Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev

maj 2015

Klart för projektet ecoINSIDE!

Ett positivt beslut har nu fattats av styrkommittén för EU Interreg Sverige - Norge kring ansökan för projektet ecoInside där Glava Energy Center ingår i det största delprojektet "Solenergi och energisystem". Detta betyder att GEC kommer att kunna jobba vidare med fokus på näringslivsutveckling och internationalisering, samt dra sitt strå till stacken när det gäller att bidra till att de nationellt och internationellt uppsatta klimatmålen nås och att de små och medelstora företagens konkurrenskraft stärks.

Tack vare våra medlemsföretags engagemang!

- En bidragande orsak till att vi projektet godkändes är att vi har ett så starkt engagemang från våra medlemsföretag i GEC, vilket vi är mycket tacksamma för, säger Per Eiritz, styrelseordförande.

De GEC-företag som kommer att bidra med egen tid i projektet är Ferroamp, Optistring, Fortum, SweModule, Perfekta och SoletAer. Projektet kommer även att få stöttning i form av tid från Karlstads universitet och Högskolan Dalarna. Läs mer...

Kallelse: Glava Energy Centers årsstämma 29 maj 2015

Föreslagen dagordning: 

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman 
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om 
  a.    fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 
  b.    dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
  c.    beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verksamhetsanvarig
 9. Val av styrelseledamöter det år så skall ske
 10. Val av revisor det år så skall ske
 11. Val av valberedning
 12. Övriga ärenden

Datum: 

29 maj 2015
 

Preliminär agenda:

Årsstämma 11.00 - 12.00
Lunch 12.00 - 13.00
Konstituerande styrelsemöte 13.00 - ca 15.00
 

Plats:

Glava Energy Center i Hillringsberg
 

För mer information och anmälan,

kontakta Per Eiritz per@eiritz.se

FOTO: WWW.GRANGES.COM

Fortum i unikt samarbete stärker undervisningen

FOTO: MARIA FALLSTRÖM PRODUKTIONSBYRÅ

Både näringslivet och offentlig sektor ser betydelsen av att redan i låg ålder skapa intresse och engagemang för energi, teknik och hållbar utveckling. Detta är något som i synnerhet GECs medlemsföretag Fortum och Karlstads kommun tagit fasta vid och vid ett besök på Skattkärrsskolan ser vi goda resultat av satsningen.

- För om inte vi skapar engagemang, vem ska då göra det?, undrar Jane Sjögren, projektledare på Fortum. Det är strategiskt viktigt att utveckla nästa generation och skapa intresse redan i unga år för energi, teknik och hållbar utveckling. Läs mer...

Ferroamp vann Skanskas miljöpris

FOTO: WWW.SKANSKA.SE
 
Onsdagen den 28 januari var det dags för final i Skanskas gröna tekniktävling Deep Green Challenge där tio finalister presenterade sina lösningar inför jury och inbjuden publik på Skanskas huvudkontor i Stockholm. Av totalt 60 tävlingsbidragen, varav ett var GECs medlemsföretag Ferroamp, skulle nu de två slutliga vinnare väljas ut av juryn i två kategorier, hus respektive väg och anläggning. Läs mer...

Gott söktryck till programmet i Eletroteknik

FOTO: INGEMAR MYRÉN
 
Det har varit ett mycket gott söktryck med många sökande till högskoleingenjörsprogrammet i Eletroteknik på Karlstads universitet. Totalt har 120 personer sökt till utbildningen varav 20 förstahandssökande, vilket leder till att det definitivt kommer att starta utbildningen i höst. Detta har också medfört att man nu drar igång rekryteringen av en ny lärare. På Glava Energy Center ser vi nu fram emot studiebesök av de blivande ingenjörerna under deras studietid!

Swedish Solar Energy Platform - Summer school 2015

It is the first time the Swedish Solar Energy Platform as a summer school will be held the last week of August 2015. It is open primarily for postgraduate and secondary for postdocs. The school will give a broad overview of solar electricity and solar fuels, based on the organizing partners' strengths, from research to development, demonstration and production. It will comprise lectures, hands-on lab experiments, discussions and demonstrations. 

When? August 23 - 28, 2015
Where? Ångström Laboratory at the Uppsala University and Glava Energy Center
 
Program frame:
Sunday 23/8 kl 18: start in Uppsala/Ångströmlaboratoriet
Mon - Thu 24-27/8: full program in Uppsala/Ångströmlaboratoriet.
Thu 27/8 afternoon: bus transfer to Glava.
Fri 28/8: program in Glava. Finish late afternoon.
 
Glava Energy Center är ett internationellt ledande utvecklingscenter för framtidens förnybara energilösningar, där företag och organisationer samverkar för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, utveckling och tester inom området förnybar energi. GEC ligger i Hillringsberg, tre mil sydost om Arvika i Värmland.
Copyright © 2015 Glava Energy Center, All rights reserved.
Produktion: Maria Fallström Produktionsbyrå - www.mafalls.se 


Ändra eller avbeställ din prenumeration