Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in uw browser.
Nieuwsbrief februari 2019
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Nieuwe 2019 editie van Parels-boek beschikbaar
  • Interessepeiling voor een Solid werkgroep
  • SDI.Next: Linked Data Spatial in Europe 
  • Geslaagd seminar 'Smart Data Practices'
  • Workshop over SHACL en het Nederlands profiel van gegevenscatalogi
  • Kadaster wint de Gouden API
  • Met SPARQL data over gebouwen en adressen bevragen? Volg het Kadaster webinar!

Nieuwe 2019 editie van Parels-boek beschikbaar 

PLDN heeft op 31 januari in samenwerking met het Forum Standaardisatie een nieuw Parels-boek gelanceerd. Uit ervaring blijkt dat de publicaties altijd goed gelezen worden, er veel vraag naar is en deze vooral helpen om het gedachtegoed rondom Linked Data bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Een hardcopy van het boek kunt u opvragen via info@ecp.nl. Naast de hardcopy is ook een PDF-versie van dit boek beschikbaar. Wij wensen u dan ook veel leesplezier toe met ons nieuwe Parels-boek!

Nu de tweede editie afgerond is, denkt het platform al na over een mogelijke derde en vierde editie. Werkt u aan een verborgen Parel, die wij nog niet kennen en waarover wij nog niet gepubliceerd hebben? Laat het ons dan weten via platformlinkeddatanl@gmail.com. Wij kunnen dan vroegtijdig beginnen met het verzamelen van kandidaat-parels voor de volgende editie. 
Lees hier het Parels-boek!

Interessepeiling voor een Solid werkgroep 

Solid is een internationaal initiatief, waarbij mensen als Tim Berners-Lee en Ruben Verborgh betrokken zijn. Bij dit initiatief worden de standaarden en tooling gedefinieerd die nodig zijn voor Social Linked Data (Solid). De intentie van Solid is om een nieuwe verbeterde versie van het internet te maken, waarbij de gebruiker de controle heeft over zijn eigen persoonlijke data. Om dat te bereiken wordt persoonlijke data in Personal Operational Data Stores (PODS) opgeslagen. Afhankelijk van hoe u het organiseert kan een data eigenaar één of meerdere PODS hebben om zijn persoonlijke data te bewaren en te kunnen delen met anderen. Bijvoorbeeld zou u een MijnHuisPOD, MijnOnderwijsPOD, MijnZorgPOD, ofwel MijnFinancienPOD kunnen hebben. U kunt ook PODS hebben die meer in de hobby en social media sfeer voorkomen, zoals een MijnAutoPOD, MijnMuziekPOD of MijnFotoPOD. Solid gaat ervan uit dat PODS gerealiseerd worden met behulp van Linked Data, zodat deze data via het internet makkelijk met anderen gedeeld kunnen worden. Wie, wat mag gebruiken of kan aangeven wordt met behulp van een MijnPersmissies faciliteit. Wij zien echter wel, dat een aantal onderwerpen bij Solid nog behoorlijk in de kinderschoenen staan, zoals de alternatieven voor MijnPermissies en de mogelijkheden om data weg te kunnen schrijven in PODS. Verder zien wij, dat bij het internet de data vooral gelezen wordt en dat de schrijf-mechanismen voor verbetering vatbaar zijn. De vraag is echter nu hoe wij vanuit PLDN hieraan een bijdrage kunnen leveren.
 
Verder zijn er bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg al initiatieven om Solid of aanverwante oplossingen te verkennen. Gaat iedereen voor zichzelf het wiel op dit gebied uitvinden of kunnen wij de krachten bundelen binnen een PLDN-werkgroep om voorzieningen te bedenken en voor een deel te realiseren, zodat die op grote schaal hergebruikt kunnen worden en een bijdrage leveren aan Solid? Vanuit Solid is er expliciet de vraag om te verkennen wat er al beschikbaar is en daarop feedback te geven. Als eerste stap heeft Gerard Persoon nu een
Solid server geïnstalleerd in onze PLDN-experimenteeromgeving, zodat we Solid verder kunnen gaan verkennen binnen een eigen omgeving.
 
Wie van u is geïnteresseerd om mee te doen met een Solid-werkgroep? Laat het ons weten via platformlinkeddatanl@gmail.com. Vermeld in uw mail welke rol u graag wilt innemen (trekker/deelnemer), welke vragen u op het gebied van Solid beantwoord wilt zien, met welke onderwerpen van Solid u wilt experimenteren en welke resultaten u graag van de werkgroep ziet. Op basis van de reacties bepalen wij vervolgens waar en wanneer wij een kick-off sessie kunnen organiseren om de vervolgstappen te zetten. De eerste mensen hebben zich inmiddels al aangemeld en het idee is om ergens in maart een eerste sessie te organiseren.

SDI.Next: Linked Data Spatial in Europe

Al in 2017 hebben EuroSDR en Platform Linked Data Nederland een Internationaal Spatial Linked Data evenement in Nederland georganiseerd. Het concept was redelijk simpel: een overzicht bieden van Linked Data in heel Europa, kennis delen en het creëren van netwerken om nieuwe implementaties te verbeteren. Dit was een succesvol evenement. Nu, 2 jaar later, doen wij het opnieuw! Dezelfde aanpak en dezelfde locatie! Deze keer met nog indrukwekkendere sprekers uit heel Europa (en daarbuiten). In één dag leert u over een breed scala aan Linked Data en best practices. Daarnaast is er voldoende ruimte om met Linked Data-specialisten in gesprek te gaan. 
Meld u hier aan!

Geslaagd seminar 'Smart Data Practices'

Na de eerste succesvolle samenwerkingen met onder andere KIVI en het KNVI om PLDN-evenementen te organiseren voor een breder en nieuw publiek, hebben wij op 31 januari samen met ArchiXL en zeer geslaagd seminar georganiseerd bij Waternet in Amsterdam.

Wij mochten ongeveer 100 deelnemers verwelkomen. Naast diverse cases van onder andere Bol.com, Rabobank, Waternet en DUO, heeft Danny Greefhorst van ArchiXL een aantal voor Linked Data relevante trends en ontwikkelingen geschetst. Bijvoorbeeld over de Geo-BIM pilot die bij het Kadaster is uitgevoerd. Het was een middag met veel interactie, waarbij deelnemers voldoende gelegenheid kregen om vragen te stellen. 

Wij merken door meer te gaan samenwerken met andere organisaties, wij een gevarieerder programma kunnen samenstellen en een breder publiek kunnen bereiken. Samen met BDVC zijn wij aan het verkennen met welke partners wij één (of meer) MKB-evenementen kunnen organiseren. Mocht u hieraan mee willen werken dan neem met ons contact op via platformlinkeddatanl@gmail.com.

De slides van de presentaties zijn hier terug te vinden. 

Workshop over SHACL en het Nederlands profiel van gegevenscatalogi

In de ochtend voor de seminar Smart Data Practices werden er een tweetal workshops verzorgd. SHACL is één van de nieuwere open standaarden binnen de familie van RDF-gebaseerde W3C-standaarden, waarbij valdidatieconstraints op data modellen en data instanties kunnen worden vastgelegd. Als PLDN-community willen wij graag, door goede kennisindeling, dat deze standaarden meer gebruikt gaan worden binnen de diverse Linked Data projecten. Derhalve hebben wij Jan Voskuil en Jesse Bakker van Taxonic gevraagd om een SHACL-workshop te verzorgen. Jan was betrokken bij de W3C Working Group die de SHACL Recommendation heeft opgesteld, schrijft Linked Data blogs op o.a. LinkedIn, organiseert trainingen op het gebied van SHACL en werkt daarbij vaak samen met TopQuadrant. Jesse heeft al eerder voor ons SHACL-presentaties gegeven en heeft als indiener ervoor gezorgd, dat SHACL op de ‘pas toe of leg uit’ lijst met aanbevolen standaarden van Forum Standaardisatie is komen te staan. Hiervoor kreeg Jesse van Han Zuidweg van Forum Standaardisatie een mooie SHACL-oorkonde.

 

De tweede workshop werd gegeven door Marco Brattinga van Ordina en ging over het Nederlands profiel van gegevenscatalogi. Deze best practice beschrijft hoe u een combinatie van Linked Data standaarden op een samenhangende manier kunt gebruiken voor het definiëren van een structuur voor een eigen datacatalogus met de juiste metadata. Dit gaat een flinke stap verder dan DCAT. U kijkt niet alleen naar de metadata beschrijvingen van datasets, maar ook naar de metadata beschrijvingen van de bijbehorende (wettelijke) bronnen, de begrippenkaders, de datamodellen, waardelijsten, welke distributies er kunnen zijn, kwaliteits- en provenance-aspecten, etc. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om de verschillende versies van de diverse assets te kunnen beschrijven. De best practice geeft een opsomming van de klassen, eigenschappen en relaties, die u kunt hergebruiken bij het definiëren van de structuur van een eigen datacatalogus. Omdat deze catalogi dan op Linked Data zijn gebaseerd en meer uniform zijn opgezet, kunnen catalogi makkelijker naar elkaar verwijzen en kan er een federatie van catalogi ontstaan. Aan het einde van de workshop werd een oproep gedaan om aan dit initiatief mee te werken. Een aantal nieuwe deelnemers hebben zich inmiddels bij Marco aangemeld. Nog niet aangemeld en heeft u interesse? Meld u dan aan bij Marco (marco.brattinga@ordina.nl). Meer informatie over het Nederlands profiel voor gegevenscatalogi en hoe dat gepositioneerd is binnen BP4mc2 kunt u vinden op: De presentaties van de workshops zijn op onze website terug te vinden:
http://www.pilod.nl/wiki/PLDN_Workshops_-_31_januari_2019

Kadaster wint de Gouden API 

Op 13 februari heeft het Kennisplatform API's de door het Kadaster ontwikkelde API van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) uitgeroepen tot beste API van de overheid. Adressen en gebouwinformatie is cruciaal voor verschillende werkprocessen. De BAG-API van het Kadaster maakt het een stuk eenvoudiger om deze veelgevraagde gegevens te hergebruiken. Over het nut van de data dus geen twijfel. De jury van de verkiezing Beste API van de overheid roemde daarnaast de manier waarop het Kadaster de ondersteuning van ontwikkelaars heeft georganiseerd. Er is goed toegankelijke documentatie, via het geo-forum kan je een breed netwerk van experts aanspreken en waar nodig kan je ook terecht bij de helpdesk.

Janette Storm van Kadaster is blij met de prijs. Vooral omdat de BAG API zo een succes is in het gebruik. “In een jaar tijd zijn er 300 miljoen calls via de API gelopen. Dat betekent dat de API in haar eerste jaar direct meer calls heeft afgehandeld dan de oude manier van uitlevering van de BAG.”

Ook bij de eervolle vermeldingen werd goed gescoord op maatschappelijke waarde. Daarnaast werd bij de Luchtmeetnet API nog de uitstekende ‘time to first call’ aangehaald. “Binnen een minuut heb je resultaat.” Ook de API van de Kamer van Koophandel, waarmee je snel en eenvoudig kan zoeken in het Handelsregister, scoorde goed op de time to first call en “zit technisch uitstekend in elkaar”, aldus de jury.

Lees hier het officiële bericht.

Met SPARQL data over gebouwen en adressen bevragen? Volg het Kadaster webinar! 

Wist u dat het Kadaster steeds meer van haar datasets publiceert als Linked Data? Een voorbeeld daarvan is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), die gegevens bevat van alle adressen en gebouwen in Nederland (zoals bijvoorbeeld bouwjaar, oppervlakte, locatie, gebruiksdoel etc). Linked Data maakt het mogelijk datasets rechtstreeks te bevragen met behulp van de taal SPARQL.

Nieuwsgierig naar hoe u SPARQL gebruikt om informatie uit de BAG te halen? Meld u dan aan voor het Kadaster webinar op 21 maart van 15.00 tot 15.30 uur.

Meld u hier aan!

Evenementen/Werkgroepen/Leergang 

Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het Platform Linked Data Nederland
2019 ECP Platform voor de InformatieSamenleving


Uitschrijven en wijzigen gegevens
bijwerken gegevens or uitschrijven