Copy
Klik hier voor de best leesbare versie van deze e-mail in je browser

De Nieuwmarktbuurt in jaren zeventig na de sloop voor de aanleg van de Metro. Rechts op de voorgrond het Huis de Pinto en helemaal rechts onder het toen nog vrij nieuwe "Maupoleum" - foto gemeente Amsterdam

Grote bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt 

'Het Nieuwmarktverhaal'

Naoorlogse geschiedenis van de Nieuwmarktbuurt

Maandag 22 februari 16:30 uur
via Zoom

door Paul Morel, buurtbewoner en projectleider bij  Stadsherstel NV

Aanmelden vereist

Beste lezer,

Welkom op de grote bijeenkomst, ook dit keer weer achter je eigen scherm in je eigen kamer met je eigen drankje en je eigen hapjes.

Paul Morel laat de naoorlogse geschiedenis van de Nieuwmarktbuurt herleven; een verhaal met veel plaatjes. Daarna jouw vragen voor Paul en een uitwisseling van eigen herinneringen.

Dit alles via Zoom, waarmee gaandeweg meer ervaring is opgedaan in het stadsdorp.
Hoe je achter je beeldscherm mee kunt doen lees je verderop. Er komt ook weer een oefengelegenheid voor het gebruik van Zoom op je laptop of tablet.

Aanmelden 

Je meldt je aan door te klikken op de link AANMELDEN. Als deze link niet werkt met jouw mailsysteem, zend dan een e-mail aan
aanmelden.bijeenkomst.sdnm@gmail.com.
In de onderwerpregel: Bijeenkomst via Zoom 22 februari.
In de mailtekst: je naam en telefoonnummer.
Daarna ontvang je per e-mail de link om in te loggen op de bijeenkomst van 22 februari.
 

Oefenen met online bijeenkomen via Zoom

Naast de link om in te loggen bij Paul Morels verhaal ontvang je een linkje dat je kunt gebruiken als je wilt oefenen met Zoom op diezelfde maandag 22 februari tussen 14 en 15 uur.  Als er een probleem is met inloggen dan kun je met de redacteur contact opnemen per telefoon, whatsapp of e-mail om samen de instelling op je computer, tablet of smartphone na te lopen en zo te proberen het probleem op te lossen. Het telefoonnummer krijg je bij de bevestiging van je aanmelding.
 

Zelf Zoom voorbereiden

Als je de hulp (nog) niet nodig denkt te hebben: in een eerdere nieuwsbrief heeft een uitleg gestaan hoe je Zoom kunt installeren op je laptop, tablet of smartphone. Die nieuwsbrief vind je door te klikken op deze de link nieuwsbrief uit archief . Let wel: het is een oude nieuwsbrief, met voorbije data. Je vindt er ook een link naar een instructiefilmpje voor het installeren van Zoom onder het woordje hier.

Inhoudsopgave

De links naar de artikelen hieronder werken het best via de browserversie
 

Grote bijeenkomst 22 februari 

Aanmelden en hoe te oefenen met Zoom

Paul Morels Nieuwmarktverhaal 

De naoorlogse geschiedenis herleeft

Wandeling en quiz van 10 januari

Lastige vragen door velen beantwoord
Een ervaring -  Aik en Jeanne
Derdeprijswinnaars met de camera gesnapt

Diets keuze

Open de deur - Stefan Hertmans

Gee merkt op

Rekkelijken, preciezen en katholieken

Binnenbuurt - winterpret

Creatief blijven. Moet wel ...

Sneeuwploeg

Sinds 2012 weer bijeen

Wat wél kan in coronatijd

Wandelen met een (on)bekende

Ere wie ere toekomt

Van Kerngroep Stadsdorp Nieuwmarkt

Een ommetje maken

Of een raamgesprek - met De Boomspijker

Door de ogen van ...

Adriaan Boiten registreert met zijn smartphone 

En foto's van

Gee de Wilde
Betty Prins
Saskia van Praag

Bevriende podia

Gegevens en programma's

De Nieuwmarktbuurt in de jaren zeventig. Links overgang van Sint Antoniesbreestraat naar Jodenbreestraat, rechts de Recht Boomssloot met luchtbrug tussen gekraakte panden -
beelden uit de reeks van Paul Morel bij zijn "Nieuwmarktverhaal".

