Copy
View this email
in your browser
NIEUWSBRIEF JORDAANMUSEUM

5 maart 2019

Spraakmakende Vrouwen
in het Geheugen van de Jordaan

Tijdens een wandeling op vrijdag 8 maart - internationale vrouwendag - vestigen wij de aandacht op de levens van spraakmakende vrouwen in de wijk de Jordaan, op vrouwen uit alle rangen en standen.
Tijdens de na-zit stellen wij de vraag: wie verdient een plek in het geheugen van de Jordaan?
Datum 8 maart 2019
Tijden 13.30 uur inloop (ontvangst met koffie of thee)
            14.00 uur start wandeling
            15.30- 16.00 uur borrel in Duende op de Lindengracht 62.
Startlocatie De Rietinck, Vinkenstraat 185
Gidsen Vib van Dalen & Mieke Krijger
Kaartjes te bestellen via website Jordaanmuseum
Achtergrondinformatie
Koop Tickets

Werksters en dienstbodes

Datum maandag 18 maart 2019
Tijden 14:00 – 15:00 uur
Locatie De Rietvinck, Vinkenstraat 185

Programma
Ter inleiding: een tekst die Helene Mercier (1839-1910) schreef over dienstmeisjes, die de huizen der gefortuneerden 'tot in de kleinste bijzonderheden weten te beschrijven'. Een schril contract daarmee zijn de woningen waarin zij zelf opgroeiden.
Daarna volgt een filmfragment waarin Riek Volkers - Van der Hoek (1897-1993) vertelt over de kledingvoorschriften van dienstmeisjes en de tule mutsjes die de meisjes op de foto van G.H. Breitner dragen.
Het derde programmaonderdeel vormt de collectie brieven die Henny Versteeg-Schorn schonk. De brieven komen uit de erfenis van haar man en beslaan de periode 1899 en 1907.
De brieven zijn geschreven door drie zusjes Versteeg die aan de Korte Prinsengracht woonden en een nichtje in Scheveningen.
Een brief is een huwelijksaanzoek. Twee brieven zijn van mevrouwen die klagen over de meisjes die bij hen dienen, terwijl de meisjes zelf fantaseren over een ander leven.

Deze brieven geven een opmerkelijk intiem inzicht in de wensen en verlangens van deze meisjes. Dankzij nauwgezet archiefonderzoek kunnen wij ingrijpende gebeurtenissen in hun levens duiden.
Reserveren middels donatie

Gangen in de Jordaan worden beschermd

Berengang, WillemsstraatDit vertelde een topambtenaar van de gemeente ons.
Wij wachten nu op een schriftelijke bevestiging. Dat is des te dringender omdat van die bescherming 'in de praktijk niets is te merken.'

De Sajetgang is afgebroken louter en alleen omdat die niet was ingetekend op een recente kaart en op google niet te zien was. Ondersteunend bewijs voor het feit dat de 'Sajetgang (is) opgelost in het ledige' vond de gemeente in het kadaster, waar de gang volgens hen niet is vermeld.

Maar de Sajetgang bestond in de werkelijkheid wel degelijk, zeiden wij. De bewijsvoering van de Gemeente is ondeugdelijk en onwetenschappelijk! 
Toch gaf de gemeente een vergunning de Sajetgang te slopen en te bebouwen. Tientallen jaren protest van omwonenden tegen bebouwing van de locaties Willemsstraat 2-4 en 6-12 legde geen gewicht in de schaal.
De gemeente was nota bene zelf eigenaar van de percelen!

Op basis van deze redenering dreigen nog meer gangen te worden gesloopt. De gemeente beschikt namelijk niet over een betrouwbare lijst van nog aanwezige gangen. Om die nalatigheid te compenseren moeten wij in alle redelijkheid er op kunnen vertrouwen dat ter plekke en in de archieven onderzoek wordt gedaan, alvorens tot besluitvorming over te gaan.
En niet andersom, zoals bij de Pottenbakkersgang: eerst het besluit nemen de gang plus aangrenzende panden te slopen en vervolgens zo'n zeven onderzoeken financieren naar dat ensemble. Deze onderzoeken voldoen aan de Richtlijnen bouwhistorische onderzoek, in 2009 vastgesteld door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
De  onderzoeken die zijn verricht naar de Sajetgang en Berengang zijn gebrekkig, onvolledig en voldoen niet aan die richtlijnen.

De gemeente beschikt zelfs niet over een betrouwbare lijsten van gangen en stegen in de Jordaan?
En de gemeente heeft gangen niet ingetekend op een kaart, zoals de gemeente Groningen dat wel deed. 

Verder lezen

Volg ons op

Facebook
Website

De projecten van het Jordaanmuseum hebben het doel de betrokkenheid van bewoners te vergroten en bezoekers aan te trekken die geïnteresseerd zijn in de bijzondere cultuurgeschiedenis van de wijk.

De stichting heeft een Culturele ANBI status. Uw bijdragen zijn onder gunstige voorwaarden aftrekbaar van de belasting.
 

Wij zoeken een fondsenwerver, een goede penningmeester!

Ja, ik wil doneren .... klik
U kunt de tentoonstelling De Jordaancultuur
van 10.00 – 16.00 uur bezoeken in De Rietvinck

24 uur per dag: Het Gangenproject – Willemsstraat 22 – 110 en
het Gangennaambordenproject eveneens in de Willemsstraat en omgeving
 
mail adres bijwerken - uitschrijven

Copyright © 2019 

Email Marketing Powered by Mailchimp