Copy
View this email
in your browser

NIEUWSBRIEF JORDAANMUSEUM

Monument voor een Dansenkater

Feestelijke presentatie herdenkingsmonument
Zaterdag 27 oktober, 13 - 17.00 uur
Willemssttraat 35-39

13.00 uur inloop
13.30 Aanvang programma, afgewisseld door liedjes uit die tijd gezongen door Thomas Kooij.
 

Ca 13.55 uur: film (ca. 30 min)
Dansenkater. Aardappeloproer 1917, fragmenten en herinneringen

Vier getuigen van het oproer, gefilmd ca 1985, vertellen over de leefomstandigheden tijdens de Eerste Wereldoorlog en het verzet van vrouwen tegen het gebrek aan eten. In straatliederen hekelen zij de door de regering georganiseerde distributie van levensmiddelen – liedjes die ca 1985 velen nog konden zingen.

Ca. 14.45 uur: wandeling
Vib van Dalen en Mieke Krijger, biografen van Kee Spek, gidsen u langs de plekken waar Kee spek  woonde en waar het oproer plaatsvond. En Peter de Vries, die het het erfgoed van de Rijks Artillerie Inrichting Hembrug redde van vernietiging, vertelt over de bloedige confrontatie op het Haarlemmerplein van militairen met stakende Hembrugarbeiders, vrijwel allen losse arbeiders uit de Noord-Jordaan.

Ca 16.00 uur: presentatie Herdenkingsmonument
Aansluitend borrel, hapjes

Download de folder
Koop Kaartjes
               

Volg ons op

Facebook
Website

Steun de projecten van het Jordaanmuseum die tot doel hebben de betrokkenheid van bewoners te vergroten en bezoekers aan te trekken die geïnteresseerd zijn in de bijzondere cultuurgeschiedenis van de wijk.
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kan het Jordaanmuseum projecten realiseren. Ook uw steun is nodig. 

 

Een bijdrage kunt u storten t.n.v.
Stichting Jordaanmuseum
NL66 INGB 0000 8966 64 

Download boekenlegger Jordaanmuseum
U kunt de tentoonstelling De Jordaancultuur
van 10.00 – 16.00 uur bezoeken in De Rietvinck

24 uur per dag: Het Gangenproject – Willemsstraat 22 – 110 en
het Gangennaambordenproject eveneens in de Willemsstraat en omgeving
 
mail adres bijwerken - uitschrijven

Copyright © 2018 

Email Marketing Powered by Mailchimp