Copy
Aquest butlletí és trimestral i informa dels projectes
impulsats des de l'àrea de Climatologia del SMC

Núm. 2 - Maig 2014

L'SMC contribuïdor de dades
climàtiques a l'ECA&D


Des d'aquest mes de maig, l'Àrea de Climatologia de l'SMC és contribuïdora de dades climàtiques de Catalunya al projecte European Climate Assessment & Dataset (ECA&D). Aquesta plataforma és el referent europeu en informació sobre monitoratge d'extrems climàtics i proporciona de manera lliure centenars de sèries diàries de diferents variables. ECA&D va ser creat al 1998 per l'ECSN i ha rebut suport financer de l'EUMETNET, la Comissió Europea i el servei meteorològic holandès (KNMI).
La contribució de l'SMC ha permès millorar i ampliar la cobertura de dades i metadades de les sèries de Barcelona-Observatori Fabra, Girona-Antic Institut, Lleida i Observatori de l'Ebre. Progressivament, l'SMC anirà ampliant el nombre de sèries, per a què la comunitat científica disposi de més i millor informació de l'evolució del clima a Catalunya.
         
Exemple d'un dels productes oferts pel projecte ECA&D: mitjana climàtica anual (1961-1990)
Anomalia de la precipitació anual a Catalunya (1950-2013)

Nou BAIC 2013

El proper juny, es farà pública una nova edició del Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics (BAIC), actualitzat amb les dades corresponents a l'any 2013. Entre les novetats d'enguany cal destacar:
  • nou i més precís procediment d'anàlisi d'homogeneïtat de les sèries climàtiques,
  • noves sèries de temperatura disponibles, amb la incorporació de Granollers, Vic, Vilafranca del Penedès i Tremp, i
  • ampliació del nombre de sèries de precipitació amb les de Vic, Granollers, Vilafranca del Penedès, Esterri d'Àneu, Prats de Lluçanès i Reus.
Aquest increment permetrà disposar de 67 sèries de precipitació i 24 de temperatura, i millorar així la qualitat i precisió del monitoratge del clima a Catalunya.

Rescat de la sèrie climàtica de Puigcerdà

Aquest mes de maig s'han iniciat les tasques de digitalització de la sèrie climàtica diària de Puigcerdà, fons documental que es troba dipositat a l'Arxiu Històric Comarcal de la Cerdanya. Aquest projecte permetrà millorar la cobertura temporal de dades de temperatura i precipitació d'aquest punt, actualment incompleta, i ampliar la disponibilitat d'informació d'altres variables. La sèrie s'inicia al 1895, és gairebé contínua fins al 1963 i té un gran interès per la seva ubicació a l'àrea pirinenca.

L'SMC nou membre de l'European Meteorological Society

El Servei Meteorològic de Catalunya ha estat admès a la Societat Meteorològica Europea (European Meteorological Society, EMS) com a membre associat. La pertinença a aquesta institució permetrà formar part de la xarxa europea que engloba serveis meteorològic i hidrològics, empreses i instituts de recerca que tenen en la meteorologia i la climatologia els seus camps principals de treball. 

Participació al Pla de Doctorats Industrials

L'Àrea de Climatologia, juntament amb el Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, ha presentat una proposta de projecte al Pla de Doctorat Industrial 2014 de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu d'aquest pla és desenvolupar un projecte d'interès per part d'una empresa (en aquest cas l'SMC) en col·laboració amb un doctorand i una universitat catalana. El projecte té l'objectiu de millorar el coneixement de la climatologia de la precipitació de màxima intensitat a Catalunya. Més informació sobre el projecte i com optar-hi a aquesta plana web

Col·laboració amb la revista Sàpiens i el programa Espai Terra de TV3

L'àrea ha participat recentment a dos mitjans de comunicació fent tasques de difusió. Així, la revista SÀPIENS va publicar el mes de març l'article "Catalunya mira al cel: els pioners de la meteorologia moderna" on es fa una visió retrospectiva dels orígens de la meteorologia professional catalana i de les principals persones impulsores. D'altra banda, el programa Espai Terra de TV3 va emetre el 9 d'abril un reportatge sobre la fenologia i el seu interès en el monitoratge de l'estat del clima, fent especial referència a la xarxa catalana, i on hi va participar Montserrat Busto, tècnica de l'àrea.

Projecte de projeccions climàtiques amb l'IRTA

L'equip de canvi climàtic de l'àrea, col·labora amb l'IRTA de Lleida en l'asessorament i subministrament de dades meteorològiques sobre projeccions climàtiques regionalitzades futures a alta resolució, per al càlcul de necessitats futures de reg a dues parcel·les agrícoles experimentals situades a Lleida i Badajoz. El projecte s'inscriu  en el marc d’un projecte finançat per l’INIA, del Ministerio de Economía y Competividad.
Les dades subministrades per a la parcel·la de Lleida provenen dels escenaris regionalitzats desenvolupats conjutament entre l’SMC i el BSC dins del projecte intern ESCAT.
Copyright © 2014 Servei Meteorològic de Catalunya,
Tots els drets reservats.