Copy
View this email
in your browser
NIEUWSBRIEF JORDAANMUSEUM

7 mei 2019

Donateurs 

Kunnen wij jullie, onze vaste donateurs, vragen de jaarlijkse bijdrage te storten. Ook nieuwe donateurs zijn welkom. Donateurs en Stadspashouders met GroeneStip kunnen altijd met korting deelnemen aan activiteiten.
Onder aan deze Nieuwsbrief vindt u de gegevens.

Uitnodiging 

Informatieve bijeenkomst Jordaanmuseum

StudioBloemDwarsOver forten, i.h.b. het ensemble: Berengang/ Nassautheater / Suykerbakkersgang

Datum
maandag 13 mei, 20.00 - 22.00 uur
Ontvangst vanaf 19.30 met koffie of thee en afsluitende borrel
Locatie Studio BloemDwars, Dubbele Gang, Bloemgracht 167 (foto links)

Weer is er een gang in de Willemsstraat verdwenen, en een tweede met daaraan staande krotwoningen dreigt te worden gesloopt. Gangen met aangrenzende bebouwing hebben elders een UNESCO status, in Amsterdam maken ze deel uit van het Rijksbeschermde Stadsgezicht, maar de gemeente Amsterdam erkent die erfgoedwaarden niet. 
Het Jordaanmuseum stuurde, met steun van partners, een brief naar de gemeenteraad - een zogeheten raadadres.
Lees dit raadadres en kom op 13 mei meedenken over achtergronden en de bijzondere geschiedenissen die deze gangen herbergen. 
Onze partners zijn onder meer: Stadsherstel wil het Nassautheater met Berengang, en de Suijkerbakkersgang kopen. Het Gevangenismuseum - ook een  partners van het Jordaanmuseum - vindt het van groot belang dat de woonsituatie van de velen uit de Jordaan die in Veenhuizen verbleven toegankelijk is. Een aansprekende presentatie in situ versterkt het onderliggende verhaal "armoede en verpaupering"van de UNESCO- voordracht van de Kolonie van Weldadigheid.
Meer hoort u op de avond.

Koop een kaartje voor informatieavond 13 mei, 20.00-22.00 uur.

Financieel expert voor Jordaanmuseum

Samen met de VCA (= Vrijwilligers Centrale Amsterdam) zoeken wij een financieel expert. De taakomschrijving is als volgt:
Wij zoeken een financieel expert die een projectbegroting kan opstellen op basis van de subsidiecondities van gemeente, fondsen, etc. Vooralsnog hebben wij geen structurele inkomsten, dus we moeten alle overhead uit de projecten halen of uit andere inkomsten financiëren. Gewerkt wordt met een meerjarenprojectplan, daarbij hoort een realistisch dekkingsplan. De boekhouding wordt verwerkt in het programma ExactOnline. Na afloop van het project moet de afrekening worden gemaakt.
Verder willen we je vragen onze boekhouder aan te sturen en samen te werken met de inhoudelijke projectleiders. 

Via onderstaande link kunt u de hele advertentie bekijken en u aanmelden.

Klik hier voor uitgebreide advertentie

GangenWandelingen

Elke derde zaterdag van de maand, 13.00 - 15.00 uur

In april kwamen vrijwilligers van het project VeleHanden van het Stadsarchief voor een rondleiding. Voordat zij de gegevens van de Noord-Jordaan gaan verwerken, wilden zij weten hoe de leefomstandigheden in die buurt waren.
Ook medewerkers van een onderzoeksproject van het IISG (= Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis) wilden weten hoe mensen zich redderden in de "krotten en sloppen" van de Noord-Jordaan.

Wilt ook u met familie of vrienden komen? Elke derde zaterdag is er een rondleiding. Voor groepen kunt u bellen voor een afspraak, want dan zijn andere dagen en ook andere themawandelingen mogelijk.
Koop een kaartje voor de wandeling

Verhalen op Faceboek

  • HERDENKING 4 & 5 mei. Onderduik, verraad en verzet. Eddie Bruijnes en Harris van Beek vertellen over bewoners en gebeurtenissen in de buurt: Lijnbaansgracht, Goudsbloemstraat en Tweede Goudsbloemdwarsstraat. 
  • Robbert Nachbahr: JACOB DE WIT (1695-1754). Vermaarde WITJES zijn vernoemd naar schilder uit de Jordaan.

Volg ons op

Facebook
Website

De projecten van het Jordaanmuseum hebben het doel de betrokkenheid van bewoners te vergroten en bezoekers aan te trekken die geïnteresseerd zijn in de bijzondere cultuurgeschiedenis van de wijk.

De stichting heeft een Culturele ANBI status. Uw bijdragen zijn onder gunstige voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Een bijdrage kunt u storten t.n.v.
Stichting Jordaanmuseum
NL66 INGB 0000 8966 64 

Doneer via de website met iDeal
U kunt de tentoonstelling De Jordaancultuur
van 10.00 – 16.00 uur bezoeken in De Rietvinck

24 uur per dag: Het Gangenproject – Willemsstraat 22 – 110 en
het Gangennaambordenproject eveneens in de Willemsstraat en omgeving
 
mail adres bijwerken - uitschrijven

Copyright © 2019 

Email Marketing Powered by Mailchimp