Copy
Nieuwsbrief
3 mei 2015
 

 Tastbare geschiedenis in de Jordaan

Foto: Michael Jacobs 2013

Herdenking op de Noordermarkt
4 mei, 20.00 met aansluitend concert 

Jaarlijks vindt op de Noordermarkt een herdenking plaats.  
Aansluitend, om 20:15 uur, is er in de Noorderkerk een gratis concert.

Op de Noordermarkt werd op 24 februari 1941 de Februaristaking uitgeroepen.

De herdenking wordt georganiseerd door de werk-groep Kunst en Cultuur van wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael.

Jan de Vries, 3 april 1902 - 13 sept. 1984

Kittie Hofboer, de kleindochter van Jan de Vries, probeert het leven van haar opa in kaart te brengen, met steun van haar familie. Voor en tijdens de oorlog zette De Vries zich in voor verbetering van de arbeidscondities in werkverschaffings 'objecten', en hij was medeorganisator van de Februaristaking. Na verraad werd hij in de nacht van 25 op 26 juni 1941 opgepakt, tegelijk met H. Wildtbret, 2e Tuindwarsstraat 1. Een week eerder was J. Breuker, Tuinstraat 172hs gearresteerd. De Vries overleefde 4 kampen. Ruim drie jaar was hij in Dachau waar hij met enkele makkers wist te ontsnappen. Na de oorlog maakte De Vries een Lijst van gevallen partijgenoten. Daarop staan 54 personen, vrijwel allen wonend in de Jordaan. Ook Chris Weeling staat op die lijst. 

Chris Weeling, 13 jan. 1902 - 14 mei 1942

Chris Weeling woonde met zijn vrouw en hun 10 jarige dochter op een halve woning, Marnixstraat 212, 1 hoog voor. Grada Weeling, zijn dochter, en haar haar levensgezel Joop Bergman vertelden: ‘Wij hadden het zwaar, er was armoede. Vader was communist en trad altijd op tegen onrecht. Op een ochtend in 1942 is hij, evenals andere communisten, van zijn bed gelicht. Hij werd te werk gesteld in een steengroeve in Gross Rosen. Dat lag toen in Duitsland, na 1945 in Polen.’
De meesten die in deze steengroeve moesten werken leefden niet langer dan 5 weken, het gevolg van mishandelingen en honger. Grada Weeling: ‘Adema is daarvan teruggekomen en heeft verteld dat vader ziek was geworden en op 14 mei 1942 is overleden.’

Bloemgracht 82, 5 mei 11.00 en 13.00 uur

Aan de Amsterdamse Bloemgracht in de Jordaan werden op 25 april 1945 drie verzetsstrijders na verraad in het huis gefusilleerd: Johannes Stephanus( Jan) Keune, Jacobus (Ko) Stevense en Durk (ook Dirk of Dick genoemd) Wolters.


Open Huis op de derde verdieping met vertelling door nabestaanden en huidige bewoners Ruud Schildmeijer en Yvonne Nijhuis. Aansluitend bezoek aan de zolderverdieping waar documenten worden getoond.

Rozengracht 160, 5 mei 14.00 uur
Een legendarische Jornanese caféhouder en verzetsstrijder

Café Struik heette vroeger Café Theo Ruiter, vernoemd naar Theo Ruiter (1911-1965). In dit café kwamen schrijvers en journalisten die later ook actief in het verzet waren zoals Ed Hoornik, Wim Schouten en de dichter Jan Campert.
Aan het begin van de oorlog redde Ruiter een Duitse officier en haalde de Duitsers over hem als tegenprestatie een getuigschrift te geven waarin stond dat Ruiters wensen 'gehoord en uitgevoerd' moesten worden. Met dit document in handen en een ongekende brutaliteit en met humor wist hij 88 mensen - joden en niet-joden - uit Duitse gevangenschap te redden.
Karel Ruiter, de zoon van Theo Ruiter,  groeide op te midden van caféleven en verzet en weet veel anekdotes over deze tijd te vertellen.


Blijf op de hoogte!

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter

Wilt u reageren of heeft u opmerkingen, mail dan naar info@jordaanmuseum.nl
of bel 020 - 6244 695
Actuele informatie vindt u ook op onze website www.jordaanmuseum.nl 


 

Wordt vriend van het Jordaanmuseum

Om activiteiten te kunnen blijven organiseren heeft het Jordaanmuseum donateurs nodig. Wordt vriend / donateur stort uw donatie op girorekeningnr. NL66 INGB 0000 896664,  t.n.v. Stichting Jordaanmuseum, o.v.v. vriend. Vermeld bij uw storting s.v.p. uw adresgegevens.

                                 De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
                                 Beogende Instelling (ANBI), zodat er gunstige aftrekmogelijkheden zijn.


Aanmelden als donateur                       De Nieuwsbrief wordt mede mogelijk
                                                          gemaakt door donateurs en door: