Copy
Aquest butlletí és trimestral i informa dels projectes
impulsats des de l'àrea de Climatologia del SMC

Núm. 11 - Desembre 2016 - clima@meteo.cat

 

ARTYDOC: nou gestor d'imatges digitalitzades


En els darrers anys el Servei Meteorològic de Catalunya ha identificat i digitalitzat diversos fons amb contingut meteorològic procedents d'arxius comarcals i locals, arxius privats, o a partir de cessions temporals d'observadors i particulars. Les taules meteorològiques del Dr. Salvà, les portades del diari de Barcelona, el Fons Històric de l'SMC o els fulls d'observació del Far de Sant Sebastià en són només alguns exemples.

Amb els anys s'ha acumulat un volum important d'imatges i actualment sumen més de 13 Tb d'informació. Per tal de conservar, catalogar i gestionar correctament aquests fons, enguany l'Àrea de Climatologia ha iniciat i culminat el projecte ARTYDOC, que es plasma amb una eina de consulta ràpida i àgil de tota aquesta informació. ARTYDOC conté imatges de fulls i targetes d'observació, manuscrits, publicacions, estacions meteorològiques, bandes d'aparells registradors... i permet filtrar la consulta en funció de diverses variables: municipi, data, variable, autor i altres paraules clau.

Tot i que en aquests moments és una eina d'ús intern, la voluntat és de poder-la oferir i obrir-la a la consulta de tothom a través del web. Us anirem informant!
                       ARTYDOC
Pàgina principal de l'eina ARTYDOC


El fons documental del Turó de l'Home, ja és a l'Arxiu Nacional

El passat mes de novembre la totalitat del fons documental de l'observatori del Turó de l'Home va ingressar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, per a la seva correcta preservació i catalogació. Aquest fons va ser cedit a l'SMC pel darrer observador del Turó, Miquel Meseguer, davant del deteriorament que estava patint la documentació generada entre 1952 i 1994. Paral·lelament a aquest fons, també han ingressat diversos butlletins de l'Observatori de l'Ebre.

Els documents ara seran netejats i catalogats i pròximament es posaran a consulta. Per saber-ne més podeu consultar la notícia apareguda al web de l'ANC.
 


Rescatades noves dades de Gurb, Espolla i Taradell

Amb la voluntat contínua de millorar la memòria climàtica del país, les darreres setmanes s'ha pogut completar i ampliar la disponibilitat de dades de tres sèries climàtiques. La col·laboració dels mateixos observadors ha estat clau en aquesta millora.

En aquest sentit, Josep Isern ha cedit a consulta part de les llibretes d'observació del seu observatori de Gurb - la Cabra, permetent ara tenir una sèrie de precipitació i temperatura contínua des del 1961. Per la seva part, gràcies a la contribució de l'observador d'Espolla, Roger Geli, s'ha millorat ostensiblement la cobertura de dades d'aquesta població i ara es disposa d'una sèrie contínua des del 2004. Finalment, s'han rescatat i digitalitzat noves dades de l'estació de Taradell - Granja Vinyes que va funcionar entre 1942 i 1948, gràcies a la contribució de l'observador de Vic, Manel Dot.


Participació en la Jornada Menorca - Starlight i en les XXII Jornades Eduard Fontserè

Darrerament l'Àrea ha participat en dues jornades divulgatives d'interès. El 29 de setembre es va celebrar a Maó la jornada Menorca Starlight impulsada pel Consell Insular. Starlight és una fundació internacional que avalua la nitidesa del cel nocturn de diversos indrets del món i els cataloga en funció de la seva qualitat. L'SMC va contribuir-hi des del vessant meteorològic, amb l'experiència dels projectes del Montsec i del PN d'Aigües Tortes i Sant Maurici.

D'altra banda, l'Àrea també va participar en les Jornades Fontserè 2016 dedicades a les energies renovables amb una doble contribució: per un cantó amb una ponència sobre els serveis climàtics oferts des de l'SMC a aquest sector i de l'altre amb el pòster "Mosaic de mapes d’anomalia d’irradiació solar a Catalunya".


Tardor càlida i pluviomètricament molt irregular

L'Equip de Serveis Climàtics ha emès l'avanç del Butlletí Estacional de la Tardor 2016.

Aquesta tardor es pot qualificar de majoritàriament càlida donat que un 85% del territori ha registrat una anomalia superior a 0,5 ºC respecte de la mitjana climàtica. Pluviomètricament ha estat força irregular i marcada pels dos grans episodis de precipitació del 12-14 d'octubre (Baix Maresme) i de finals de novembre (Pirineu i punts del litoral central i Empordà). Malauradament, les comarques de les Terres de l'Ebre continuen amb un dèficit pluviomètric destacat.
Copyright © 2016 Servei Meteorològic de Catalunya,
Tots els drets reservats.