Copy
Aquest butlletí és trimestral i informa dels projectes
impulsats des de l'àrea de Climatologia del SMC

Núm. 16 - Setembre 2018 - clima.meteocat@gencat.cat

 

Canvi climàtic i vinya al Penedès

El passat 14 de juny va tenir lloc a Vilafranca del Penedès, una taula rodona entorn de la producció i el vi al Penedès a finals de segle XXI. Aquesta jornada va servir per presentar els resultats finals del projecte realitzat conjuntament amb l'IRTA, que pretenia copsar el canvi climàtic observat i projectat a l'àrea del Penedès, i a una elevada resolució espacial.

Els resultats pel clima observat, ens donen que la temperatura mitjana s'ha incrementat en 1,7 ºC des del decenni de 1950, essent l'estiu l'època de l'any més sensible a l'escalfament. Fruit de tot plegat, els extrems climàtics s'han disparat. Com a exemple, actualment hi ha 30 dies càlids més i la durada dels períodes càlids és ara 25 dies més ampli. Pel que fa a la precipitació, la regió ha detectat un lleuger descens (un 13%), especialment perceptible a l'estiu.

Les projeccions climàtiques indiquen un Penedès clarament més càlid i eixut cap a finals de segle XXI, que en l'escenari més pessimista (RCP 8.5) supera els 3,5 ºC d'increment i els 150 mm de descens pluviomètric anual. Un aspecte que també s'ha analitzat és la recurrència futura de fenòmens que tenen un fort lligam amb la presència de malures a la vinya: episodis de calamarsa i boira.

L'elevada resolució espacial de l'estudi (1 km) ha permès detectar àrees més sensibles al canvi climàtic dins del Penedès i per realitzar polítiques d'adaptació més precises pel sector del vi.

      
 
Projecció de la temperatura mitjana anual a l'Alt Penedès en funció de dos escenaris de canvi climàtic: RCP 8.5 - línia morada i RCP4.5 - línia vermella (valors expressats en forma d'anomalia respecte del període 1971-2000).

L'estiu 2018 ha estat majoritàriament càlid, i de pluviometria molt irregular

L'estiu de 2018 s'ha caracteritzat pel caràcter càlid de la temperatura pràcticament arreu, però especialment al litoral i prelitoral, on ha estat el més calorós dels darrers decennis, registrant-se anomalies superiors als 2,0 ºC respecte de la mitjana 1961-1990. De fet, a l'Observatori de l'Ebre ha estat el 2n més càlid des de 1905. Només al Pirineu es pot considerar un estiu normal.
 
Pel que fa a la pluviometria, la irregularitat ha estat la norma. Al quadrant nord-est, costa Central i determinats punts del Pirineu l'estiu ha estat força plujós, amb indrets on ha plogut més d'un 30 % més que la mitjana climàtica. Per contra, a Ponent, sectors propers al delta de l'Ebre, àrea de Prades-Montsant i a l'Alt Empordà, l'estiu ha estat sec o molt sec.

Per a més informació consulteu aquest enllaç al web.

3r Workshop del projecte CLIM'PY

El passat 20 de setembre, la seu de Météo France a Tolosa de Llenguadoc va acollir el 3r Workshop del projecte CLIM'PY (Caracterització de l'evolució del clima i provisió d'informació per a l'adaptació al Pirineu) amb la presència de més d'un centenar de persones. Aquesta 3a edició tenia la intenció de presentar els primers resultats, en els tres objectius plantejats: canvis observats en les variables temperatura i precipitació, canvis observats en la variable neu i projeccions de canvi climàtic pel segle XXI.

L'àrea de Climatologia va participar-hi amb dues ponències: (a) metodologia emprada per a la creació de la base de dades diària (1950-2015) i la malla diària a 1km de resolució espacial (1981-2015) de temperatura màxima/mínima i precipitació, i (b) els primers resultats de tendències, amb especial interès en els extrems climàtics.

El projecte CLIM'PY entra ara a la recta final i té prevista la seva finalització el setembre de 2019. Més informació al portal OPCC.

Intensa activitat a congressos internacionals

El mes de setembre ha estat prolífic en congressos, amb la contribució d'un bon nombre d'estudis realitzats des de l'Àrea.

Del 3 al 7 de setembre, Budapest (Hongria) va allotjar una nova edició del congrés de l'European Meteorological Society (EMS). Es van presentar dues ponències i tres pòsters, entre ells els progressos en el rescat de dades climàtiques i els primers resultats del projecte CLIM'PY sobre canvi climàtic al Pirineu.

Uns dies més tard, va tenir lloc a Belgrad (Sèrbia), el congrés MedClivar sobre variabilitat climàtica a la Mediterrània. S'hi presentaren dues ponències: la regionalització estadística a 1 km de resolució i els canvis recents en els patrons sinòptics al nord-est de la Mediterrània.

Totes les contribucions són consultables a aquest enllaç.

Col·laboració en l'elaboració de l'Atles de Geotèrmia

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) està impulsant l’Atles de Geotèrmia de Molt Baixa Temperatura de Catalunya (AGMBT). Aquesta obra comprèn la generació d’una col·lecció de mapes temàtics que aglutinen informació de diverses disciplines, entre les quals la climatologia.

En aquest sentit, la col·laboració de l'àrea, juntament amb l'àrea de Recerca Aplicada i Modelització (RAM), ha comportat la generació de cartografia a molt elevada resolució espacial, d'un conjunt de paràmetres climàtics: dies de fred, dies de calor, durada de l'època de calefacció i durada de l'època de refrigeració. Aquestes variables són determinants en la valoració del potencial geotèrmic d’una zona geogràfica i en càlcul de la demanda energètica dels seus edificis.
Copyright © 2018 Servei Meteorològic de Catalunya,
Tots els drets reservats.