Copy
Aquest butlletí és trimestral i informa dels projectes
impulsats des de l'àrea de Climatologia del SMC

Núm. 7 - Desembre 2015

Projeccions climàtiques d'alta resolució espacial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona


A requeriment de l'Agència de Desenvolupament Urbà, Barcelona Regional, l'Equip de Canvi Climàtic i l'Àrea de Recerca i Modelització estan treballant conjuntament en la generació de projeccions climàtiques de molt alta resolució espacial (1 km) per l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i per a tot el segle XXI. El projecte es desenvolupa en dues fases:

(a) generació d'escenaris climàtics futurs, amb el mètode de regionalització dinàmica utilitzat al projecte ESCAT (model WRF a 10 km de resolució), per al període 2001-2050, tot aplicant una regressió múltiple fins a una resolució d'1 km, tenint en compte la latitud, longitud i distància al mar dels punts de malla dels model WRF a 10 i 1 km, i

(b) amb l'aproximació de la regionalització estadística (MRE), creació de projeccions a una resolució d'1 km i al llarg de tot el segle XXI, amb els models alemany, americà i canadenc que es troben entre els models globals acoblats atmosfera-oceà utilitzats a l’IPCC-AR5.

En aquests moments la primera fase ja s'ha clos i s'està treballant intensament en la segona.
Aquesta informació permetrà als gestors de l'àrea metropolitana barcelonina disposar d'una informació de gran valor sobre la tendència futura de la temperatura i la precipitació mitjanes i extremes, així com de diferents índexs climàtics derivats, i dissenyar possibles plans de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 
                      
Exemple d'un dels productes resultants del projecte durant la fase 1.
Variació projectada mitjana (percentil 50) del nombre mitjà anual de nits tropicals al període 2011-2040 en relació amb el període 1971-2000. La variació projectada mitjana ha estat obtinguda com al percentil 50 dels sis escenaris regionalitzats a 1 km.
Anomalia de la precipitació anual a Catalunya (1950-2013)


Recuperació de dades climàtiques històriques de Sabadell

En els darrers mesos s'ha iniciat un projecte de rescat i digitalització de dades meteorològiques històriques preses a Sabadell des de 1896, i que ha comptat amb la col·laboració de l'Arxiu Històric de Sabadell. El primer observatori conegut es va instal·lar a les Escoles Pies (imatge superior) aquell any i va estar en funcionament fins als anys 1980. En paral·lel, la Fàbrica Marcet també va realitzar observacions meteorològique a principis de la decada de 1940 i que es van mantenir fins al 1979. Amb aquesta actuació es podrà disposar d'una altra sèrie climàtica de qualitat i gran cobertura temporal, i que restava incompleta fins ara.

Noves fitxes fenològiques per a una millor interpretació de les fenofases

Transcorreguts dos anys de la posada en funcionament de la Fenocat s’ha volgut actualitzar i ampliar el protocol d’observació fenològica que serveix d’estàndard per garantir l’homogeneïtat de les dades fenològiques obtingudes i que siguin perfectament comparables. Aquesta actualització de la Guia bàsica d’observació fenològica implica una ampliació respecte la versió anterior, documentant fotogràficament totes les fenofases susceptibles d’observació dels diferents col·lectius de plantes (silvestres, de conreu, arbres fruiters i ornamentals).

També s’ha volgut millorar l’acotament d’inici i final de cada fenofase d’acord amb l’escala BBCH atenent tots els dubtes i suggeriments dels observadors fenològics fets arribar per correu electrònic o verbalment a les darreres Jornades de la XOM 2015.

Les noves fitxes estaran properament disponibles al web.


Participació al 10th EUMETNET Data Management Workshop

Entre els dies 28 i 30 d'octubre es va celebrar a la ciutat suïssa de St. Gallen la 10a edició del taller que convoca bianualment l'EUMETNET sobre gestió de dades climàtiques. En aquest fòrum hi participen especialment serveis meteorològics, i es posen en comú els darrers mètodes i tècniques per a un millor ús i difusió de les dades climàtiques. Des de l'SMC es van presentar dues contribucions: els treballs de rescat, control de qualitat i homogeneïtat de la temperatura i precipitació diaria pel període inèdit 1904-1913 de l'Observatori Fabra, i els mètodes de control de qualitat aplicats a la base de dades de precipitació diària de Catalunya.


Premi Eduard Fontserè i nous articles publicats

El treball "Principal sequence pattern analysis of episodes of excess mortality due to heat in the Barcelona Metropolitan area" ha estat premiat en el marc dels Premis Internacionals Eduard Fontserè 2015 que s'han lliurat a les darreres jornades organitzades per l'ACAM (Associació Catalana de Meteorologia). L'article ha estat elaborat, entre altres autors, per JC Peña, membre de l'Equip de Serveis Climàtics.

En paral·lel, ha estat publicat a l'International Journal of Climatology l'article sobre la recuperació de la sèrie pluvimètrica de Barcelona 1786-2014: "Reconstruction and homogenization of the longest instrumental precipitation series in the Iberian Peninsula (Barcelona, 1786-2014)"
Copyright © 2015 Servei Meteorològic de Catalunya,
Tots els drets reservats.