Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in uw browser.

Nieuwsbrief PLDN - mei 2019

Inhoud van deze nieuwsbrief:

  • Volgende grote PLDN-evenement op 20 juni
  • Geslaagde kick-off PLDN-Solid samenwerking
  • Video Kadaster SPARQL Webinar beschikbaar
  • W3C SPARQL 1.2 Community group gestart
  • Aankondiging nieuwe editie HackaLOD 
  • Agenda 

Volgende grote PLDN-evenement op 20 juni  


Op donderdag 20 juni vindt in de Amsterdome in Amsterdam het volgende grote PLDN-evenement plaats. Dit evenement is onderdeel van MarkLogic 360. Het gaat hierbij om een groot internationaal evenement, waarbij zo’n 300 bezoekers (architecten, ontwikkelaars, beheerders en bedrijfsleiders) worden verwacht. Tijdens het evenement leer je hoe je data-integratie kan vereenvoudigen en innovatieve toepassingen kan bouwen. Wij hebben een mooi gevarieerd programma samengesteld met sprekers van o.a. Smartlogic, Sensing Clues en Movares.

Na aanmelding via het aanmeldformulier heb jij meteen toegang tot het volledige programma van dit evenement. 
Meld u hier aan!

Geslaagde kick-off PLDN-Solid samenwerking 


Wij kijken terug op een geslaagde PLDN-Solid kick-off sessie die wij op 9 april bij SURF in Utrecht hebben georganiseerd. Met bijna 40 deelnemers hadden wij een volle zaal met Linked Data specialisten, die graag met een aantal Solid use cases aan de slag willen gaan. De presentaties, foto’s en een samenvatting van deze kick-off kan jij op onze website vinden. 
 
PLDN-Solid kick-off presentaties, foto's en samenvatting

PLDN-EuroSDR: SDI.Next - Linked Spatial Data in Europe

 

Dit evenement was een follow up van het PLDN-EuroSDR evenement dat drie jaar geleden bij RCE in Amersfoort plaatsvond. Ook deze keer met een indrukwekkend programma met 21 sprekers uit 13 EU-landen. Niet alleen werd een status update gegeven van de voortgang die gemaakt is, ook werden nieuwe interessante ontwikkelingen besproken, waarbij bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt wordt van knowledge graphs en andere AI-technologieën.
 
Belangrijke conclusie tijdens dit evenement was, dat er veel voortgang is gemaakt in landen als België, Nederland, Engeland en Zwitserland. Nog belangrijker: Linked Data wordt niet gezien als een tijdelijke hype, maar als een essentieel onderdeel binnen de verschillende data platformen. Uiteraard is er nog ruimte voor verbetering, zoals deze werden gepresenteerd in de W3C update van Ivan Hermann.
PLDN-EuroSDR presentaties, foto's en samenvatting

Video Kadaster SPARQL Webinar beschikbaar

 

Vanuit de PLDN-community en dan met name vanuit het Kadaster wordt op een aantal manieren kennis gedeeld om Linked Data technologieën, zoals SPARQL laagdrempeliger te maken voor een groter publiek.
Zo hebben Erwin Folmer van het Kadaster en Wouter Beek van Triply op 21 maart een Webinar gegeven, waarbij zij in een korte video de basisconcepten van Linked Data op een duidelijke manier uitleggen en de kijker meenemen in een aantal voorbeeld SPARQL-query’s. Daarna wordt de kijker ook uitgenodigd om verder met SPARQL aan de slag te gaan, o.a. vanuit de verschillende mogelijkheden die PDOK Labs binnen het Kadaster Data Platform biedt.
Bekijk hier de Kadaster SPARQL Webinar video

W3C SPARQL 1.2 Community Group gestart

W3C speelt een zeer belangrijke rol bij het definiëren van de open internet standaarden, die gebruikt worden binnen Linked Data toepassingen, zoals RDF, RDFS, OWL, SHACL en SPARQL. Belangrijk is ook, dat deze standaarden goed onderhouden worden en zich verder kunnen ontwikkelen op basis van de behoefte die er is om deze standaarden verder te verbeteren.

Binnen W3C-activiteiten zijn er vele Working en Community Groups actief, zoals W3C SPARQL 1.2 Community Group, die recentelijk opgestart is. Ben je SPARQL-expert en wil je een bijdrage leveren aan het verder verbeteren van deze W3C- standaard? Meld je dan aan voor deze W3C Community Group. Naast deze group kun je bijvoorbeeld ook deelnemen aan de Solid Community Group.

Meld u hier aan voor de SPARQL 1.2. Community Group!
Meld u hier aan voor de Solid Community Group

Aankondiging nieuwe editie HackaLOD

 
PLDN organiseert zelf geen hackathons, maar zoekt wel altijd naar hackathons die door anderen georganiseerd worden, waar we vanuit de PLDN-community aan mee kunnen doen. HackaLOD is een goed voorbeeld van zo’n hackathon, die vaak op een zeer inspirerende locatie georganiseerd wordt. Ook dit jaar zal deze hackathon georganiseerd worden. Dit keer bij Radio Kootwijk op 29 en 30 november. Volg de verdere aankondigingen op de HackaLOD website.
Dit jaar willen we ook graag met een Solid-team aan deze Hackathon meedoen. Wil jij meedoen in het Solid-team, meld je dan aan via platformlinkeddatanl@gmail.com
Bekijk hier de website van HackaLOD

Agenda 

Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het Platform Linked Data Nederland
2019 ECP Platform voor de InformatieSamenleving


Uitschrijven en wijzigen gegevens
bijwerken gegevens or uitschrijven