Het Nieuwmarktverhaal

De naoorlogse geschiedenis herleeft

 
Paul Morel met verhalen, foto's en tekeningen
Maandag 22 februari 16:30 uur via zoom 


Vanaf 1968 liftte de jonge Paul regelmatig van Breda naar de hoofdstad - geboortestad van zijn moeder - die hij kende uit bezoekjes aan zijn ooms, tantes, opa en oma. 
In 1970 ging hij er studeren en vanaf 1973 kwam hij in de studentenflat op de Oude Schans te wonen. Daarna kraakte hij via de actiegroep Nieuwmarkt een zolderverdieping aan de Lastageweg / Nieuwe Ridderstraat. Hij kende er wat mensen en zijn broer woonde er ook al. 
Daar begint zijn interesse in de geschiedenis van de buurt, die doorgaat tot de dag van vandaag. 
In de jaren zeventig, de periode van de hevige omwenteling in de plannen voor de buurt, was de actualiteit allesoverheersend. "We woonden er middenin. Onze drie kinderen - de eerste werd in 1980 geboren - gingen naar de Antoniusschool in het hart van het woelige gebied. Veel vriendschappen stammen van die plek en uit die tijd." 
 
Paul Morel heeft zich professioneel verdiept in de omstandigheden die maakten dat de grootste stedenbouwkundige veranderingen in de binnenstad van Amsterdam juist plaatsvonden in en rondom de Nieuwmarktbuurt: Weesperstraat, Waterlooplein en Valkenburgerstraat. De Wibautstraat zou in de destijds ontwikkelde stedenbouwkundige vorm zoveel mogelijk in tact moeten blijven, maar de Weesperstraat werd iconisch voor het liefdeloos slopen van Nederlandse binnensteden in de jaren ’60 en ’70. 
Het denken over modernisering - meer ruimte voor het groeiende autoverkeer en kantoren - had al in de jaren '50 en '60 op tekentafels vorm gekregen. Voorbeeld daarvan is het plan Kaasjager van de toenmalige commissaris van politie. Hij droomde van twee ringwegen in en om de binnenstad door de grachten van die ringen te dempen. Buurten met weinig wooncomfort en veel verkrotting, zoals Jordaan en Nieuwmarkt, moesten grotendeels worden gesloopt. Paul Morel vertelt erover en over andere tijdgebonden ideeën die kwamen en gingen tot aan actuele plannen voor de toekomst.
Een toekomst gebaseerd op een bewogen recente geschiedenis waarin het geliefde karakter van de Nieuwmarktbuurt aan een zijden draad heeft gehangen.

Vragen over de betekenis van teksten en beelden, de hoeveelheid damwandelementen, het ontbrekende gereedschap, het schier onontcijferbare jaartal en meer. Daarbij nog een uur wandelen in ijzige kou. Dat moest je hebben afgewerkt voor de quiz op 10 januari. Velen lukte dat!
- Foto's Gee de Wilde 

Wandeling en quiz van 10 januari

 

Een ervaring

Aik en Jeanne
 
De quiz was net het zetje dat we nodig hadden om de waterkou te trotseren en ons dagelijkse wandelingetje te maken.
We keken door de quizvragen opeens met andere ogen naar onze eigen buurt en ontdekten zaken die we nog niet eerder hadden gezien.
Sommige dingen ontdekten we juist niet. En stom, we waren onze telefoon vergeten ... 
Natuurlijk moet je gokken niet versmaden om een antwoord te bedenken!
Onderweg nog een onverwachte ontmoeting met vrienden die ook werden uitgelaten.
Jammer dat Café Captein & Co niet open was voor de warme chocomel met slagroom.
Maar het toetje zou nog tot 10 januari op zich laten wachten: de prijs  ophalen :-) 
Hulde aan quizmaster Gee die weer vele onbekende zaken onder onze aandacht heeft gebracht! 

Prijswinnaars


Hoe moeilijk de vragen ook waren, hoe bitter ook de kou tijdens de wandeling, Betty en Rob hadden 19 van de 20 antwoorden goed: eerste prijs.
En maar liefst 18 antwoorden werden gescoord door Tanja, Anne en Liesbeth: tweede prijs.
Twee teams hadden 17 antwoorden goed: het duo Aik en Jeanne en het viertal Margriet, Dymph, Det en Jim
Het antwoord op de shoot-outvraag werd niet geraden. De derde prijs ging naar het team dat er het dichtst bij zat: het viertal.

De prijzen waren taarten en koekjes uit de biologische winkel, kun je niet uitreiken via Zoom, alleen tonen; dus afhalen bij de quiz-assistent. 
Op een van die afhaalmomenten snapte een passerende fotograaf - zelf eersteprijswinnaar, Betty - de derdeprijswinnaars met haar camera. 

