Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev

december 2014

Gränsöverskridande samarbete i Skandinavien ger hopp, jobb och framtidstro i Kamerun 

Per Eiritz, Magnus Nilsson, Kinni Fongot och Stein Skjörshammer vid undertecknandet av avtalet.
Foto: Maria Fallström


I somras drifttagningstestades en container fylld med batterier och kraftelektronik tillsammans med några solpaneler på Glava Energy Center. Testerna gick över förväntan och denna container inkl solpaneler från SweModule har nu levererats till en by i Kamerun. Containern och dess solpaneler kommer att ge en hel by i Kamerun tillgång till både ström, internet och kabelTV. När projektet, som leds av SunErgy, är avslutat har ytterligare 91 byar fått var sin container tillika ström till sina bostäder.

Projektet går bland annat ut på att man fyller en vanlig 20fotscontainer med kraftelektronik och batterier anpassade för lagring av solenergi. Projektet har involverat, förutom många små företag i Kamerun, flera olika företag i både Norge och Sverige, bland annat Perfekta Industrier i Arvika.

Center for Renewable Energy  
Nu i december har Stein Skjörshammer, SynErgy tillsammans med professor Kinni Fongot, Bamenda University of Science and Technology besökt Glava Energy Center för att tillsammans med Universitetet i Ås, Norge underteckna ett avtal om att etablera ett nytt testcenter inom förnybar energi - Center for Renewable Energy - i Kamerun. På svensk sida undertecknades avtalet av Per Eiritz och Magnus Nilsson, båda Glava Energy Center.

Inbjudan till konferens:
Hur nyttjar och lagrar man solel på bästa sätt?

Välkommen på heldagskonferens den 3 mars 2015
Efter erfarenhetsutbytet med SunErgy kring batterilagring av solel kommer GEC att bjuda in till en heldagskonferens 3 mars 2015, där både nationella och internationella experter inom området kommer att dela med sig av sina erfarenheter i ämnet. Mer information om konferensen kommer i slutet av januari.

Vill du delta på konferensen den 3 mars 2015, anmäl dig via: gec.anmalan@mafalls.se

Tusen och åter tusen besökare under 2014

Vädigt många besökare kommer till Glava Energy Center varje år och 2014 har inte varit ett undantag. Vi får besökare från både Sverige, Norge och andra länder. Det är både stora och små grupper. Från LRF har femtio personer kommit för att lära mer om hur lantbruken i framtiden kan tänka förnybart. Life Academy ingår numera i kategorin trogna och återkommande gäster. De kommer regelbundet med nya besökare från hela världen. Nu senast med ett gäng från nio olika asiatiska och afrikanska länder inom yrkeskategorier som tillhör de högsta från respektive land.

En annan trogen besökare är Fortum, som nu senast kom på besök med arton personer från Fortum Nät. Därefter kom ett femtiotal energirådgivare från hela Mellansverige och förutom att besöka GEC fick de även äran att inleda bygget på den nya solparken i Arvika. Vi har även haft en delegation från Kina och folk från Kamerun på besök, vilket ger värdefulla erfarenhetsutbyten.

Vi får också många besök av elever och studenter i alla åldrar. De som varit långväga är från NMBU i Norge med en hel grupp mastersstudenter som läser inom förnybar energi och ett gäng studenter från Högskolan Dalarna.

Bland de besök som vi har kvar att ta emot innan året är slut är bland annat från Ångströmslaboratoriet och Bamenda University of Science and Thechnology i Kamerun.

För att läsa mer om besöken, besök glavaenergycenter.se
Även ex-jobbare duggar tätt på GEC

Just nu har vi tre olika ex-jobbare på plats i Glava. Det är två stuender, Maria Persson och Martin Westdahl från Karlstads universitet samt Karen Marie Uttne Belsby från Norge. Maria och Martin hjälper SweModule att optimera skuggningseffekten på solmoduler och Karen Marie utvärderar soldata i solmodulparken.
Ny Interreg-ansökan på gång i gamla FEMprojektets anda

Magnus Nilsson, verksamhetsansvarig på GEC och Per Eiritz, styrelseordförande i GEC skriver just nu på en ansökan till det interregprojekt som är tänkt att bli en uppföljare till de tidigare FEM-projekten. I ansökan strävar man efter att skapa utrymme för prototyptestning., 
Har du som medlem något bra förslag på prototyp att testa, vänligen kontakta Magnus Nilsson, dock senast innan årsskiftet: <förnamn>.<efternamn>@aanc.se
Ut med det gamla och in med det nya, fast ändå inte!
Maria Fallström har varit Glava Energy Centers kommunikatör under de år som interregprojektet FEM var aktivt. Nu är FEM avslutat i sin nuvarande form, men Maria har fått fortsatt förtroende som GECs kommunikatör, fast numera i egen regi.
 

Har ni frågor, förslag på nyheter eller idéer kring det kommunikativa som rör GEC, vänligen kontakta Maria Fallströms Produktionsbyrå: <förnamn>@mafalls.se
Glava Energy Center är ett internationellt ledande utvecklingscenter för framtidens förnybara energilösningar, där företag och organisationer samverkar för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, utveckling och tester inom området förnybar energi. GEC ligger i Hillringsberg, tre mil sydost om Arvika i Värmland.
Copyright © 2014 Glava Energy Center, All rights reserved.
Produktion: Maria Fallströms Produktionsbyrå - www.mafalls.se 


Ändra eller avbeställ din prenumeration