Copy
Kom op 16 januari naar de bijeenkomst in het nieuwe Splendor met o.a. DAM (Diensten en Activiteiten Markt), Stadsdorp bestaat 1 jaar, voortzetting nieuwe initiatieven, borrel  

Als afbeeldingen achterwege blijven (grote witte plekken in de nieuwsbrief) kan het zijn dat u bovenaan deze
 e-mail  afbeeldingen weergeven  moet kiezen.
Niet goed leesbaar?
Hier vindt u de webversie.

Dit is de tweede versie van de nieuwsbrief gemaakt in mailchimp 
Onduidelijkheden of kritiek inzenden door beantwoorden te gebruiken.

Nieuwsbrief december 2013  Stadsdorp Nieuwmarkt

Ga hier naar de website van Stadsdorp Nieuwmarkt

Uitnodiging

voor de bijeenkomst van Stadsdorp Nieuwmarkt in

Splendor

Nieuwe Uilenburgerstraat 116  
1011 LX Amsterdam

Donderdag 16 januari 16 uur

Programma

Stadsdorp Nieuwmarkt één jaar! 

16.00 - 16.30      Inloop 

16.30 - 17.00      Een kennismaking met Splendor 

Het nieuwe muziekcentrum in onze buurt, waar je voor € 100,- euro per jaar 50 concerten kan bijwonen van professionele musici!
17.00 - 17.15      Muzikaal intermezzo door musici van Splendor

17.15 - 18.00      Stadsdorp Nieuwmarkt in 2013 en 2014
Wat er van de grond kwam in 2013 en wat er te doen staat in 2014.

18.00 - 19.00      Nieuwjaarsborrel

16.00 - 19.00      DAM (Diensten en Activiteiten Markt)
De prikborden worden weer aangevuld met ieders vraag- en aanbodbriefjes.   

In deze Nieuwsbrief


Bruisende ideeën voor activiteiten in clubjes 

Opgetekend tijdens de bijeenkomst van 1 november.


Amsterdamse stadsdorpen wisselen uit

Er zijn al zo’n 18 stadsdorpen in Amsterdam en omgeving. Er is behoefte aan het uitwisselen van ervaringen en tips om de stadsdorpen goed te laten functioneren. Alle Amsterdamse stadsdorpen kwamen begin december bij elkaar.


Kartrekkers Nieuwmarkt

Een denkdag eind november haalde de kartrekkers even uit de het dagelijks geregel, en gaf ruimte voor het uitzetten van lijnen naar de toekomst.


Porem van Mokum

Het is de bedoeling om de 108 koppen van Amsterdammers uit te breiden tot 365. Iedereen kan een Amsterdammer voordragen.


Huis De Pinto

Het Pintohuis is behouden voor de buurt! Het heropent als Huis de Pinto in februari. De benedenruimte is beschikbaar voor diverse literaire en culturele activiteiten.


Waagsociety maakt website van Stadsdorp Nieuwmarkt interactief

Sacha van Tongeren en Hester Van Zuthem van Waagsociety helpen het stadsdorp aan een interactieve website met een online in te vullen DAMbord


Flesseman

We zijn in gesprek met de Flesseman over het mogelijke gebruik van de benedenruimte, De Flesseman heeft ons gevraagd om hiervoor ideeën aan te dragen.


Stamcafé

Er zijn diverse pogingen gedaan om een stamcafé te vinden voor het stadsdorp.


Vier ervaringen met succesvolle DAMmetjes

Voor het eerst tekenen we ervaringen op van de mensen die DAMmetjes aangingen op de Diensten en Activiteiten Markt.
Nurith:  “Je wordt vanzelf goede bekenden van elkaar”.

Bruisende ideeën voor activiteiten in clubjesDe bijeenkomst op 1 november in het Compagnietheater stond in het teken van het organiseren van stadsdorpactiviteiten in groepen. Het bruiste van de ideeën voor activiteiten in clubjes.
foto: Interview met Sacha van Tongeren (l.) van Waagsociety
Met een reeks korte interviews werd de bijeenkomst geopend. Wat de ondervraagden gemeen hadden was een enorm enthousiasme voor hun projecten en organisaties, die voor het merendeel in onze buurt zijn gevestigd. Hun bevlogenheid bracht de aanwezige stadsdorpers in een creatieve sfeer. Het leverde bruisende ideeën op in de tafelgesprekken na de pauze.

Welke activiteiten

Vraagstelling was welke activiteiten we nog meer met elkaar willen organiseren naast de al lopende Eye-club, de Diner-club, de Literaire wandeling, et cetera.
foto: de Literaire Wandeling
Bij alle opkomende ideeën werd steeds de vraag gesteld: en wil je het ook organiseren? Dat heeft voor bijna elke activiteit geleid tot een organisator, maar er werd nog niet afgesproken hoe en wanneer de activiteit start. Dat gaan we doen op de stadsdorpbijeenkomst van 16 januari in Splendor. Wil je meedoen aan een van die activiteiten, kom dan de 16e, of als je verhinderd bent, meld je dan hier aan. Dit geldt ook voor het aanmelden vanvan een nieuwe activiteit die hieronder nog niet staat genoemd. 
Was je er niet bij, kijk dan of een van de hierna beschreven ideeën bij je past. En doe mee! Neem contact op met DAMbouwer Dymph. Zij brengt de mensen van deze clubjes bij elkaar.

De ideeën en plannen

Er zijn ideeën om samen clubjes te vormen rond Thai Chi, Yoga, balansoefeningen, wandelen en hardlopen. Deelnemers en docenten/begeleiders kunnen zich aansluiten.  
Toneelsamen een theaterstuk te schrijven en uitvoeren. Ook hier zijn mensen welkom met ervaring, zoals acteurs, theaterdocenten, decorbouwers, technici en natuurlijk een regisseur. Een dansvorm: flashmob een bewegingsstuk instuderen en onverwacht in het openbaar
 uitvoeren. Er is een organisator. Hij zal een choreograaf uitnodigen.  
Literaire activiteiten in het Pintohuis, zoals het organiseren van een leesclubliteraire avonden en verhalen uitwisselen, bijvoorbeeld bij een maaltijd. Ook het idee om samen een interviewboek te maken is door diverse mensen enthousiast ontvangen.
V
oor deze activiteiten worden nog meer mensen gezocht om het van de grond te krijgen. Interesse? Meld je aan.  
Het opzetten van een klussen- of boodschappenteam, bijvoorbeeld voor mensen die de deur niet meer uit kunnen, het organiseren van een maandelijks repaircafémaar ook gezamenlijk sneeuwruimen en ongebruikte fietsen opsporen en opruimen. 
Eten en drinken: samen eten, en samen maaltijden maken in bijv. de Flesseman, elke week een borrel op een vaste plek. De goede restanten van de zaterdagmarkt en van winkels verzamelen en daarmee een lekkere restantenmaaltijd bereiden en samen taarten maken volgens grootmoedersrecept (ouwetaartenklub), high tea organiseren. 
Verder zijn er ideeën over het uitwisselen van gezond eetgedrag en -gewoontes
De tafelgesprekken leverden vele ideeën voor nieuwe activiteiten op
Dan nog wat losse ideeën:
Bijeenkomsten met een filosofisch thema. Technieken om de inspraak bij de gemeente te vergroten. Smoelenboek maken voor en door stadsdorpers.
Collectief een kunstwerk maken voor Splendor of Flesseman met organiserend kunstenaar. Koor oprichten met goede dirigent. Bezoek aan Splendor het nieuwe muziekcentrum in onze buurt. Hiermee gaan we in elk geval al kennismaken doordat onze eerstvolgende grote bijeenkomst in Splendor is georganiseerd.

