Copy
Aquest butlletí és trimestral i informa dels projectes
impulsats des de l'àrea de Climatologia del SMC

Núm. 3 - Octubre 2014

L'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic presenta resultats


El passat mes de maig es va posar punt i final al projecte Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) impulsat per la Comunitat de Treball dels Pirineus, que agrupa totes les regions que envolten la serralada i el Principat d'Andorra. El projecte es va iniciar el 2009 i tenia com a objectiu genèric el monitoratge del canvi climàtic i determinar l'afectació del fenomen a diversos àmbits: la biodiversitat, els boscos, els riscos, l'aigua... L'àrea de Climatologia de l'SMC, es va centrar en l'Acció Clima, formant equip amb la Universidad de Zaragoza, Météo-France, el Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra i Aemet.
L'estudi ha obtingut una base de dades climàtica mensual de temperatura i precipitació, de qualitat i homogènia, cobrint tot el territori pirinenc i el període 1950-2010. Els resultats, mostren un ritme d'escalfament pel conjunt del massís de 0.21ºC/dècada, més intens a l'estiu i a la primavera, mentre que la precipitació tendeix a disminuir a un ritme de -2.5%/dècada, essent el vessant sud més sensible a aquest procés.
El projecte ha suposat la primera actuació transfronterera i global d'anàlisi del canvi climàtic als Pirineus, i la intenció dels integrants del projecte és donar-hi continuïtat i ampliar-lo a d'altres aspectes, com ara la seva projecció futura.
         
Tendència de la precipitació anual (en %) al conjunt del Pirineu pel període 1959-2010, expressada com a anomalia respecte el període de referència 1961-1990.
Anomalia de la precipitació anual a Catalunya (1950-2013)

Suport climàtic per a la millora de la gestió de la neteja urbana

L'Àrea de Climatologia, juntament amb l'Àrea de Recerca Aplicada i Modelització, de l'SMC han iniciat un projecte de col·laboració amb l'empresa de neteja urbana Urbaser, que actua, entre d'altres indrets, al districte barceloní de Sant Martí. L'objectiu és identificar aquelles situacions meteorològiques que són generadores potencials d'incidències que afecten la dinàmica de la neteja urbana diària i proposar mesures per a preveure-les.
Així, s'ha pogut determinar que una acurada predicció meteorològica pot fer disminuir el nombre d'incidències en més d'un 20% i, per tant, millorar la planificació interna de l'empresa i el servei al ciutadà. En els propers mesos s'implantarà una prova pilot per a validar els resultats obtinguts i s'assajaran sistemes intel·ligents d'avís, en la línia dels objectius de les Smart Cities.

Publicats nous articles científics

Recentment s'han publicat un parell d'articles científics a revistes internacionals, que han comptat amb la participació de membres de l'Àrea. Un d'ells, publicat a Natural Hazards and Earth System Sciences (Barberia et al. 2014), tracta d'aprofundir en el coneixement dels diferents factors que intervenen en els episodis meteorològics que presenten un alt impacte social, fent servir les sol·licituds de dades lligades a sinistres d'asseguradores com a indicador d'aquest impacte. L'altre article s'ha publicat a l'International Journal of Biometeorology i ha analitzat les seqüències sinòptiques associades a l'excés de mortalitat durant l'estiu, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Peña et al., 2014).

Suport a la candidatura de Barcelona per a l'organització del Mundial d'Atletisme 2019

La ciutat de Barcelona ha presentat recentment candidatura per a acollir el Mundial d'Atletisme l'estiu de 2019 (IAFF). Entre la documentació a presentar, s'ha demanat a l'SMC l'elaboració d'una climatologia associada a les dates de celebració de l'esdeveniment. Les ciutat de Doha (Qatar) i Eugene (EEUU), competiran amb Barcelona per a ser la seu dels campionats.


Participació a la European Conference on Applied Climatology

L'àrea va ser present, del 5 al 9 d'octubre, al congrés anual de l'EMS (European Meteorological Society) que enguany es va celebrar a Praga (Txèquia) i que es dedicava a la recerca en el camp de la climatologia aplicada. El tema central de la conferència es va dedicar al desenvolupament de serveis climàtics eficients, i l'àrea de Climatologia va participar amb una ponència oral (A new homogenised climate database for the Pyrenees, 1950-2010) i un pòster (Reconstruction of long-term instrumental series. Rainfall data series for Barcelona (NE Spain), 1786-2013).
Al mateix temps, l'SMC també va assistir, per primer cop, a la Assemblea General de l'EMS, ja com a nou membre associat.


Col·laboració amb el projecte de recerca MARIE

L'equip de serveis climàtics de l'àrea col·labora amb el projecte estratègic de la Unió Europea MARIE, finançat pel programa MED (Cooperació Territorial Mediterrània), i que se centra en la millora de l'eficiència energètica dels edificis de l'entorn Mediterrani. El primer pas ha estat l'elaboració de la cartografia anual i el càlcul per a cadascun dels municipis de Catalunya de tres indicadors: Graus-Dia de Calefacció, Graus-Dia de Refrigeració i Graus-Dia d'Òptim Climàtic, a partir de les dades extretes de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques que gestiona l'SMC.

L'Arxiu Nacional de Catalunya i els fons de documentació meteorològica històrica

En els darrers anys, l'Equip de Canvi Climàtic de l'àrea ha anat recopilant documentació històrica, tant en suport físic com digital, procedent d'un ampli ventall d'estacions meteorològiques, que havien estat actives des de finals del segle XVIII. Per tal de preservar i catalogar de manera correcta tot aquest material, s'ha contactat amb l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), amb seu a Sant Cugat del Vallès, per a què es converteixi en el futur en dipositari d'aquesta documentació.
Copyright © 2014 Servei Meteorològic de Catalunya,
Tots els drets reservats.