Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev

mars 2015

Hur nyttjar och lagrar man solel på bästa sätt?

- konferens om batterilagring drog knappt sjuttio deltagare

Den 10 mars var det så dags att samla knappt sjuttio personer från Finland, Norge och Sverige med det gemensamt att de alla är intresserade av batterilagring. Det var folk både från forskningen, näringslivet och kundsegementet som kom till ett fantastiskt vackert Glava.

Att så många kommer till en så avlägsen plats från hela Norden ger ämnet och konferensen gott betyg. Att få sitta under kristallkronorna i en gammal och faktiskt ganska så kall smedja för att höra talare från hela Norden prata om marknaden, den senaste forskningen och hur framtiden ser ut var så inspirerande att många vill ses igen. Nu är planen att ett nätverk ska bildas och att möten ska kunna arrangeras regelbundet i ämnet Batterilagring.

Konferensen arrangerades av Glava Energy Center tillsammans med Maria Fallström Produktionsbyrå, Oceanview Ventures och Hillringsbergs herrgård. Sponsorer av arrangemanget var Fortum, Scatec, Enersys och Eltek. Läs mer...
 

GEC bygger broar med tyska fristående forskningsinstitutet Fraunhofer CSP 

Eckehard Hofmüller, forskningschef på Innotech Solar, Dr Jens Schneider och professor Jörg Bagdahn, Fraunhofer CSP, samt professor Markus Rinio, Karlstads universitet. Foto: Per Eiritz

Glava Energy Center är ett internationellt erkänt testcenter inom förnybar energi med samarbetspartners och projekt i flera olika länder runt om i världen. Nu är det dags att utveckla det internationella samarbetet med besök från Halle i Tyskland genom att bjuda in och diskutera samverkan och erfarenhetsutbyte med ett av Tysklands världsledande forskningsinstitut Fraunhofer CSP (Center for Silicon PV).

Fraunhofer CSP är ett fristående forskningsinstitut som finns på flera olika orter i Tyskland. De jobbar med industrinära forskning där en stor del av den tillämpade forskningen finansieras direkt av industrin i Tyskland. Då de är världsledande inom tillämpad, industrinära forskning och vi på Glava Energy Center är ett internationellt erkänt testcenter, så är ambitionen att skapa ett långsiktigt samarbete med erfarenhetsutbyte och samverkan på agendan. Läs mer...
Största svenska solcellsparken i drift
I söndags togs 4 080 solcellsmoduler i drift i den nya solcellsparken Mega sol i Mosseberg utanför Arvika.
- Det här är Sveriges största solcellspark räknat i antal moduler, säger Lennart Rönning, som är vd på det kommunägda energibolaget Arvika Kraft. Läs mer...
Text och bild: www.nyteknik.se
Pressklipp i Camerun Post!
Installationerna av kontainrar med solmoduler och batterilagring som genomförs av SunErgy i Kamerun har omtalats i Kameruns press. Detta är ett projekt som Glava Energy Center varit delaktig i genom de driftstester som genomfördes förra sommaren där. Läs hela artikeln i Camerun Post...

EcoINSIDE: En Interreg-ansökan i
FEM-projektets anda
Ett projektförslag, som nu lämnats in till Interreg Sverige-Norge, som önskar arbeta för att stärka företagens och regionens konkurrenskraft genom ett gräns-överskridande samarbete inom energi-, bygg- och miljörelaterade områden. Med fokus på näringslivsutveckling och internationalisering ska projektet bidra till att de nationellt och internationellt uppsatta klimatmålen nås samt att näringslivet och främst de små och medelstora företagens konkurrenskraft stärks.

Med projektet vill Värmland, Dalarna, Akershus och Hedmark skapa ett ” Living lab” för Inre Skandinavien och bli en ännu starkare aktör, med fokus på hållbara energi- och miljölösningar inom tre fokusområden; Solenergi och energisystem, hållbart byggande samt avfall/restprodukter. Bärande nyckelbegrepp i detta sammanhang är bl a Tjänsteinnovationer, F&U samt Business Booster.

För Värmlands del är ett tänkt fokus främst inom Solenergi och energisystem (Glava Energy Center) samt Hållbart byggande (Nätverket hållbart byggande).
Glava Energy Center är ett internationellt ledande utvecklingscenter för framtidens förnybara energilösningar, där företag och organisationer samverkar för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, utveckling och tester inom området förnybar energi. GEC ligger i Hillringsberg, tre mil sydost om Arvika i Värmland.
Copyright © 2014 Glava Energy Center, All rights reserved.
Produktion: Maria Fallströms Produktionsbyrå - www.mafalls.se 


Ändra eller avbeställ din prenumeration