Copy
Aquest butlletí és trimestral i informa dels projectes
impulsats des de l'àrea de Climatologia del SMC

Núm. 5 - Setembre 2015

UrbaMet, un projecte per a la millora de la gestió de la neteja urbana


Des de fa uns mesos, l'Equip de Serveis Climàtics, en col·laboració amb les àrees d'Acció Externa i RAM del propi SMC, ha treballat en el projecte UrbaMet, una iniciativa que té l'objectiu de quantificar l'afectació de la meteorologia sobre l'eficiència i la gestió de la neteja viària d'espais urbans. L'empresa de neteja URBASER que s'encarrega de la gestió dels serveis de neteja al districte de Sant Martí de Barcelona ha proporcionat dos tipus de base de dades: queixes o demandes reportades pel ciutadà i volum de brossa diària recollida. Aquesta informació s'ha creuat amb la meteorologia existent, i s'han identificat els llindars meteorològics (precipitació, vent, temperatura) a partir dels quals es disparen els casos d'ambdós tipus d'incidències, xifrant en un 65% els casos on la meteorologia hi juga un paper destacat. La relació entre el volum de fulla caiguda a la tardor i la precipitació primaveral, el lligam entre dies sense pluja i queixes per olors o demandes de reg són només alguns exemples dels aspectes identificats.
Actualment, s'està duent a terme una prova pilot amb l'empresa URBASER per tal d'implantar els resultats i ampliar-ho a d'altres utilitats, com ara l'afectació en períodes de poda o fumigació. Recentment, s'ha presentat un pòster (que podeu visionar a sota) explicant el projecte al congrés de l'European Meteorological Society celebrat a Sofia (Bulgària), amb una molt bona acollida.

                      
Imatge del póster presentat al congrés de l'EMS 2015
Anomalia de la precipitació anual a Catalunya (1950-2013)


El 3r Informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya, en marxa

Sota la coordinació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i amb la participació del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), s'està duent a terme l'elaboració del 3r Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. Diversos membres de l'Àrea de Climatologia participen com a coautors als capítols 4t (Canvis observats en el clima de Catalunya) i 5è (Projeccions climàtiques i escenaris de futur). El passat mes de juliol es van celebrar al Monestir de Poblet les 7es Jornades sobre el Canvi Climàtic, que serviren per a presentar i discutir els continguts de l'informe.
S'espera la publicació de l'informe per la propera primavera.

Digitalització de la sèrie climàtica del Far de Sant Sebastià

El rescat de sèries climàtiques històriques del país és una de les prioritats de l'Àrea de Climatologia i per aquest motiu, des del mes de juny d'enguany, s'ha iniciat un projecte de digitalització de la sèrie del Far de Sant Sebastià (Palafrugell, el Baix Empordà). Des d'aquest punt singular de la Costa Brava es van dur a terme observacions meteorològiques instrumentals des de 1891 i no instrumentals (estat del cel i de la mar) des de 1876. Afortunadament, bona part de les dades s'han conservat als arxius del Museu del Suro local i també a l'Arxiu Històric de Girona i es pot abordar la seva digitalització. Un cop finalitzada la tasca es podrà disposar d'una sèrie de precipitació gairebé ininterrompuda des de 1891.


Participació a la iniciativa Parallel Observations Science Team

En el camí per a la millora del coneixement dels factors no climàtics associats a les sèries climàtiques (inhomogeneïtats), s'ha posat en funcionament el grup POST (Parallel Observations Science Team), sota el paraigua de la International Surface Initiative, i del qual en forma part l'Àrea.
En el marc de la iniciativa, i en col·laboració amb la Universitat de Mäinz i el Centre for Climate Change (Universitat Rovira i Virgili), es durà a terme un projecte que tractarà de copsar el possible biaix induït per la urbanització en l'escalfament tèrmic observat a la vila de Tivissa (la Ribera d'Ebre), d'especial interès per la seva ubicació mediterrània i extensió dels registres. El projecte s'iniciarà el mes d'octubre.


Nous articles i treballs publicats

En els darrers mesos s'han publicat diversos articles i treballs que han comptat amb la participació de membres de l'àrea. A banda del referit pòster a l'EMS, el passat mes de juliol es va presentar al congrés de la Societat Espanyola de Física el treball Análisis de las situaciones sinópticas correspondientes a episodios de lluvia severa en Barcelona. D'altra banda, també han aparegut dos articles a la revista Hydrology and Earth System Sciences: Evolving flood patterns in a Mediterranean region (1301-2012) and climatic factors – the case of Catalonia i Influence of solar forcing, climate variability and modes of low-frequency atmospheric variability on summer floods in Switzerland.
Copyright © 2015 Servei Meteorològic de Catalunya,
Tots els drets reservats.