Amsterdamse stadsdorpen wisselen uit

Er zijn al zo’n 18 stadsdorpen in Amsterdam en omgeving. Sommige zijn net gestart, andere zijn ouder. Er is veel behoefte aan het uitwisselen van ervaringen en tips om de stadsdorpen goed te laten functioneren. Daarom kwamen de initiatiefnemers van alle stadsdorpen begin december bij elkaar.
Zij bespraken de belangrijkste thema’s die hen nu bezighouden, zoals “Hoe organiseer je een goed functionerende initiatiefgroep? Hoe zorg je dat zoveel mogelijk stadsdorpers meedoen met activiteiten en bijeenkomsten? Met wie werk je samen? Welke juridische en financiële zaken wil je regelen?” Ook werd gepolst voor welke gemeenschappelijke onderwerpen we in de toekomst mogelijk samen zullen optrekken, zoals het oprichten van een zorgcoöperatie.
De verschillen tussen de stadsdorpen zijn even groot als de overeenkomsten. De dorpen hebben ieder hun eigen karakter, samenstelling, kansen en problemen. Maar in alle dorpen willen mensen op de een of andere manier samen optrekken en betekenis voor elkaar hebben. De drijfveer om dat voor elkaar te krijgen bindt de initiatiefnemers, voor wie deze dag bijzonder leerzaam en inspirerend was. Over een half jaar zal een tweede uitwisselingsdag worden georganiseerd. Tussentijds wordt waarschijnlijk al begonnen met het onderzoeken van gemeenschappelijke onderwerpen. 

Kartrekkers Nieuwmarkt

Een denkdag eind november haalde de kartrekkers even uit het dagelijks geregel en gaf ruimte voor het uitzetten van lijnen naar de toekomst.
De onderwerpen die op de uitwisselingsdag van alle stadsdorpen werden besproken, spelen ook in de Nieuwmarktbuurt een rol. Het leidde tot enkele aanpassingen in de werkwijze, waarbij steeds voorop staat dat een ingewikkelde organisatie moet worden voorkomen, en dat er zuinig omgegaan wordt met de beperkte tijd die iedereen aan het stadsdorp kan besteden. Die dag is ook de beslissing genomen om actief mensen onder de 55 bij het Stadsdorp Nieuwmarkt te betrekken. Enkelen zijn dat overigens al, zoals de medewerkers van de Waag en de studenten die met ons meedenken. Dat is voor iedereen inspirerend en leuk, het brengt een plezierige dynamiek met zich mee. De doelstelling van het stadsdorp blijft: ouderen moeten langer zelfstandig kunnen wonen in de Nieuwmarktbuurt. De “smeerolie” van die doelstelling is een grotere samenhang onder alle bewoners in de buurt. Die wordt sterker door het aanbod dat ouderen aan jongeren kunnen doen en omgekeerd.
Het is de bedoeling om de 108 van de eerste reeks uit te breiden tot 365 koppen

Porum van Mokum

Het Porem van Mokum is een galerij van stenen portretten van inspirerende Amsterdammers, gemaakt door 17 beeldhouwers. Bij elk beeld hoort een verhaal over de bijdrage van die Amsterdammer.
Samen gaven de 108 beelden in het Stadhuis een gezicht aan Amsterdam. Het is de bedoeling om het initiatief uit te breiden tot 365 beelden. Iedereen kan een Amsterdammer voordragen. Het is een particulier initiatief, waarvoor sponsors nodig zijn. Elk portret is te koop voor € 365.
Voor meer informatie: www.poremvanmokum.nl.
Het Pintohuis, kort na de restauratie eind jaren zeventig

Huis de Pinto

Het Pintohuis is behouden voor de buurt en heet nu Huis de Pinto.
Het opent in februari. De benedenruimte is beschikbaar voor diverse literaire en culturele activiteiten.
Hiervoor stellen de initiatiefnemers van het Huis de Pinto een agenda op. Ook buurtgenoten kunnen met voorstellen komen.
Begin 2014 zal het literair cultureel ontmoetingscentrum Huis de Pinto haar deuren openen, lezen we op de site van Huis de Pinto. “In het monumentale zeventiende-eeuwse pand aan Sint Antoniesbreestraat 69 in de Nieuwmarktbuurt zullen activiteiten voor de buurt en door de buurt worden georganiseerd. Huis de Pinto wil voor buurtbewoners de mogelijkheid creëren om elkaar te ontmoeten in een culturele omgeving.
Huis de Pinto heeft een leeszaal en een ontmoetingsruimte met kranten en tijdschriften waar men koffie en thee kan drinken. Ook bevinden zich hier een boekenruilkast en een bibliotheekservicepunt. Er staat een scala van activiteiten op het programma met onder meer lezingen, muziek- en filmvoorstellingen, leesclubs en diverse kunstprojecten die gerelateerd zijn aan literatuur en media. Daarnaast worden er cursussen gegeven op het gebied van schrijfkunst, filosofie, sociale media en andere vormen van communicatie.
Bij kleinschalige buurtdiners of koffieochtenden ligt het accent meer op de ontmoeting. Buurtbewoners kunnen hier eigen initiatieven ontplooien en zelf vorm geven aan de activiteiten. Huis de Pinto is er speciaal voor bewoners uit de Nieuwmarktbuurt, Waterlooplein-buurt en de Burgwallen. Ook bewoners uit andere buurten zijn welkom.
Tot voor kort was in dit pand de buurtbibliotheek het Pintohuis gevestigd. Het werd in november 2012 werd gesloten. Buurtbewoners hebben zich met succes ingezet voor behoud van zowel dit pand voor de buurt als voor de bibliotheekfunctie. De stichting Huis de Pinto ontvangt voor het jaar 2014 subsidie van Stadsdeel Centrum. Vrijwilligers zullen bij het draaiende houden een grote rol spelen. Huis de Pinto bevindt zich op de begane grond van het pand. Op de bovenverdiepingen worden de kantoren van Waag Society gehuisvest. De exacte openingsdatum van Huis de Pinto zal nader worden aangekondigd.”
Tot zover de webpresentatie  van Huis De Pinto.
Enkele clubjes van het Stadsdorp Nieuwmarkt en de doelstellingen van Huis de Pinto sluiten goed op elkaar aan. We kijken dan ook uit met een sterk gevoel van betrokkenheid naar de toekomst van Huis de Pinto.

Waagsociety maakt website van Stadsdorp Nieuwmarkt interactief


Sacha van Tongeren en Hester Van Zuthem van Waag Society helpen het stadsdorp aan een interactieve website met een online te beschrijven DAM-bord (het vraag- en aanbodoverzicht van de Diensten en Activiteiten Markt). Hieronder stellen Sacha en Hester zich voor.
Sacha van Tongeren en Hester van Zuthem van Waag Society
“Aangenaam kennis te maken! Wij zijn werkzaam bij Waag Society: het medialab in de Waag op de Nieuwmarkt. Zoals we op 1 november in het Compagnietheater al aankondigden: Waag Society gaat Stadsdorp Nieuwmarkt helpen een digitaal DAMmetjes-platform te ontwikkelen!
Tot nu toe wordt het koppelen van vraag en aanbod alleen via de prikborden en e-mails gedaan en gecoördineerd door de twee DAMbouwers. Dat werkt op zichzelf goed. Het DAMbord is ook op de website te zien, maar je kunt het daar niet aanvullen met een eigen vraag of aanbod. Dat willen wij mogelijk maken. Interactie-ontwerpster Hester, afstudeerder bij de Technische Universiteit Delft, zal komend half jaar de conceptontwikkeling op zich nemen. Om het ontwerp zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jullie wensen en om al jullie voors en tegens mee te kunnen nemen, willen we de stadsdorpers nauw betrekken en bevragen. Vind je het leuk om als testpersoon mee te denken en om ideeën te opperen dan kun je je aanmelden bij Hester en/of Sacha. Ook voor algemene vragen of opmerkingen kunt u bij ons terecht”.
Naast het DAM-bord (DAM=Diensten en Activiteiten Markt) wordt onderzocht of er een “smoelenboek” kan komen, waarin stadsdorpers die dat willen, iets over zichzelf kwijt kunnen, zoals (vak)ervaring, passies, belangstelling, activiteiten. Op deze manier kunnen buurtgenoten elkaar vinden en contacten leggen buiten de bijeenkomsten van het stadsdorp om. 

Flesseman

We zijn in overleg met de Flesseman over eventuele gebruik van de benedenruimte, waar onder het restaurant. De Flesseman staat open voor ideeën. 
Twee vertegenwoordigers van het stadsdorp hebben een gesprek gehad met de leiding van de Flesseman. De sfeer van het gesprek was positief. Van de zijde van de Flesseman er is gewezen op het schema met vaste tijden waarop maaltijden worden geserveerd voor een groep bewoners, waarmee rekening moet worden gehouden. Maar de Flesseman staat open voor de gedachte dat stadsdorpers er op gezette tijden een samenzijn hebben. Hierover wordt in januari verder gesproken met meer betrokkenen van de Flesseman.

Stamcafé voor stadsdorpers

Er zijn diverse pogingen gedaan om een stamcafé in de buurt te vinden voor het stadsdorp.
Vooral Rose Marie Schoonenberg en Anina Kist (80+) hebben zich hiervoor ingespannen.
Helaas is het moeilijk een geschikt café te vinden. Het is of te luidruchtig, of erg vol, of er worden tafels gedekt om zes uur.
De kroegentocht is even gestaakt, maar als stadsdorpers een goede suggestie hebben meld het dan hier.

Vier ervaringen met succesvolle DAMmetjes

Voor het eerst tekenen we ervaringen op van de mensen die DAMmetjes aangingen op de Diensten en Activiteiten Markt. Nurith:  “Je wordt vanzelf goede bekenden van elkaar”. 

Annette richtte de Eye-club op, een succesvol initiatief

Een groep stadsdorpers bezoekt in wisselende samenstelling films in Eye. De groep telt nu tweeëntwintig buurtbewoners en kan nog groeien. “Het aanbod van Eye is werkelijk zo groot, dat je niet eens alle films die de moeite waard zijn kunt gaan zien.”
Annette: “ Ik kwam op het idee toen de dames van de Pijp vertelden dat ze daar een filmclub hebben die naar Rialto gaat. Toen dacht ik, wij hebben Eye, een nog veel interessantere plek waar een enorm aanbod aan films is. Zo dichtbij en een leuk tripje met de pont. Ik wist helemaal niet wat ik ervan moest verwachten. Een beetje ingewikkeld - als je je laat leiden door de programmering van Eye - is dat je niet op een vaste dag en een vast tijdstip kunt afspreken. Ik wist niet hoe dat in de praktijk zou gaan functioneren. Aanvankelijk waren er een stuk of zes mensen die zich opgegeven hadden. Nu staan er tweeëntwintig mensen op mijn mailinglijstje. Maar de opkomst is wisselend: soms één, soms tien, meestal een stuk of vijf, zes. Dat is een prettig aantal. De poule kan wat mij betreft groter worden. Als er erg veel meer mensen steeds naar de voorstellingen zouden komen, kan ik de frequentie opvoeren, dat lijkt me handiger dan een tweede groep te starten. Nu gaan we ongeveer één keer in de maand.”
Hoe noemen jullie deze groep?
“Er is niet echt een naam, maar ik noem het de Eye-club.”
Hoe wordt de keuze bepaald van de films waar jullie naar toe gaan?
“Ik kies steeds een film uit waarvan ik weet dat het een bijzondere film is, omdat ik hem al eens gezien heb. Soms is het ook een film die ik niet gezien heb, maar dan weet ik wel zo veel van de achtergrond van de film en de maker dat ik popel om hem te gaan zien. Ik put daarbij uit mijn opgebouwde expertise (ik ben filmregisseur, was ook jarenlang filmrecensent, en zie al 50 jaar heel veel films). Wat ik hoor van de deelnemers is dat ze het leuk vinden om naar een film te gaan, waar ze uit zichzelf nooit naar toe zouden gaan, waar ze soms nog nooit van gehoord hebben, en die een openbaring blijkt te zijn. In de praktijk komt het erop neer dat ik geen nieuwe films kies die net uitgebracht zijn.”

 

Paul gaf drie maal een hoofd- en schoudermassage

Paul: Mijn aanbod aan het Stadsdorp Nieuwmarkt was (Ayurvedische) hoofd- en schoudermassage. Ik heb dit DAMmetje met drie mensen uitgevoerd. Een erg positieve ervaring.
Leuk om de mensen hier te ontvangen. Er is nieuwsgierigheid naar elkaars wonen, leven, werken. Er ontstaat een leuke verbinding. Zo ook bij het DAMmetje met Ans.
Zij woont tegenover mij en ik ken haar natuurlijk van zien, de dame met het lange haar en het hondje en de man die spelletjes uitvindt. Wij hebben wel eens iets tegen elkaar gezegd, maar nooit echt een moment van persoonlijk contact gehad. Nu wel en ik heb het idee dat ik gewoon contact kan opnemen met Ans voor een vraag of uitnodiging. Kortom 'contact met een buur'. Hopelijk is dat gevoel wederzijds. 
Met de andere twee DAMmetjes heb ik een soortgelijke ervaring. Het gaat niet om een groot succes, maar om het feit dat er contact ontstaat. Houd mijn aanbod dus maar op het DAMbord!

 

Robert maakte twee Diner-DAMmetjes mee

Eerder dit jaar was er een eerste diner-DAMmetje van de Diner-club. De etentjes worden gehouden bij iemand thuis met een wisselende groepssamenstelling waarbij ieder een gerecht meebrengt.
Er waren aanvankelijk veertein belangstellenden, maar op de gekozen datum konden er maar zeven. Die eerste keer was er een thema: Hollands met een draai. Wat ieder inbracht werd tevoren in e-mails besproken, zodat er geen doublures of gaten zouden vallen. Het succes van die eerste keer inspireerde tot een tweede diner. Robert Zuidinga maakte beide mee.
Robert: Op 20 november kwamen zeven Stadsdorpgenoten bijeen voor die tweede gezamenlijke maaltijd, waaraan weer iedereen een gerecht bijdroeg. Gastvrouw was Mieke van der Vaart, die haar prachtige appartement op de hoek van de Buiten Bantammerstraat en de Binnenkant daarvoor openstelde.
Het bleek - wederom - een goede gelegenheid om nieuwe mensen en nieuwe gerechten te leren kennen en om, soms zelfs hartstochtelijk, te discussiëren over de toekomst van Stadsdorp Nieuwmarkt en andere belangwekkende zaken.
Het is een mooi voorbeeld van het brede scala aan activiteiten dat onder de paraplu van Stadsdorp Nieuwmarkt ontplooid wordt. Aanbevolen!
Wil je je aansluiten bij het volgende etentje van de Diner-club, meld je dan bij DymphZij brengt je in contact met de  groep die voor de diners bijeen komt. Een volgende dinerdatum, plaats en thema zijn nog niet vastgesteld. Zoals bij de eerste twee keren, neemt spontaan iemand het initiatief. Dat kun je ook zelf doen als je instapt.

 

Nurith kreeg hulp bij het opruimen van boeken en had daarbij een mooie ontmoeting

“De aard van ons contact is vanzelf vriendschappelijk geworden”
Nurith (70) sloot zich aan bij het Stadsdorp Nieuwmarkt toen ze een grote bijeenkomst bezocht. “Zoals ik jullie bij elkaar zag - ik voelde er een vriendschappelijke sfeer hangen. Mijn vraag voor het DAMbord was hulp bij het opruimen van boeken. Ik prikte het briefje met de vraag op en er was al tijdens de bijeenkomst iemand die op de vraag inging, Ewout”.
Nurith is docent geweest op de opleiding voor Docent Dramatische Vorming in Arnhem en woont aan het Begijnhof in een appartement twee hoog. Niet echt levensloopbestendig. “Ik moet naar een huis beneden, heb er een urgentieverklaring voor, maar de meeste benedenwoningen hier zijn klein en donker, op een paar na.” De plek in de stad bevalt haar goed. “Ik zit hier 5 minuten lopen van Arti en tegenover Spui 25 met de UVA-lezingen.”
Over de hulp die Ewout haar biedt: “Ik zou graag iets terug willen doen, maar dat wil hij niet. ‘Ik krijg het ooit weer van iemand anders’, zegt hij. Zelf help ik, op een ander niveau, mensen met gesprekken. Straks komt hier een man die een jong gezin heeft. We praten over spiritualiteit en non-dualiteit. Een ander help ik om een verslavingspatroon te doorbreken.
Het opruimen samen met Ewout verloopt goed, maar hem te leren kennen is ook bijzonder. Hij vertelt uitgebreid over de stukken die hij leest. We zijn nu ook met de spullen op zolder bezig. De aard van ons contact is vanzelf vriendschappelijk geworden”.

Ervaring met een DAMmetje?


Heb je zelf een leuke ervaring met een DAMmetje of een foto,
mail die dan naar 
info@stadsdorpnieuwmarkt.nl.
Dan komt het de volgende keer in de Nieuwsbrief!

 


Uitnodiging


voor de bijeenkomst van Stadsdorp Nieuwmarkt in
 

Splendor

Nieuwe Uilenburgerstraat 116  
1011 LX Amsterdam

Donderdag
16 januari
16 uur

Ontwerp logo: Dutch Logo Design, Ton Giesbergen
Ga hier naar de website van Stadsdorp Nieuwmarkt
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2013 Stadsdorp Nieuwmarkt, All rights reserved.