Derdeprijswinnaars gesnapt bij het afhalen van de koekjes - foto Betty Prins

 

Diets keuze
Diet Verschoor plaatst een gedicht van haar keuze


Open de deur

Open de deur van het gedicht:
het huis is leeg
Je zult zelf meubels moeten maken,
een kast voor onbeslapen lakens
en wat planken voor verhalen
die geen hond nog wil

je zult het uitzicht met je leven
moeten kleden en vuur tekenen
in gaten in de muur

er gaat geen uur voorbij
of er komt honger bij.
De klok is van grafiet
en niemand wil je dagen lenen.

De helft van wat je maakt
is ongemerkt verdwenen.

Er is geen voordeur meer,
de achterdeur slaat open.
Je hoort de wind.


Stefan Hertmans

Uit: Onder een koperen hemel, De bezige Bij, 2018
 

Gee merkt op
Column - Gee de Wilde

Rekkelijken, preciezen en katholieken

 
Deadlines. Je had drie soorten collega’s. De eerste soort leverde zonder morren het werk op tijd in, de tweede soort leverde met veel tamtam het werk één minuut voor tijd in, en de derde soort niet. Of te laat. Vergeten, sorry, ziek, andere dingen moesten eerst, ik kwam er niet uit, ik dacht dat het morgen pas af hoefde. Onze nieuwsbrief-redacteur Jim kampt denk ik ook (nog steeds, ondanks onze zeeën aan tijd) met deze drie categorieën mensen. Benieuwd tot welke categorie Jim zichzelf rekent.
Geloof me, je hebt overal drie soorten mensen van. Mensen die blikjes en zakjes op straat gooien, mensen die daar hoofdschuddend naar kijken, en mensen die de rotzooi oprapen en in een prullenbak gooien. Liefst gesorteerd. Zo heb je ook mensen die elke dag 10.000 stappen zetten, mensen die dat van plan zijn, en mensen die bij het wandelen niet op het aantal stappen letten.
Ik begin er lol in te krijgen. Neem alcohol. Sommige mensen nemen zich voor dagelijks slechts één glas alcoholhoudende drank te nuttigen, anderen dóen dat ook, en weer anderen weten dat dat verstandig is, maar nemen er voor de gezelligheid nog eentje. Of wat te denken van de categorie mensen die op de bonnefooi een treinstation in een vreemde stad verlaten en wel zien waar ze uitkomen, terwijl anderen vooraf op een plattegrond een route uitstippelen, en weten wat de openingstijden en exposities van musea zijn. Maar er zijn ook mensen die een plattegrond meenemen en plannen maken voor museumbezoek, maar toch in de dierentuin uitkomen.
Nog eentje? Nee, pas de drie-soorten-mensen-regel maar zelf toe. Bijvoorbeeld op het vervangen van de lege rol toiletpapier of de lege batterij in de rookmelder, de afwas, het afleggen van bezoek aan familie, boodschappen doen met en zonder boodschappenbriefje, het opruimen van schoon wasgoed, vlees eten, inparkeren, vuilnis buiten zetten, door rood stoplicht fietsen of stoppen, of het al dan niet vergeten van verjaardagen. En zet er vervolgens een bijpassend persoonlijkheidskenmerk bij, zoals attent, saai, creatief, bemoeizuchtig, asociaal, vergeetachtig, dwangmatig, dromerig, gedreven, gezellig, bedillerig, gedisciplineerd, binnenvettend, spontaan, drammerig, macho, nonchalant, assertief of afwezig.
Veel plezier. Voor de preciezen onder ons, u hoeft geen (goede) oplossingen in te sturen. 
Gee de Wilde

Foto Gee de Wilde

 

Binnenbuurt - winterpret

Creatief blijven. Moet wel ...


Dymph Rutten - Binnenbuurt Staalstraat en omgeving
 
Nog steeds coronaregels. 
Er is vorst en veel sneeuw voorspeld.
Kunnen we naar buiten? Mogen we wel allemaal naar buiten? 
We willen naar buiten, we móéten naar buiten!

Gelukkig hebben we in de Binnenbuurt een 60-minner met altijd leuke plannetjes: “We gaan zondag naar het Wertheimpark, natuurlijk niet te vroeg." Het wordt 2 uur.
Vier mensen reageren enthousiast, tien(!) mensen komen opdagen.

Een liggende sneeuwpop, de sneeuw is nog te rul voor een staande, wordt het aandenken van onze winterpret. En opeens staan we te dansen,  ook de 70- en 80-plussers. We dansen ons warm op ‘Jerusalema dance challenge' - een aanrader - om te eindigen met een kartonnen bekertje lekkere glühwein: onverwacht in coronatijd een vrolijke middag samen. Leve de Binnenbuurt!

