Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in uw browser.
Nieuwsbrief maart 2020
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Seminar Thesauri Best Practices op 25 maart bij RCE
  • PLDN op innovatiemarkt Conferentie Nederland Digitaal 17-19 maart
  • Geslaagd Knowledge Graphs & Linked Data evenement
  • Nieuwe PLDN-werkgroep Linked Data Visualisaties
  • Nieuwe PLDN-werkgroep Linked Data Thesaurus
  • Samenvatting van 2e Solid Amsterdam Meetup
  • Terugblik op KNVI-PLDN Solid lezing in Utrecht
  • Input gevraagd voor 2e Solid Utrecht Meetup
  • Toponamenzoeker met Linked Data

Seminar Thesauri Best Practices op 25 maart bij RCE

Op 25 maart organiseert PLDN samen met ArchiXL een seminar over Thesauri Best Practices. Het seminar start om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur. Het vindt plaats bij RCE op de Smallepad 5 in Amersfoort. Reizen per openbaar vervoer is aanbevolen. Parkeren is op eigen gelegenheid in de buurt van RCE. Aan het seminar zijn geen kosten verbonden.

Een thesaurus is een gestructureerde verzameling van woorden, veelal voorzien van definities, synoniemen en andere beschrijvende informatie. Thesauri bestaan al heel lang en zijn een belangrijke basis voor onder meer de collecties van bibliotheken. In een wereld waarin de rol van data toeneemt neemt ook het belang van thesauri toe. Thesauri zijn bij uitstek geschikt om betekenis te geven aan woorden in specifieke domeinen. Linked Data standaarden zoals SKOS maken het mogelijk om de thesaurus zelf ook gewoon als data te beschouwen en verregaand te integreren met andere data. Genoeg redenen om een seminar over het onderwerp te organiseren, waarbij thesauri showcases, tooling en best practices uit verschillende sectoren gepresenteerd zullen worden.
 
Meld u hier aan!

PLDN op innovatiemarkt Nederland Digitaal 17-19 maart

Op dinsdag 17, woendag 18 en donderdag 19 maart zal PLDN aanwezig zijn met een stand op de innovatiemarkt van de Conferentie Nederland Digitaal. Op deze stand kunt u terecht met u vragen over Linked Data en zal een doorlopende presentatie gegeven worden van onze PLDN-activiteiten. Ook is onze laatste Parels-publicatie beschikbaar om gratis mee te nemen, kunnen bezoekers uitleg krijgen over het Play-a-LOD spel en kan het spel gespeeld worden en zullen we ook demo’s geven van nieuwe Linked Data toepassingen die binnen PLDN zijn ontwikkeld en die we nog verder willen ontwikkelen, waarbij we ook nieuwe  samenwerkingen willen opzetten met andere data initiatieven.
 
Meld u hier aan!

Geslaagd Knowledge Graphs & Linked Data evenement

Het is inmiddels al een soort van traditie geworden, het jaarlijkse Linked Data evenement bij Beeld en Geluid. Deze keer in het teken van Knowledge Graphs, en zoals elke keer met een inspirirende combinatie van (nieuwe) toepassingen in de praktijk en technnologische ontwikkelingen.

Deze dag trapten we af met 2 indrukwekkende keynotes: allereerst Prof. Harald Sack die de ontwikkelingen rond Knowledge Graphs, AI en Machine Learning in historische context plaatste. En prof. Michel Dumontier die het belang van FAIR data benadrukte voor zowel de wetenschap als daarbuiten. Ook opmerkelijk deze keer waren de nieuwe grootschalige toepassingen van Linked Data bij onder andere de Politie en Schiphol. Vanuit het Platform Linked Data Nederland vond de lancering van het nieuwe “experimenteerplatform” plaats door Han Zuidweg (Forum Standaardisatie en PLDN stuurgroeplid) samen met Wouter Beek van Triply. Op data.pldn.nl is er nu voor iedereen (en gratis!) een Linked Data omgeving beschikbaar waar datasets gepubliceerd kunnen worden.

Met een evaluatiecijfer van 8.4 door de bezoekers, kunnen we zeker terug kijken op een geslaagde dag.

Nieuwe PLDN Werkgroep Linked Data Visualisaties

Binnen de PLDN-community hebben een aantal deelnemers aangegeven, dat zij behoefte hadden aan een PLDN Werkgroep Linked Data Visualisaties. Marco Brattinga heeft dit opgepakt en gaat nu de activiteiten trekken voor deze nieuwe PLDN-werkgroep.

Het doel van de visualisatie van Linked Data is het samenbrengen van de huidige werkwijzen met betrekking tot de visualisatie van Linked Data. Dit omvat zowel de visualisatie van de werkelijke triples (meestal afgebeeld als ellips - pijl - ellips) als de visualisatie van Linked Data-modellen, inclusief de visualisatie van OWL-, SHACL- en SKOS-modellen.

Huidige werkwijzen kunnen zowel de feitelijke visualisatiestijlen (wat voor soort symbolen moeten we gebruiken) als tooling bevatten om visualisaties te genereren en te onderhouden op basis van bepaalde RDF-gegevens. Om een eerste indruk te krijgen van een visualisatie die binnen onze PLDN-community wordt gebruikt, kun je de volgende grafische weergave bekijken. Binnenkort zal meer over deze werkgroep gecommuniceerd worden.

Neem contact op met Marco Brattinga via marco.brattinga@ordina.nl als je interesse hebt om een bijdrage te leveren aan deze werkgroep.
 

Nieuwe PLDN Werkgroep Linked Data Thesaurus

Op vrijdagochtend 13 maart gaat de PLDN Linked Data Thesaurus Werkgroep van start om 9:30 uur bij BDVC op de Europalaan 400 in Utrecht (8e verdieping). De sessie duurt tot 12:00 uur.

Het idee is om een actuele Linked Data Thesaurus te maken met de Linked Data termen die we in onze PLDN-community gebruiken. Dat zijn enerzijds de echte Linked Data kernbegrippen (de core concepts), die je moet kennen om Linked Data te kunnen begrijpen en anderzijds gerelateerde begrippen, die van belang zijn bij de Linked Data activiteiten in onze community. De uitdaging is nu om een eenvoudig te gebruiken SKOS-thesaurus te maken, die zo herbruikbaar mogelijk is voor anderen. In de werkgroep willen we bepalen wat de echte kernbegrippen zijn, welke hierarchische en thematische structuur toegevoegde waarde zou kunnen hebben om de begrippen in samenhang te kunnen beschrijven, welke meta- en provenance-data je minimaal van een thesaurus en de begrippen in een thesaurus zou willen vastleggen.

Heb je interesse om mee te doen aan deze PLDN Linked Data Thesaurus Werkgroep en de kick-off sessie van a.s. vrijdag bij te wonen, laat dat dan even weten via info@pldn.nl. 

Samenvatting van 2e Solid Amsterdam Meetup

Op 31 januari heeft Jeroen van Beele een tweede Solid Amsterdam Meetup georganiseerd met ondersteuning van de Solid Project organisatie, PLDN, Triply en de VU Amsterdam. Na een aantal meer technische sessies hebben de deelnemers van die sessies bij ons aangegeven, dat er behoefte was aan een sessie, waarbij we de business modellen en de governance aspecten rondom Solid zouden behandelen. Een samenvatting van deze sessie, met links naar de presentaties, de video’s en de Social Linked Beer app zijn te vinden op de volgende summary pagina op de PLDN-website. 

 

Terugblik op KNVI-PLDN Solid-lezing in Utrecht

Op woendag 12 februari heeft PLDN in samenwerking met KNVI een Solid lezing georganiseerd bij Seven in Utrecht. Vincent Tunru van Inrupt, een front end ontwikkelaar, die betrokken is bij de ontwikkeling van de Solid componenten binnen het Solid ecosysteem, gaf een heldere introductie over het belang van Solid voor de toekomst van het internet en hoe Solid werkt voor de personen die met Solid willen gaan werken voor eigen Solid toepassingen.
Pieter van Everdingen van PLDN gaf daarna een overzicht van de Solid activiteiten en use cases in Nederland en wat de ervaringen tot nu toe zijn met het bouwen en gebruiken van Solid applicaties. Duidelijk is, dat Solid nog volop in ontwikkeling is en dat we ons nu het beste kunnen focussen op Solid use cases die niet te complex zijn en die vooral werken met open data. Meer complexe use cases kunnen uiteraard al wel voorbereid worden en kunnen infaseren als het Solid ecosysteem daar klaar voor is. Belangrijk is dat we doorgaan met het opbouwen van kennis en ervaring met Solid en dat we de Solid community ook verder opbouwen in Nederland, in Belgie en ook wereldwijd.
 

Input gevraagd voor 2e Solid Utrecht Meetup 

Voor de zomervakantie willen we graag weer een Solid Meetup organiseren in Utrecht. De vraag is nu welke onderwerpen de deelnemers graag in deze tweede Solid Utrecht Meetup behandeld willen zien, zodat we daar rekening mee kunnen houden bij de invulling van het programma van die Meetup.
 
Bij de eerste Solid Amsterdam Meetup werd duidelijk, dat er behoefte was bij de deelnemers aan een Meetup over de business modellen en governance aspecten rondom Solid. En dat is bij de tweede Solid Meetup zo ingevuld. Geef je wensen en ideeen voor een tweede Solid Utrecht Meetup door via info@pldn.nl
 

Toponamenzoeker met Linked Data 

Aardrijkskundige namen zijn onmisbaar om te beschrijven waar we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Ben je nieuwsgierig waar in Nederland een naam voorkomt? Met de Toponamenzoeker zoek je in bijna 200.000 unieke namen uit de topografische bestanden en kaarten van het Kadaster (uit de Basisregistratie Topografie (BRT). Je ziet gemeentenamen, maar ook namen van plaatsen, wegen, wateren, gebieden, gebouwen en allerlei andere Nederlandse objecten.

Deze toepassing werkt generiek op elke Linked Data set in dit geval op de Linked Data van de BRT, maar bijvoorbeeld ook dezelfde toepassing werkend op de Verkaufsbucher Linked Data set. Heb je een Linked Data set, waar je deze toepassing ook op wilt laten draaien, stuur dan even een berichtje naar Erwin Folmer (erwin.folmer@kadaster.nl).


 

Evenementen & werksessies (PLDN en Netwerk)

Check altijd van tevoren of een evenement nog doorgaat in verband met de situatie rondom het Coronavirus
Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het Platform Linked Data Nederland
2020 ECP Platform voor de InformatieSamenleving


Uitschrijven en wijzigen gegevens
bijwerken gegevens or uitschrijven