Copy
Bekijk in uw browser
NIEUWSBRIEF JORDAANMUSEUM

september 2015


Groentewinkel Nieuwenhuijs, Haarlemmerdijk

Eten met de buren!


Zaterdag 26 september 2015, 16 – 21.30 uur, Willemsstraat 39
 

Het Gangen Menu


Er zijn nog plekken beschikbaar voor mensen die van gezelligheid houden, die de buurt een warm hart toedragen en natuurlijk voor bewoners en oud bewoners van de Willemsstraatstraat. 
Aanmelden noodzakelijk, mail naar: gangenmenu@gmail.com
of bel 020 6244695, ook voor vragen naar informatie.
Wordt donateur en stort uw bijdrage op gironummer NL66 INGB 0000 8966 64
t.n.v. Stichting Jordaanmuseum

Copyright © 2015 Jordaanmuseum, alle rechten voorbehouden.

Website:
www.jordaanmuseum.nl
Mail: info@jordaanmuseum.nl