Copy
View this email
in your browser
NIEUWSBRIEF JORDAANMUSEUM
18 augustus 2016


In deze huizenwand aan de Lindengracht 204-252 (v.r.n.l.) zijn zes gangen die leiden naar inpandige huizen. Deze huizenwand en de erachter staande bebouwing, zijn eind 1895 gesloopt door de Bouwonderneming Jordaan en vervangen door nieuwbouw, de Van der Pekpanden.
Foto Eduard Weismüller. Collectie Stadsarchief Amsterdam.

Gangenwandeling 

Exclusieve toegang tot gangen en binnenplaatsjes

Verzameladres Jordaanmuseum, Palmstraat 92A

Zaterdag 20 augustus 2016, 14 - 16.00 uur

Het Jordaanmuseum beschikt over sleutels die toegang geven tot gangen. Een sleutel van een particuliere eigenaar en onlangs kreeg het ook sleutels van Ymere. Tijdens de wandeling kunnen nu binnenterreinen worden bezocht die gewoonlijk voor het publiek gesloten zijn. 

Ymere gaf het Jordaanmuseum het exclusieve recht tot deze toegang omdat zij de betrokkenheid van de bewoners bij de buurt vergroot met Het Gangenproject en Het project naamborden bij gangen. Deze projecten trekken ook de aandacht van nakomelingen van gangenbewoners en wandelaars die geïnteresseerden zijn in de cultuurgeschiedenis van de wijk. 

Data en tijden: elke derde zaterdag van de maand, 14 - 16.00 uur
Aanmelden noodzakelijk info@jordaanmuseum.nl of 06 4022 7265

Kosten € 10,- p.p. € 8,- voor donateurs en stadspassers
Verzameladres Palmstraat 92A

Bezoek onbewoonbaar verklaarde kelderwoning

Palmstraat 92A 

Foto's uit 1898 levensgroot afgebeeldOlger plakt foto's uit 1898 op een door hem gestucte muur.
Hij staat in de onbewoonbaar verklaarde kelderwoning Palmstraat 92A en kijkt nu recht in de ogen van de 53 jarige in Leeuwarden geboren Elisa Castelein. Elisa Castelein werd rond 1898 gefotografeerd in een kelder op het adres Goudsbloemstraat 70 waar hij met zijn gezin woonde. Deze kelderwoning was slechts 152 cm hoog en zou onbewoonbaar worden verklaard.
Rechts op de foto een inspecteur. Hij lijkt zijn hoofd te stoten tegen een balk van de kelderwoning in de Palmstraat 92A. Ook in deze kelderwoning zijn de balken te laag om er in te kunnen wonen.
De foto's komen uit een fotoalbum uit 1898, dat de GGD zal hebben samengesteld. Het Jordaanmuseum heeft het album in bruikleen van een particulier.

Fototentoonstelling Hans Gilberg 

Binnenkort in Jordaanmuseum


Getoond worden tweeëndertig foto's die Hans Gilberg in 1937 maakte. Deze fotoserie werd indertijd gepubliceerd zonder aanduiding van plaats en zonder de namen van de geportretteerden. 

Dat in deze serie Jordanezen zijn geportretteerd wist Stijntje Exman-Assen. Haar in 1851 geboren overgrootmoeder staat in het boek en Stijntje kon de namen noemen van veel andere geportretteerde Jordanezen.

Hans Gilberg is een van de fotografen die tijdens het interbellum met een Leica kleinbeeldcamera experimenteerde. In heel Nederland maakte Gilberg fotoseries. Die kwamen veelal tot stand in samenwerking met dichters en schrijvers als: Roel Houwink, Anne de Vries en Anton Coolen.
De erven Gilberg stellen de foto's beschikbaar.

Mie en Ko, vaste bespelers Nassautheater 

Nieuwe foto's en documenten gevonden

 Het Jordaanmuseum heeft een onderzoeksproject dat een van haar medewerkers in 2007 was begonnen hervat.
Er is een tweede film gevonden van het duo Mie en Ko, en foto's.
Met de onderzoeksgegevens die twee speurders verzamelden kunnen zelfs de programma's van de voorstellingen van het duo Mie en Ko in alle 14 theaters die er rond 1914 in de Jordaan waren, worden gereconstrueerd.
Voor het samenstellen van een discografie en voor de restauratie van de grammofoonplaten is een beroep gedaan op de expertise van De Weergever. 
Wij streven ernaar in de toekomst in samenwerking met hen een grotere presentatie te maken.

Wie waren Mie en Ko? Bent u nu al nieuwsgierig?
In Palmstraat 92A is een kleine expositie over hen nog te zien, tot de opening van de fototentoonstelling van Gilberg. 
Tijdens de instap rondleidingen hoort u meer over dit duo en over de historie van het pand Palmstraat 92A

Instap rondleidingen: vr, za en zo 14.00 of 15.30 uur
Kosten van deze rondleiding  € 5,0. Donateurs en stadspasser € 4,- 

Volg ons op:

Facebook
Website
Download folder en geef aan een vriend
Steun de projecten van het Jordaanmuseum die tot doel hebben de betrokkenheid van bewoners te vergroten en bezoekers aan te trekken die geïnteresseerd zijn in de bijzondere cultuurgeschiedenis van de wijk.
Dankzij de inzet van vrijwilligers kan het Jordaanmuseum projecten realiseren.
Ook uw steun is nodig. Een bijdrage kunt u storten op gironummer 
NL66 INGB 0000 8966 64 t.n.v. Stichting Jordaanmuseum

      


Het Jordaanmuseum is tijdelijk gehuisvest in een bijzonder pand: 
Palmstraat 92A, open: vr, za en zo 13 – 17.00 uur en op afspraak.

Daarnaast kunt u de tentoonstelling De Jordaancultuur
van 10.00 – 16.00 uur bezoeken in De Rietvinck

24 uur per dag: Het Gangenproject – Willemsstraat 22 – 110 en
het Gangennaambordenproject eveneens in de Willemsstraat.
 
mail adres bijwerken - uitschrijven


Copyright © 2016 


Email Marketing Powered by MailChimp