Copy
Aquest butlletí és trimestral i informa dels projectes
impulsats des de l'àrea de Climatologia del SMC

Núm. 5 - Juny 2015

Nova imatge i nous continguts
del web de Climatologia

 
Aquest butlletí es dedica en exclusiva a informar sobre els nous continguts i la nova imatge de la secció de Climatologia del web del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta nova versió inclou una nova estructura, més clara i intuïtiva, l'accés més directe i interactiu als continguts i la incorporació de nous serveis i productes, incloent la descàrrega de dades de sèries climàtiques històriques. En el decurs d'aquest butlletí us anem desgranant les principals novetats.
Esperem que sigui d'utilitat i d'interès!
Nova pàgina principal de la secció de Climatologia del web del SMC
Anomalia de la precipitació anual a Catalunya (1950-2013)


Monitoratge de la sequera pluviomètrica

Entre les principals novetats que incorpora el nou web destaca la possibilitat de conèixer l'estat de la sequera pluviomètrica, a través d'un dels índexs més àmpliament utilitzats: l'SPI o Índex de Precipitació Estàndard. Aquest índex permet fer una avaluació ràpida i objectiva del dèficit o excés de precipitació al territori i per a una varietat d’escales temporals, en aquest cas 6, 9, 12 i 24 mesos i, tot plegat, en forma de mapes. També es pot visionar l'evolució de l'índex dins del darrer any i accedir a un tutorial per a interpretar correctament l'índex. Aquest nou producte s'ha elaborat en col·laboració amb l'Àrea de Recerca i Modelització.

Millor i més informació sobre la tendència observada

Una altra millora ha estat l'ampliació de consulta dels productes que analitzen la tendència climàtica observada. A la secció corresponent es pot accedir a tres àrees d'informació: les gràfiques d'evolució conjunta de la temperatura i la precipitació mitjana anual i estacional a Catalunya, la tendència per sèries climàtiques i l'evolució de la temperatura i el nivell del mar. Tot plegat forma part dels continguts del BAIC (Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics) del que tot just s'acaba d'emetre la darrera edició.


Accés a les dades de sèries climàtiques històriques

Amb l'ànim de satisfer la política de "dades obertes" de la Generalitat de Catalunya, per primer cop es dóna accés obert a les dades de les sèries climàtiques històriques. Concretament s'ofereix la descàrrega de 23 sèries mensuals de temperatura màxima i mínima i 67 sèries mensuals de precipitació, des de 1950. Aquesta base de dades és el fruit d'anys de recerca, que ha permès recuperar noves dades, i analitzar-ne la seva qualitat i homogeneïtat, per tal que reflecteixin fidelment l'evolució del clima a casa nostra.


Visualització conjunta dels mapes dels butlletins

Regularment l'àrea emet diversos butlletins de monitoratge del clima (mensual, estacional...) en els que s'inclou en forma de representació cartogràfica les dades de temperatura i precipitació observades. Ara, a més de consultar els butlletins, s'inclou la possibilitat de visualitzar en un sol entorn tots els mapes generats des de 2008, per a la resolució mensual, estacional, anual i de l'any pluviomètric, i en forma de mitjana i d'anomalia.
Aquesta nova eina permet identificar ràpidament els anys, estacions o mesos més càlids, més plujosos...i copsar la variabilitat climàtica del país.


Projeccions climàtiques de Catalunya

Tot i que a l'antiga versió del web ja s'oferia informació sobre les projeccions climàtiques realitzades a Catalunya pel SMC, ara s'amplia la possibilitat de consulta i visualització. Concretament es mostren les gràfiques d'evolució de la temperatura i la precipitació projectada per l'horitzó 2050 i els canvis esperats de manera territorialitzada mitjançant la representació cartogràfica. També s'amplia i actualitza la informació relativa al fenomen del canvi climàtic.

Més informació sobre el que fem i qui som

Una altre objectiu d'aquest nou disseny persegueix la possibilitat d'accedir als projectes en els quals participa l'àrea, les publicacions i presentacions a congressos i els productes de divulgació que s'ofereixen, tot plegat a la secció Recerca i divulgació. Entre les novetats també s'inclou l'accés a l'organització interna i a les persones que formen part de l'àrea (secció Qui som?). Una manera de ser més trasparents i accessibles.
Copyright © 2015 Servei Meteorològic de Catalunya,
Tots els drets reservats.