Copy
View this email
in your browser
NIEUWSBRIEF JORDAANMUSEUM
1 december 2016

Verborgen Verleden 

Zaterdag 3 december, 20.30 uur 

NPO 2

Presentator Rick Nieman ontdekt zaterdag in het NTR-programma Verborgen verleden dat een van zijn voorouders de armoede in Noord-Italië ontvluchtte en na veel omzwervingen terecht kwam in de Willemsstraat. Staand vóór het paneel van Het Gangenproject vertelt Harmen Snel van het Stadsarchief hem met wie zijn voorvader daar trouwde en hoe zij daar in de gangen leefden. 

Mark Kohn maakt fotoserie

nakomelingen bewoners van gangen 

Jaap Le Blanc, geboren 11 februari 1947‘Ik ben puur paap, geen hugenoot. Daar ben ik achter gekomen via genealogisch onderzoek.’

‘Mijn grootouders, Petrus Le Blanc en Alida Tit, woonden in de Willemsstraat. Vanaf 1913 op nummer 86 in de Lange Sieuwerts Gang. Hij overleed in 1920 en een jaar later is opoe met zeven kinderen verhuisd naar de Wijde Gang, waar zij tot 1926 op drie verschillende adressen woonden.’

‘Petrus Le Blanc werkte als meestertimmerman/ meubelmaker aan de Gouden Koets bij de Fa. Spijker.
Ik heb zijn zaag geërfd.’

Jan Snijders, geboren 16 maart 1947


'Deze portretfoto is van mijn overgrootmoeder Geertrui Herfst - Pauli (1859-1937). Zij heeft twee kinderen grootgebracht, waaronder mijn grootmoeder. Vier kinderen zijn jong gestorven. Hendrik Herfst erkende de kinderen die als Pauli vóór het huwelijk waren geboren.'

'Onlangs ontdekte ik dat ik een nazaat ben van Nicolaes Ruts. Rembrandt schilderde een portret van hem dat in New York is te zien. Het maakt deel uit van de Frick Collectie. De zonen van Nicolaas Ruts adviseerden de Czaar.' 

'Ik ben de laatste van de familie die in de Jordaan is blijven hangen. De familie Pauli vestigde zich in 1774 in de Wijde Gang. Moeder gaf mij een odeurflesje van Geertrui Pauli met de woorden: ‘Dit is het enige dat ik van mijn opoe heb.'

Mark Kohn maakte de eerste twee foto's van een serie. Wij streven ernaar deze twee foto's binnenkort te zien in de Palmstraat 92A. Bij alle foto's van deze serie worden verhalen en familiegeschiedenissen geschreven, gebaseerd op archiefonderzoek en oral history.

De fotoportretten en biografieën vormen te samen met Het Gangenproject en Het Gangennaambordenproject een aansprekend en doorwrocht beeld van de ontstaansgeschiedenis van de Jordaan en haar bewoning.

Agenda

Palmstraat 92A, open: vr, za en zo 13 – 17.00 uur en op afspraak
17 december 13 - 15.00 uur: Gangenwandeling 

Het huurcontract met Ymere eindigt op 31 december 2016.
We hebben nog geen nieuw onderdak, ook niet voor onze spullen.

Verslag: GangenMenu

zaterdag 27 oktober 2017 

Deze tweede editie van Het GangenMenu vond dit jaar plaats in de Palmstraat en was in een mum van tijd volgeboekt. Gerechten uit de keuken van de Jordaan stonden op het menu en die waren gegaard op petroleumstellen in de onbewoonbaar verklaarde kelder. Chansonnier en conferencier Ken Besuijen gidste de gasten door de gangen van het menu, de liedjes en verhalen.
Het steegje, een lied uit 1934, werd uit volle borst meegezongen.

Volg ons op

Facebook
Website
Download folder Jordaanmuseum en geef aan een vriend
Steun de projecten van het Jordaanmuseum die tot doel hebben de betrokkenheid van bewoners te vergroten en bezoekers aan te trekken die geïnteresseerd zijn in de bijzondere cultuurgeschiedenis van de wijk.

Dankzij de inzet van vrijwilligers kan het Jordaanmuseum projecten realiseren. Ruud Slagboom beheert deze digitale Nieuwsbrief. 
Ook uw steun is nodig.

Een bijdrage kunt u storten op gironr NL66 INGB 0000 8966 64 t.n.v. Stichting Jordaanmuseum
Het Jordaanmuseum is tot 1 januari 2017gehuisvest in een bijzonder pand: 
Palmstraat 92A, open: vr, za en zo 13 – 17.00 uur en op afspraak.

Daarnaast kunt u de tentoonstelling De Jordaancultuur
van 10.00 – 16.00 uur bezoeken in De Rietvinck

24 uur per dag: Het Gangenproject – Willemsstraat 22 – 110 en
het Gangennaambordenproject eveneens in de Willemsstraat.
 
mail adres bijwerken - uitschrijven

Copyright © 2016 

Email Marketing Powered by Mailchimp