Copy
Aquest butlletí és trimestral i informa dels projectes
impulsats des de l'àrea de Climatologia del SMC

Núm. 9 - Juny 2016 - clima@meteo.cat

 

Novetats al Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics 2015


Com és habitual pels volts del mes de maig l'Àrea de Climatologia edita el Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics (BAIC). Aquest informe ofereix una fotografia de l'estat del canvi climàtic a Catalunya des de diferents vessants: evolució de la temperatura de l'aire, la precipitació, la temperatura i nivell del mar i diversos índexs termopluviomètrics.
Enguany, el BAIC incorpora com a novetat tres noves sèries mensuals de precipitació: la Pobla de Segur, l'Ametlla de Mar i Godall, amb dades des de 1950. Altres dues sèries s'han modificat en el tram més recent per tal de donar continuïtat als registres: Igualada/Òdena i Cubelles/Cunit. Finalment també s'ha uniformitzat el període de referència per al càlcul de les anomalies essent el recomanat per l'OMM: 1961-1990.
Les dades més rellevants indiquen un increment tèrmic marcat pel període 1950-2015, que a escala anual és de +0,23ºC/decenni i força uniforme a tot el territori. La precipitació anual, pel mateix període no assenyala una tendència tan clara; tot i ser negativa (-1,5%/decenni) no arriba al nivell de significació i només àmbits prepirinencs i pirinencs presenten un component negatiu més evident.
Per a obtenir més informació sobre els resultats del BAIC, us convidem a consultar les seccions del web tendència climàtica i índexs climàtics.
                       http://cib.knmi.nl/mediawiki/images/a/ad/Compare_rr_0_25deg_std_daily_v12_0-v11_0_nc_baselayers_world_polygons_rr_baselayers_overlay_1982-07-02T00-00-00Z_large.png
Anomalia de la precipitació anual a Catalunya entre 1950 i 2015
Anomalia de la precipitació anual a Catalunya (1950-2013)


Noves seccions al web: corbes IDF i històric de cartografia climàtica

Recentment s'han incorporat al web de Climatologia dues seccions. La primera està dedicada a les corbes IDF (Intensitat-Durada-Freqüència) de tres observatoris meteorològics catalans: l'Observatori Fabra, l'Observatori de l'Ebre i l'Estartit. Les IDF informen de la probabilitat que esdevingui un episodi de precipitació intens, una informació de gran interès entre d'altres usos, per al càlcul de cabals, en la construcció de tempestes de disseny de models hidrològics o en el dimensionament de clavegueram i drenatge urbà. Aquest nou apartat s'ha creat gràcies a la feina de digitalització i tractament de bandes diàries de pluviògraf.
D'altra banda, també s'ha creat la secció històric de cartografia climàtica on es visualitzen, en un únic espai, els mapes mensuals, estacionals i anuals de la temperatura mitjana i la precipitació acumulada dels darrers deu anys a Catalunya. Properament també s'inclourà la cartografia relativa a la irradiació solar mitjana.


Noves dades climàtiques de Vielha

Una de les tasques constants de l'Equip de Canvi Climàtic és la recerca i rescat de noves dades climàtiques. Recentment, i amb el suport de l'Arxiu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) s'han localitzat els documents originals que recullen les observacions diàries realitzades al Col·legi de Sant Josep de Vielha, entre 1908 i 1916, i que restaven inèdites fins ara.
Amb aquesta troballa s'amplia la cobertura temporal de la sèrie fins a pràcticament 110 anys, un fet gairebé únic en l'àmbit pirinenc.


Col·laboració amb el PN d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

L'Àrea de Climatologia ha elaborat un informe climàtic sobre les condicions del cel nocturn al sector del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El Parc té la intenció d'obtenir la certificació Starlight que acrediti el seu cel com a excel·lent per a l'observació astronòmica de qualitat. Aquest programa de certificació té el suport de la UNESCO, l'Organització Mundial de Turisme (UNWTO) i la Unió Astronòmica Internacional (IAU). Fa uns anys l'SMC també va elaborar un estudi similar a la serra del Montsec, que va contribuir decisivament en l'obtenció de la certificació.


Audiovisual sobre les tasques de restauració de la documentació del Turó de l'Home

L’any 2013 es va signar un conveni de col·laboració entre l'SMC i l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC). En el marc del conveni es convoca una beca de formació anual dirigida a l’alumnat de l’escola. L'objectiu primordial és l’adquisició del coneixement necessari en la neteja, restauració i conservació de part de la documentació malmesa procedent de l'observatori del Turó de l'Home. Aquest material, un cop és en condicions s'arxiva a l'Arxiu Nacional de Catalunya per a la seva preservació i consulta per als estudiosos.

Enguany s'ha volgut donar difusió a la tasca realitzada per l'ESCRBCC i l'SMC a través d'un breu audiovisual que podeu visionar a aquest enllaç.
Copyright © 2016 Servei Meteorològic de Catalunya,
Tots els drets reservats.