogen van ...


Adriaan Boiten registreert al wandelend de buurt met zijn smartphone

Foto Adriaan Boyten


Heb je ook een foto voor de rubriek Door de ogen van ... zend hem in naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl

Foto Betty Prins
 

Veertien? - Foto Gee de Wilde

 terug naar INHOUD 

Agenda's en programma's bevriende podia

 

Stadsdorp Nieuwmarkt is een geldloos burgerinitiatief. Het krijgt van vele culturele instellingen in de buurt ruimte aangeboden om bijeen te komen zonder huur te hoeven betalen.
Met genoegen plaatst het stadsdorp hieronder de linkjes naar de agenda's en programma's van onze bevriende podia. Klik op de foto's voor meer informatie.

Oba weer ruim open

Openingstijden


Je bent tussen 10:00 en 20:00 uur weer van harte welkom om boeken in te leveren, uit te zoeken en te lenen. Andere services zoals de werk- en studieplekken, de horeca, toiletten en printers zijn nog niet beschikbaar. Het is nu nog de bedoeling dat je je bezoek zo kort mogelijk houdt. 

Online zijn er e-books, luisterboeken, pod-casts en meer.
 

 

Compagnietheater

Agenda


Splendor

Agenda


Mediamatic

Agenda

 


Huis de Pinto

Programma


De Brakke Grond

Agenda


Perdu

Programma


Vox-Pop

Agenda


De Boomsspijker

Activiteiten


Zuiderkerk

Agenda

Ontwerp logo: Dutch Logo Design, Ton Giesbergen
Meer informatie over het Stadsdorp Nieuwmarkt
Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<e-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
redactie nieuwsbrief Stadsdorp Nieuwmarkt · 31/H - 1011BK · Amsterdam, (NH) · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp