Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in uw browser.
Nieuwsbrief september 2020
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Linked Data voor de Basisregistraties in Nederland
  • De miljoenennota als Linked Data informatieproduct
  • PLDN-bijeenkomsten gaan online door tijdens de coronacrisis
  • Terugblik op SEMANTiCs 2020 Online Video Forum
  • openHPI Knowledge Graphs cursus start in oktober

Linked Data voor de Basisregistraties in Nederland

Binnen de Nederlandse overheid loopt een groot programma om de Geo-basisregistraties in samenhang door te ontwikkelen (DiSGeo). Recent is hiervoor een zogenaamde High5 (5 dagen) sessie georganiseerd, waarin de rol van Linked Data voor DiSGeo onder de loep werd genomen. In de High5 werd ook met demonstrators in de praktijk getoetst of linked data toevoegende waarde biedt voor het beter benutten van de basisregistraties. De eindpresentaties van de High5 zijn beschikbaar onlineEvenals de opmerkelijke conclusies. Deze laten zien dat we duidelijk in een ander vaarwater zijn terecht gekomen: er is inmiddels een rijke collectie aan linked datasets beschikbaar! Ook eerdere problemen rond beperkingen in de software ondersteuning zijn opgelost. De nieuwe uitdaging is dat er nog weinig echte links zijn tussen de verschillende datasets. Maar het belangrijkste: Linked Data wordt onmisbaar genoemd voor het behalen van de DiSGeo ambities!
Ook de mooie demonstrators zijn online beschikbaar.

De miljoenennota als Linked Data informatieproduct

Nog meer goed nieuws over toepassingen binnen de Nederlandse overheid. Wist u dat de miljoenennota ook in Linked Data is omgezet? Wouter Beek vertelt hierover en over andere toepassingen binnen de NL overheid in een blog op Amsterdam DataScience.
Lees hier meer!

PLDN-bijeenkomsten gaan online door tijdens de coronacrisis

Het is even stil geweest door COVID-19, maar nu pakken wij de kansen die de huidige situatie met zich meebrengt en organiseren wij “online events.” 
 
Knowledge Graphs in Action op 6 oktober (samen met DBpedia en EuroSDR)
Zo zijn we erin geslaagd om Prof. Krzysztof Janowicz te strikken voor een keynote met als titel: “Know, Know Where, KnowWhereGraph”. Een presentatie om naar uit te kijken. Normaal gesproken lastig om hem vanuit California over te laten komen, maar online is het wel gelukt! Ook hebben we minder “last” dat de zaal vol kan raken. Inmiddels gaan we richting de 500 aanmeldingen, voor PLDN een unicum, maar we hoeven de registratie nog niet dicht te zetten. Kortom: u bent nog van harte welkom! Samen met DBpedia en EuroSDR hebben we een mooi programma weten op te zetten: het programma en de registratielink staan
hier

Thesauri Best Practices Seminar op 30 september (samen met ArchiXL)
Een week eerder vindt de Thesauri Best Practices Seminar plaats met een groot aantal sprekers uit zeer verschillende domeinen. Zij zullen u bijpraten over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het maken en beheren van thesauri. Ook hier hebben we inmiddels flink wat aanmeldingen! Alsnog is er ruimte voor meer aanmeldingen. Omdat het nu een online event is, hebben we de duur van de presentaties iets ingekort, een extra pauze in het programma ingelast en beginnen we nu om 14:00 uur. Het programma en een link naar het aanmeldformulier staan
hier

Terugblik op SEMANTiCS 2020 Online Video Forum

Helaas werd door COVID-19 de SEMANTiCS Onsite Conference 2020 in Amsterdam verplaatst naar september 2021. Maar de SEMANTiCS organisatie heeft een alternatief evenement georganiseerd om het gat tot 2021 te vullen met een groot aantal video-presentaties, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen research and innovation talks en industry talks. Ook hier een programma van top-sprekers. Alle video’s staan nu online op de SEMANTiCS website.
Lees hier meer!

openHPI Knowledge Graphs cursus start in oktober

Al jaren zijn de online cursussen, die door Prof. Dr. Harald Sack gegeven worden, bekend binnen onze PLDN-community en hebben een groot aantal mensen zijn cursussen gevolgd. Na de Linked Data Engineering cursus en Information Service Engineering cursus is er nu de Knowledge Graphs cursus, waarbij ook een aantal Linked Data basistechnologieën behandeld zullen worden. Wil je meer leren over Knowledge Graphs en Linked Data, meld je aan voor deze cursus.
Lees hier meer!

Evenementen PLDN (en netwerk)

Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het Platform Linked Data Nederland
2020 ECP Platform voor de InformatieSamenleving


Uitschrijven en wijzigen gegevens
bijwerken gegevens or uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp