Copy
Nieuwsbrief juli 2020
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Knowledge Graphs in Action event op 6 oktober (online)
  • Seminar Thesauri Best Practices verplaatst naar 30 september (online)
  • Nieuw LD Wizard project opgestart met NDE en Triply
  • Solid-voorstel voor kleine erfgoedorganisaties gehornoreerd
  • ISA² Blog post - Linked Data in The Spotlight with PLDN

Knowledge Graphs in Action event op 6 oktober (online)

Op 6 oktober organiseert PLDN samen met EuroSDR en DBpedia de online conferentie "Knowledge Graphs in Action". 
Het programma bestaat uit een algemeen deel en drie parallelle sessies:
DBpedia, Linked Geodata en Geo-informatie integratie. De DBpedia sessies omvat een Hackathon, een DBpedia showcase-sessie en speciale chapter-sessies waarin DBpedia language chapters uit verschillende delen van Europa hun nieuwste ontwikkelingen presenteren. Bij de Linked Geodata sessie worden verschillende Linked Geodata implementaties verspreid door Europa gepresenteerd. Tijdens de Geo-informatie integration sessies ligt de focus op "Volunteered geographic information (VGI)".
Meld je aan!

Seminar Thesauri Best Practices verplaatst naar 30 september (online)

The ArchiXL-PLDN Seminar "Thesauri Best Practices" is in verband met het coronavirus verplaatst van 25 maart naar een online seminar op 30 september. Het programma voor deze seminar is verder ongewijzigd. 

Alle inschrijvingen blijven automatisch staan. Door de online variant is er daarnaast voldoende ruimte voor nieuwe aanmeldingen. U kunt zich via de website voor het seminar registreren. 
Meld je aan!

LD Wizard project opgestart (NDE, Kadaster, IISH, Triply)

Op 5 maart, 's avonds in de lokale Hema in Zupthen is het allernieuwste plan geboren: het bereikbaar maken van Linked Data voor het brede publiek. In de Hema werd een presentatie gegeven over de visualisatie van de zogenaamde "Stolpersteine" oftewel "Stuikelstenen" - kleine stenen die op veel plaatsen in Nederland en in Europa in de straat gelegd zijn om de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse families te herdenken. De verschillende teams van onder andere het Kadaster hebben tijdens de HackaLOD2019 gewerkt aan de visualisatie van de Stolpersteine en daaraan gekoppelde data zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de gegevens uit de zogenaamde Verkaufsbücher (afkomstig van het NA) en afbeeldingen van het Erfgoed Centrum Zupthen (zie HackaLOD, Kadaster Labs).  

Na aanleiding van de indrukwekkende presentaties, staken enthousiastelingen op initiatief van Erwin Folmer in april de koppen bij elkaar en werd het Wizard initiatief geboren. LD Wizard moet het voor databeheerders mogelijk maken gegevens binnen een eenvoudige interface om te zetten naar standaard-conforme Linked Data. LD Wizard richt zich met name op de niet-technische gebruiker. Daarnaast kunnen mee geavanceerde gebruikers ervoor kiezen om de omzetting uit LD Wizard te exporteren naar hun favoriete transformatie tool, voor een verdere, meer geavanceerde omzetting naar Linked Data. 

LD Wizard heeft als doel om de verschillende kennisdomeinen eenvoudig samen te laten werken en moet daarbij zoveel mogelijk aansluiten op bestaande oplossingen als CoW en RML. LD Wizard wordt mogelijk gemaakt door NDE in samenwerking met Triply en is een open initiatief waarbij iedereen van harte welkom is, zie de LD Wizard github voor meer informatie. Het samenwerkings-karakter blijkt ook uit de opzet van LD Wizard. De tool is eveneens een soort kapstok, waaraan diverse modules worden gehangen om Erfgoed data om te zetten naar Linked Data. Anderen kunnen voor hun eigen domein modules in LD Wizard plaatsen of generieke uitbreidingen, zoals voor geo-Linked-Data, toevoegen.

Solid-voorstel voor kleine erfgoedorganisaties gehonoreerd 

De Nederlandse erfgoedinstellingen en OCW werken in het kader van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) aan het vergroten van de maatschappelijke waarde van het Nederlandse erfgoed. Het uitvoeringsprogramma van NDE richt zich op het beter vindbaar, bruikbaar en houdbaar maken van de beschikbare erfgoedinformatie. 

Historische verenigingen, heemkundige kringen en andere semi-professionele organisaties vormen met hun informatieaanbod een relevant onderdeel van het digitaal erfgoed domein. In het algemeen zijn zij echter nog slecht uitgerust voor het breed kunnen delen van hun informatie. Daarom blijven zij nog veelal onder de radar van het huidige uitvoeringsprogramma van NDE. 

Het project "Solid voor kleine erfgoedorganisaties" is gericht op deze groep organisaties en bied hun gebruiksvriendelijke tool om hun gegevens op het web te onderhouden en te publiceren. Door Solid te gebruiken, behouden deze organisaties de controle over hun eigen gegevens en voldoen zij tegelijkertijd volledig aan de nieuwste standaarden voor web-publicaties die de zichtbaarheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van hun informatie verbeteren. Het project moet de haalbaarheid van deze aanpak aantonen en duurt een jaar.

Op de Toekenning Innovatiebudget 2020 pagina staan alle 24 projecten die dit jaar een bijdrage ontvangen uit het Innovatiebudget 2020.
 

ISA² Blog post - Linked Data in The Spotlight with PLDN 

Recentelijk is Pieter van Everdingen geïnterviewd door ISA² over zijn rol binnen het PLDN, over Linked Data, de activiteiten van PLDN, onze publicaties, Play-a-LOD, de nieuwe PLDN experimenteeromgeving en meer. Het interview is gepubliceerd (in het Engels) op dISA²-website en in hun laatste nieuwsbrief. De komende periode gaan we verkennen hoe we de samenwerking met ISA² en ISA²-gerelateerde programma’s en organisaties verder kunnen intensiveren.

 
Lees hier het interview!

Evenementen (PLDN & netwerk)

Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het Platform Linked Data Nederland
2020 ECP Platform voor de InformatieSamenleving


Uitschrijven en wijzigen gegevens
bijwerken gegevens or uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp