Copy
Nieuwsbrief
17 maart 2015
 

 Tastbare geschiedenis, ingebed in de Willemstraat

Foto: Nationaal Archief/ Spaarnestad Photo/ Het Leven/ Fotograaf onbekend

Onthulling 'Het Gangenproject' 

Door Janine van Pinxteren, donderdag 5 maart, 15.30 - 17.30 uur  


Foto en montage: Jaap Elzas

Feest op de Willemsstraat, 5 maart 15.30 - 17.30 uur

Reconstructie van de verkaveling tussen Willemsstraat 24 en 110 - zoals die daar eeuwen lang was.

In dit stuk van de Willemsstraat waren zes gangen.

Vlak voor het feest op 5 maart wordt bij de ingang van elke gang een hardstenen informatietegel geplaatst.

Dan zal ook het informatiepaneel (te zien in de montage hierboven) er hangen om te worden onthuld door Janine van Pinxteren, die het besluit nam het project uit te voeren. Destijds was zij lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam Centrum.


Foto: Leo Ockeloen

Film uit 1926 van Willemsstraat

Klik op het beeld en u ziet de Willemsstraat vóór en na de asfaltering in 1926.
Op dit beeld kijkt u richting Lijnbaansgracht. De panden tussen Willemsstraat 22 en 110 worden afgebroken. Daar is een gat geslagen in de gevelwand. Rechts is nog net Willemsstraat 10 te zien.
In de film zitten ook opnames richting Brouwersgracht. De locaties Willemsstraat 2 tot 14 zijn nog bebouwd. Generaties lang werkten daar garnalenpelsters, op straat onder luifels.

Gerrit Schuurman maakte ons attent op deze filmbeelden.

Het Gangenproject werd gefinancierd door


                      

     medewerkers,   vrijwilligers,   volgers  en  donateurs  van  het  Jordaanmuseum

Wordt donateur
Maak een vervolg - project mogelijk!

Het Jordaanmuseum heeft het plan afstammelingen van bewoners van de zes gangen van Het Gangenproject op te sporen. In samenwerking met hen willen wij verhalen optekenen, documenten en foto's scannen en van objecten die zij van hun voorouders erfden foto's maken.
Van deze telgen van de Willemsstraat willen wij fotoportretten laten maken.

Dat kost geld. Wij hopen ook nu weer op uw steun. Alle beetjes tellen!

Kent u oud bewoners van de Willemsstraat, die oude foto's hebben, moedig hen dan aan contact met ons op te nemen
info@jordaanmuseum.nl      
06 40 227 265 

 

Wilt u dit project financieel steunen, neem dan contact op, of
stort een bedrag op NL66 INGB 0000 896664 ovv Gangenproject

Foto de Wijde Gang, 1910
Nationaal Archief/ Spaarnestad Photo/ Het Leven/ Fotograaf onbekend

Blijf op de hoogte!

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter

Wilt u reageren of heeft u opmerkingen, mail dan naar info@jordaanmuseum.nl
of bel 020 - 6244 695
Actuele informatie vindt u ook op onze website www.jordaanmuseum.nl 


 

Wordt vriend van het Jordaanmuseum

Om activiteiten te kunnen blijven organiseren heeft het Jordaanmuseum donateurs nodig. Wordt vriend / donateur stort uw donatie op girorekeningnr. NL66 INGB 0000 896664,  t.n.v. Stichting Jordaanmuseum, o.v.v. vriend. Vermeld bij uw storting s.v.p. uw adresgegevens.

                                 De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
                                 Beogende Instelling (ANBI), zodat er gunstige aftrekmogelijkheden zijn.


Aanmelden als donateur                       De Nieuwsbrief wordt mede mogelijk
                                                          gemaakt door donateurs en door: