Copy
Aquest butlletí és trimestral i informa dels projectes
impulsats des de l'àrea de Climatologia del SMC

Núm. 8 - Març 2016

Millora la representativitat climàtica de Catalunya a la base de dades ECA&D


El maig de 2014, l'SMC va fer el primer enviament massiu de dades climàtiques a la base de dades European Climate Assessment & Dataset (ECA&D). Fins aquella data, Catalunya només estava representada per una desena de sèries climàtiques, nombre clarament insuficient per a reproduir fidelment la diversitat climàtica del país. Des de 2014 però s'envien de manera regular les observacions diàries de 79 Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) de la xarxa gestionada per l'SMC, per a un conjunt d'11 variables i amb dades des de 2008.

Mitjançant aquesta contribució, la representativitat climàtica de Catalunya ha millorat notablement, tal com es pot comprovar comparant la versió 11 i 12 de l'E-OBS gridded dataset, la sortida en forma de malla de punts de 0.25º de resolució espacial. Especialment remarcable és la millora en la cobertura de l'àmbit pirinenc, donat que també s'aporten dades de les EMA d'alta muntanya (>2000 m). La contribució de l'SMC permet doncs millorar els estudis de la variabilitat i canvi climàtic, i diversos productes de reanàlisi que es nodreixen d'aquesta base de dades internacional.
 
                       http://cib.knmi.nl/mediawiki/images/a/ad/Compare_rr_0_25deg_std_daily_v12_0-v11_0_nc_baselayers_world_polygons_rr_baselayers_overlay_1982-07-02T00-00-00Z_large.png
Aquesta figura mostra la desviació estàndard de les diferències en la precipitació diària (mm/dia) entre la versió 12.0 i 11.0 de la base de dades E-OBS. S'observa les diferències a l'àmbit de Catalunya gràcies a la contribució de les noves dades.
Anomalia de la precipitació anual a Catalunya (1950-2013)


Col·laboració amb els Jocs Mediterranis Tarragona 2017

Entre juny i juliol de 2017, la ciutat de Tarragona serà la seu dels XVIII Jocs Mediterranis. Des del comitè organitzador s'ha sol·licitat la col·laboració de l'SMC en diversos aspectes relacionats amb la predicció meteorològica. Des de l'Àrea de Climatologia s'ha aportat un estudi detallat de les condicions climàtiques mitjanes a la ciutat i a les diverses subseus dels Jocs.


Noves dades meteorològiques rescatades

Darrerament s'han pogut recuperar observacions meteorològiques de diverses estacions de Catalunya, gràcies a la col·laboració amb alguns observadors de la XOM (Xarxa d'Observadors Meteorològics).

Aquest és el cas de la Seu d'Urgell - Parc de Bombers (l'Alt Urgell) on s'han pogut rescatar dades diàries de temperatura màxima, mínima i precipitació entre 1995 i 2006. També, l'observador de la Serra d'Almos (la Ribera d'Ebre) ha proporcionat dades perdudes de les mateixes variables, que han permès completar al 100% la cobertura de la sèrie (des de 1971). Artesa de Segre (la Noguera), Coll de Nargó (l'Alt Urgell), Cornellà de Llobregat (el Baix Llobregat), Espolla (l'Alt Empordà) i Juneda (les Garrigues) són altres observatoris que han proporcionat dades que restaven inèdites a la base de dades climàtica.

A totes ells, moltes gràcies!


Ingressen els primers fons a l'Arxiu Nacional de Catalunya

L'any 2015 es va arribar a un acord entre l'SMC i l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) segons el qual els fons documentals de caràcter meteorològic o climàtic recuperats i/o dipositats a l'SMC ingressarien a l'ANC per a la seva correcta conservació i catalogació.

  Fruit d'aquesta entesa, aquest mes de gener s'ha fet la primera tramesa de fons, consistent en:
observacions de les Mines d'Osor (1965-1979), observacions meteorològiques de l'antiga Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental (1961-1977) i un fragment del fons documental del Turó de l'Home (1952-1954).


En marxa la xarxa IMPACTRON

El darrer mes de febrer es va realitzar la primera reunió de la xarxa d'excel·lència IMPACTRON, finançada pel Ministerio de Economía y Competitividad. Aquesta xarxa coordina diversos grups d'investigació en climatologia de l'estat espanyol i l'SMC també hi és present.

L'objectiu és avaluar, des de diverses metodologies, l'impacte que tenen les transicions d'observació manual a automàtica sobre les sèries de temperatura. La xarxa és coordinada per Enric Aguilar, del Centre en Canvi Climàtic, i té una vigència de tres anys (2016-2018).
 
Copyright © 2016 Servei Meteorològic de Catalunya,
Tots els drets reservats.