Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in uw browser.
PLDN Nieuwsbrief December
Na het succesvolle PLDN-congres op 7 november bij Beeld en Geluid was de conclusie binnen het PLDN-team, dat we weer wat vaker grote PLDN-bijeenkomsten moeten organiseren. Het goede nieuws: voor volgend jaar in januari en maart staan er alweer mooie grote PLDN-bijeenkomsten ingepland. Meer details over deze en andere bijeenkomsten vindt u in deze nieuwsbrief. 

Seminar Smart Data Practices bij Waternet in Amsterdam


Op donderdag 31 januari organiseert PLDN samen met ArchiXL een seminar met als werktitel "Smart Data Practices, praktijkvoorbeelden van slim en betekenisvol omgaan met data", waarbij we weer een mooi en zeer gevarieerd programma aan sprekers hebben.

Zo krijgen we een kijkje in de keuken van de zeer geavanceerde search mogelijkheden bij Bol.com. Hoe een event-driven architectuur is geïmplementeerd bij de Rabobank op basis van heldere data definities en hoe een business- en data-gedreven aanpak is georganiseerd bij Waternet, waarbij business en ICT op een agile manier met elkaar samenwerken om de processen en de Object Type Library voor de waterwereld (W-OTL) op een samenhangende manier te beschrijven. Ook krijgen we een tipje van de sluier van een onderzoeksproject bij DUO, waarbij open data en open rules gebruikt worden om maximale transparantie te bereiken bij uitvoeringsorganisaties en krijgen we meer inzicht in de wat de samenwerkende gemeenten in Nederland willen bereiken met Common Ground en hoe daar concreet invulling aan wordt gegeven met bijvoorbeeld een pilot die het Kadaster heeft uitgevoerd met de Gemeente Den Haag. Het belooft een mooie middag te worden, waarbij veel kennis gedeeld wordt vanuit een aantal zeer interessante projecten.

Wanneer: 31 januari 2019
Tijd: 13.00 uur - 17.00 uur, met aansluitend een borrel
Locatie: Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam
Meld u aan!

Succesvol congres 'Linked Data is FAIR voor Iedereen!'


De bezoekersaantallen van het congres "Linked Data is FAIR voor Iedereen!", dat op 7 november plaats vond bij Beeld en Geluid, overtrof onze verwachtingen. Ruim 150 bezoekers van een breed palet aan organisaties (politie, Rijkswaterstaat, onderwijs, banken, ICT-bedrijven als Ordina en CAP Gemini, CBS, gemeentes, etc etc) mochten wij verwelkomen. Van heel technisch-georiënteerde bezoekers tot meer business-geïnteresseerden: voor elk wat wils. In de openingspresentatie werd aan de hand van de Gartner lifecycle de ontwikkeling geschetst van linked data in Nederland. Hieruit bleek dat Linked data niet zozeer vanuit bestuurlijke visie werd geagendeerd, maar vooral van onderop is ingebracht vanuit de noodzaak tot flexibilisering en relatering van data die van oorsprong silo-georiënteerd is. Het was goed te zien dat de productiefase inmiddels al in diverse domeinen is bereikt. Het onderwijs-thema, verzorgd door OCW, DUO en SBB, kreeg veel waardering. De noodzaak van linked data voor ondersteunen van een Leven Lang Leren & Ontwikkelen werd goed onderbouwd. Parallel hieraan werd in meer technische sessies de vooruitgang getoond van onder andere het ontsluiten en visualiseren van complexere linked data. Het Kadaster bood een inkijk in de zich razendsnel ontwikkelende infrastructuur voor grote registers. En in de AVG-sessie, uitstekend begeleid door Marc van Opijnen (KOOP) werden de tanden stuk gebeten op het beheersen van de privacy aspecten: essentieel voor de verdere ontwikkeling van linked data. Tot slot werd het bestuurlijk draagvlak voor linked Data onderstreept door de presentatie over FAIR-data.
Bekijk hier het programma en presentaties terug.

De workshop door MarkLogic in de ochtend werd erg gewaardeerd! 

Voorafgaand aan het congres verzorgde MarkLogic een behoorlijk druk bezochte workshop, waarin deelnemers binnen drie uur een semantische search-applicatie konden bouwen. En tijdens het congres zelf gaf Matt Turner, de CTO van het bedrijf, een presentatie over zijn visie op datagebruik binnen organisaties, en de rol die linked data en een multi-model aanpak daarbij speelt. Het operationaliseren van linked-data is de volgende stap voor veel organisaties op dit moment.

Consulatie en workshop catalogus profiel


De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een update van het BP4mc2 boekje dat in 2014 vanuit PLDN is gepubliceerd. Dit boekje beschrijft hoe je met Linked Data de informatie-uitwisseling tussen organisaties nauwkeurig kunt beschrijven. BP4mc2 beschrijft een aanpak en een profiel voor een Gegevenscatalogus. Op het laatste PLDN congres van 7 november bij Beeld & Geluid is de openbare bespreking aangekondigd van de update van dit boekje. Op 7 december zal van 9:30 bij Geonovum in Amersfoort een workshop gehouden worden, waarbij deze best practices, reviewcommentaar en verzoeken tot aanpassingen worden besproken. 
 
Deze workshop is vrij toegankelijk. Wel wordt gevraagd om het profiel goed door te nemen, en eventueel reviewcommentaar direct te plaatsen op de github site, of rechtstreeks te mailen naar de organisators.
 
Datum: Vrijdag 7 december 2018
Tijdstip: 9:30 tot 12:00 uur
Locatie: Geonovum, Barchman Wuytierslaan 10 te Amersfoort (tegenover het station)
 
Voor de volledigheid:

Call for participation W3C workshop


Doe mee met de W3C workshop over graph data!
Van 4 tot 6 maart 2019 moet je als linked data specialist in Berlijn zijn: daar organiseert de W3C een workshop over standaarden voor graph data op het web. De workshop draait vooral om de vraag: wat ontbreekt er nog aan de standaarden voor linked data? Denk bijvoorbeeld aan uitdagingen bij opslag van data met ruimtelijke, temporele en/of andere dimensies; grote data volumes en machine learning; of het mappen en standaardiseren van vocabulaires. En is de tijd al rijp voor een JavaScript API voor linked data? Of deze vraag tijdens de workshop een antwoord krijgt weet niemand, maar interessant wordt het zeker!
 
Meld u aan!

SDI.Next bijeenkomst: Linked Spatial Data bij RCE in Amersfoort


Op 12 Maart 2019  wordt de volgende grote PLDN-bijeekomst georganiseerd bij RCE in Amersfoort die als werktitel heeft "SDI.Next: Linked Spatial Data". Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met EuroSDR, waarin internationale toepassingen en ontwikkelingen van linked data in de geo wereld centraal zullen staan. Aanmelden voor deze bijeekomst kan al via het volgende aanmeldformulier.
Meld u aan!
Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het Platform Linked Data Nederland
2018 ECP Platform voor de InformatieSamenleving


Uitschrijven en wijzigen gegevens
bijwerken gegevens or uitschrijven