Copy
Nyheter från Glava Energy Center
View this email in your browser

Nyhetsbrev

maj 2014

Många nationella och internationella besök

Besöken och utbildningstillfällena har varit många på Glava Energy Center under våren, varav flera från utlandet. 
Bland annat så har norska Asko och Svenska Fysikersamfundet med Ellen Moons på Karlstads universitet i spetsen varit på besök. Samarbetet med LIFE Academy har vidareutvecklats med besök nu senast från yrkesverksamma asiater och afrikaner. Fler besök kommer att genomföras under året i LIFE Academys regi. Tillsammans med Business Sweden och Botswana Innoavation Hub (BIH) har ett samarbete fördjupats och en veckolång utbildningsaktivitet för fyra botswanier från olika organisationer kopplade till BIH. Under detta besök öppnades även kontakter upp med norska Scatec samt Metrum, SweModule och Pandion Solar på svensk sida.

Ett besök från Beijing Chontodo Optoelectronics i Kina har även hunnits med under våren. Syftet med besöket var att diskutera och formalisera ett samarbete runt utvecklingen av nästa generations belysningssystem för jogging- och skidspår. På bilden visar man hur man kan styra belysningen med hjälp av en app i sin mobiltelefon.

Förutom besök till GEC så besökte man även Karlstad kommun, Region Värmland och Karlstads universitet. Även representanter från Storfors kommun och ansvariga för den förberedande utbildningen Industriell design i Hällefors deltog i diskussionerna. Sista handen håller i skrivande stund på att läggas till detta samarbetsprojekt som bland annat innebär att våra kinesiska vänner kommer att stå för merparten av kostnaderna för att ta fram en pilotutrustning för ett 2,5 km lång joggingslinga i Storfors.

Foto: Maria Fallström

Näringslivskopplad fortbildning för lärare

- Intresset för energi och hållbar utveckling föds i skolbänken, och för att få inspirerade elever, behövs kunniga och motiverade lärare, säger Johan Lindehag, VP på Fortum Distribution.

Det är förklaringen till att Fortum, Karlstads kommun, IVA och KVA går samman för att fortbilda cirka 600 lärare mellan 2014-2016 i Karlstadregionen och några av fortbildningsdagarna äger rum på Glava Energy Center. Syftet är att lärare från Karlstads kommunala grundskolor ska få träffa några av Sveriges främsta professorer och experter inom energi och hållbar utveckolng för att få nya verktyg, kunskap och inspiration att väcka elevernas nyfikenhet och intresse.

För att läsa hela artikeln, besök svensktnaringliv.se 

Foto: Jonathan Björk

 
Populärvetenskapliga föreläsningar på temat energi 2014Chalmers bjuder under våren in till inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar på temat energi. De är gratis och öppna för alla.

De föreläsningar som hålls i maj är:
8 maj - Energieffektiviseringens roll i utveckling av kemiklustret i Stenungsund
15 maj - Solceller av plast och hur man kopplar in dessa
22 maj - Solenergi - bara för entusiaster eller på alla tak?

För att läsa mer om resp föredrag, besök chalmers.se 
Fortsatt starkt intresse för solceller

Energimyndigheten informerar om att intresset är fortsatt starkt för solceller vilket har gett en solcellseffekt på 43,1 MW under 2013. Intresset för solceller fortsätter växa snabbt i Sverige. Under 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige, jämfört med 8,1 MW under 2012. Den starka tillväxten beror främst på sjunkande systempriser samt fortsatt ökat intresse för solceller.

För att läsa hela artikeln, besök energimyndigheten.se
GEC-konferens med fokus på förnybar energi - preliminärt i september

Då en av våra huvudföredragshållare fick förhinder på kort varsel har vi valt att flytta fram årets GEC-konferens med fokus på förnybar energi  preliminärt till september i år.
I fjol var temat BIPV med många ledande föredragshållare både från Norge och Sverige. I år fokuserar vi på hur man bäst nyttjar och lagrar solel, fortfarande med samma höga kvalitet på fördragshållarna. Vi gör ett försök att besvara frågor såsom vilka  de globala trenderna är, om batterilagring ekonomiskt försvarbart och hur solel bättre kan nyttjas med likströmsnät, nya smarta system och apparater?
Hemsida och nyhetsbrev uppdateras fortlöpande.
Glava Energy Center är ett internationellt ledande utvecklingscenter för framtidens förnybara energilösningar, där företag och organisationer samverkar för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, utveckling och tester inom området förnybar energi. GEC ligger i Hillringsberg, tre mil sydost om Arvika i Värmland.
Copyright © 2014 Glava Energy Center, All rights reserved.

Ändra eller avbeställ din prenumeration