Foto's Betty Prins

 

Sneeuwploeg

sinds 2012 weer bijeen

Jaap Heijn
Is weer eens erg gezellig met Rob, de oprichter van onze ploeg.
We zijn met zijn tweeën. Twee zegden af. Bijkletsen met lekkere koffie en taart in de hal.   
Zojuist bleek nog iemand uit de buurt op zoek naar strooizout. Tevergeefs.
Eens bij de gemeente op de site kijken: niets te vinden, alleen het advies om naar de Gamma te gaan of naar een super om zout te kopen. 

Zijn die zoutbakken op de bruggen met stille trom vertrokken?
Toch wel jammer voor de sneeuwploeg van het stadsdorp.

Wat wél kan in coronatijd

Wandelen met een (on)bekende

 
Waarom niet eens een wandeling maken met een stadsdorper die je goed, vaag of níet kent?
 
Je kunt het zelf organiseren met een bekende, voor wandelen met een ónbekende kun je bij de het stadsdorp terecht.
Mail naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl en schrijf in de onderwerpregel
  • wandelen met een onbekende
Schrijf in de mail
  • je naam, adres en telefoonnummer
  • het dagdeel (of meerdere dagdelen) van de week waarin je beschikbaar bent voor de een-op-eenwandeling
  • hoe lang je denkt te willen wandelen
Aardig is dat die onbekende ook met een onbekende wil wandelen. Dat deel je alvast met elkaar. Wie weet deel je nog meer.
 
Foto
Maak tijdens je wandeling (met een bekende of onbekende) eens een fotootje en schrijf erbij wat bijzonder was aan de wandeling. Zend het voor de nieuwsbrief naar info@ stadsdorpnieuwmarkt.nl onder vermelding van ‘foto van wandeling’.
 
Zie ook het aanbod verderop in deze nieuwsbrief voor een ommetje met een vrijwilliger van De Boomsspijker of een raamgesprek aan huis.

Wandelen met een bekende of juist met een onbekende

Ere wie ere toekomt

Kerngroep  Stadsdorp Nieuwmarkt

Hij vindt het maar ongemakkelijk om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Daar storen we ons niet aan. Want onlangs heeft Jim Klinkhamer het gebracht tot Held van Amsterdam; dat heeft alles te maken met het Stadsdorp, dus dat moet vermeld in de Nieuwsbrief. De foto’s spreken voor zich.

Foto rechts - Betty Prins

Een ommetje maken

of een raamgesprek

Pim van Galen - De Boomsspijker

De Boomsspijker biedt aan samen een ommetje te maken: een wandelgesprek. Met of zonder je hond. Een frisse neus halen of elkaar iets moois laten zien in de buurt.

Kun je niet wandelen, dan is een afspraak voor de deur mogelijk voor een praatje op 1,5 meter afstand of een raamafspraak. 
Aanmelden bij 'Wandelman', Pim van Galen, pvgalen@dock.nl,  020-6264002.
Je kunt dan een afspraak maken met Monique, Arlinie, Daan, Hamid of Pim.

Raamgesprek

Door de ogen van ...

Adriaan Boiten registreert al wandelend de buurt met zijn smartphone

Foto Adriaan Boiten

Heb je ook een foto waarvan je vindt dat hij waard is in de nieuwsbrief geplaatst te worden zend die dan naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl

Dooi voor de schaats - foto Gee de Wilde

Ter nagedachtenis aan de Joodse Dove slachtoffers van het naziregime - foto Betty Prins

foto Saskia van Praag

Bevriende podia

Stadsdorp Nieuwmarkt is (buiten coronatijd) voor de grote bijeenkomsten telkens te gast bij culturele podia in de Nieuwmarktbuurt.
Het stadsdorp, dat zelf zoveel mogelijk geldloos opereert, hoeft voor het gebruik van deze ruimten geen zaalhuur te betalen: een grote geste.

De  programma's van de podia waren dit voorjaar wekenlang geschrapt door de Corona-crisis. Ze zijn nu aangepast aan de coronabeperkingen.
Hieronder een overzicht wat er online en fysiek geboden wordt.

Oba

Agenda

Compagnietheater

Agenda

Splendor

Agenda

Mediamatic

Agenda

Huis de Pinto

Programma

De Brakke grond

Agenda

Perdu

Programma

Vox Pop

Agenda

De Boomsspijker

Activiteiten

Zuiderkerk

Informatie

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 De Goede Wal, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp