Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in uw browser.

Nieuwsbrief PLDN - September 2017

Inhoud van deze nieuwsbrief:

PLDN Unconference  

Op woensdag 11 oktober vindt bij het Big Data Value Center in Almere de PLDN Unconference plaats. Ook deze keer wordt de Unconference door Bart van Leeuwen van Netage gefaciliteerd.  
 

Met SEMANTiCS 2017 nog vers in het geheugen, wordt verwacht dat er nog veel onderwerpen zijn, waarover men verder wil discussiëren en met elkaar afspraken wil maken om de ideeën gezamenlijk uit te werken. Nog veel mooier zou het zijn als deze ideeën tot nieuwe PLDN-werkgroepen leiden. Reeds bestaande werkgroepen: zijn Geo Linked Data, Referentiedata en Linked Bier.

Er is uiteraard ook ruimte om andere onderwerpen rondom Linked Data aan te dragen en te bespreken. Dat kan en mag! Tijdens een Unconference wordt het programma volledig door de deelnemers bepaald binnen een zeer productieve en open manier van samenwerken. Meld je snel aan en ervaar hoe een Unconference te werk gaat.

De bijeenkomst start om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur met een borrel (lunch is inbegrepen). 
Meld je aan!

Terugblik op SEMANTiCS 2017 

Platform Linked Data was een van de partners van de internationale SEMANTiCs conferentie die op 11 - 14 september in de Meervaart in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Het was de eerste keer dat dit congres in Nederland werd georganiseerd. Lees hieronder over de PLDN activiteiten terug:

PLDN - TNO - Kadaster workshop track
Op maandag 11 september heeft PLDN in samenwerking met TNO en het Kadaster een van de workshop voorbereid. Tijdens de workshop werd het publiek uitgenodigd om 'live' een concept aan te maken voor het begrip Waste substances in de Omgevingswetcatalogues. 

Vervolgens werden een aantal modeleer best practices gedeeld vanuit de ervaringen binnen het Kadaster met het modelleren en publiceren van de BAG als linked data. Er werd snel duidelijk dat deze best practices ook prima te gebruiken zijn binnen andere sectoren. Het is daarom goed, dat deze best practices op grote schaal gedeeld worden en nog meer toegepast gaan worden in andere omgevingen.

Binnen het Dutch Spatial Data Platform (het PDOK Data Platform) komen ook de web-ontwikkelaars aan bod. Zij hebben vaak andere wensen om de beschikbare data makkelijker te kunnen gebruiken in de vorm van API's. Naast API's biedt het platform ook een lab-omgeving (een Beta omgeving) om met data te kunnen experimenteren en vragen te kunnen stellen. Om hierop antwoorden te kunnen krijgen biedt het platform tevens een data stories omgeving. In dit forum worden de mogelijkheden van het gebruik van diverse databronnen toegelicht met een groot aantal herkenbare en laagdrempelige voorbeelden uit de praktijk.

Ook is het goed om te zien, dat het Kadaster de samenwerking opzoekt met een aantal gemeentes, zoals de gemeentes Emmen, Nijmegen en Eindhoven. Vanuit de activiteiten met de gemeentes kwamen een aantal interessante linked data voorbeelden voorbij, zoals bij de 'Starten Bedrijf' case. En het mooie van deze cases is, dat de activiteiten van de Linked Bier werkgroep hierbij ook gebruikt kunnen worden. Zo kan binnen de case 'Starten Bedrijf' de concrete case 'Waar mag ik een bierbrouwerij starten' uitgewerkt worden. En vervolgens kan het antwoord op die vraag op een kaart afgebeeld worden (rood/groen).  
Linked Bier MeetUp
Al vroeg tijdens de voorbereidingen voor SEMANTiCS werd duidelijk, dat het onderwerp Linked Bier zich uitstekend leende voor de MeetUp, die 's avonds plaatsvond. Naast Linked Bier werden nog twee andere data stories gepresenteerd; de Food Cube van TNO en de Wine-Cheese recommender van PoolParty. Met een opkomst van meer dan 120 personen en een 'bieromzet' van ongeveer 50 liter Linked Bier, kan deze MeetUp als zeer geslaagd worden beschouwen. In november vindt er een volgende Linked Bier werksessie plaats. Datum, tijd en details van deze sessie zullen binnenkort bekend worden gemaakt. 

SHACL, nu een officiële W3C Recommendation  

SHACL (Schapes Constraints Language) is een nieuwe W3C recommendation, waarmee cosntraints vastgelegd kunnen worden binnen de data/kennismoddellen, die bedoelt zijn om met Linked Data te kunnen werken.   
 

Met deze constraints kunnen de data/kennismodellen zelf gevalideerd worden op kwaliteit en kunnen invoervelden op webpagina's door middel van schermvalidaties gecontroleerd worden op juistheid. De data/kennismoddellen die met SHACL gemaakt worden, worden door deze toevoeging in de W3C Recommendations familie (naast RDF, RDFa, SKOLS en OWL), rijker en beter qua detaillering van de modellen en leiden tot betere model-en datakwaliteit.

PLDN stimuleert het gebruik van open standaarden, zoals deze op de lijst met open standaarden staan van Forum Standaardisatie. SHACL staat nog niet op deze lijst en PLDN heeft daarom besloten om SHACL als nieuwe standaard aan te melden voor deze lijst. Dit proces is nu in gang gezet en wordt geleid door Jesse Bakker van Taxonic. Net als bij SKOS betekent dit, dat de procedure van Forum Standaardisatie gevolgd moet worden om dit in de komende maanden voor elkaar te krijgen. Intussen zijn er meer en meer goede toepassingen van SHACL, zoals voor vocabulaire management bij het Kadaster, maar ook bijvoorbeeld bij Europeana. 

Industrial Data Space: een kans voor PLDN

Een belangrijke doelstelling van PLDN is verbreding van haar activiteiten, o.a. door nieuwe sectoren en initiatieven aan te haken, die nog niet bij het platform betrokken zijn.

Daarom bezocht PLDN de eerste Industrial Dataspace Meeting in Nederland op 8 september jl. bij Thales in Hengelo.  
Industrial Dataspace (IDS) is een Duits initiatief, waarbij Fraunhofer en TNO betrokken zijn, maar ook de overheid (Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek), universiteiten en het bedrijfsleven (o.a. thyssenkrupp, Siemens en Audi). Industrial Dataspache heeft zich als doel gesteld om data-uitwisseling binnen de procesketens van een groot aantal sectoren beter en slimmer te organiseren, zodat er kan worden gesproken van Smart Industry of Industry 4.0 oplossingen.  

Een van de doelen van de bijeenkomst in Hengelo was, om mogelijke samenwerkingsverbanden binnen de Duits/Nederlandse maakindustrie te verkennen met het oog op een aantal grote tenders die binnen de Europese context in 2018 gaan plaatsvinden. 

IDS adresseert een aantal grote uitdagingen, die zonder het gebruik van semantische technologie en Linked Data niet of heel moeilijk op te lossen zijn:  

  1. Het verbinden van een grote diversiteit aan dataformaten en structuren.  
  2. Het faciliteren van continue verandering: er komen in snel tempo nieuwe systemen, nieuwe spelers en nieuwe processen bij.  
  3. Internationalisering: de Duitse industrie werkt nauw samen met andere lidstaten, maar ook met Azie en de Verenigde Staten: elke industrie en elk land heeft vaak eigen standaarden, keuringsinstituten en wetgeving.  
  4. Servitization: in veel sectoren worden voorheen gescheiden kolommen nu geïntegreerd: informatie wordt gedeeld en hergebruikt in de fasen van ontwerp, maken, onderhoud en exploitatie (steeds vaker wordt een service geleverd en niet een product).
In “An RDF-based approach for implementing industry 4.0 components with Administration Shells” houden een aantal auteurs, waaronder de bij veel PLDN-ers bekende Thomas Auer, een pleidooi voor het gebruik van semantische technologie om deze uitdagingen te adresseren. Ze laten in het artikel zien hoe semantische technologie de klassieke standaardisatieprocessen en de vele tientallen jaren aan standaardisatie-arbeid op een nieuwe manier relevant kan maken. En hoe de belangrijke uitdagingen waar Industrial Dataspace voor staat met semantische technologie kunnen worden geadresseerd.

De praktijk laat helaas nog zien, dat het nog niet eenvoudig is om in de toch al complexe samenwerkingsprojecten ook nog het gesprek over semantische interoperabiliteit op te starten. Zeker waar enthousiast nieuwe concepten worden ontwikkeld, wordt niet als eerste aan standaarden en semantische interoperabiliteit gedacht. Kennis ontbreekt, maar ook de tools en de ervaring. 

PLDN wil daarom met haar PLDN-leden op zoek gaan naar hoe het platform een rol kan spelen om de stap naar semantische interoperabiliteit binnen deze sector gemakkelijker te maken. Het is in veel opzichten een aantrekkelijke community: naast veel kleine spelers uit het MKB (vaak met tientallen werknemers en internationaal actief) zijn ook de grote Europese partijen betrokken: denk aan Siemens, Philips, de Duitse en Franse auto-industrie, ASML, Thales, Hoogovens/Tata-Steel.  

Welke rol zou PLDN hierin kunnen spelen? De nauwe connectie met TNO en Fraunhofer, waar het gedachtengoed voor Industrial Dataspace wordt ontwikkeld, geeft ons unieke mogelijkheden.  

Zijn er al lezers van deze nieuwsbrief actief in de maakindustrie? Zien jullie kansen om onder de vlag van PLDN nauwer samen te werken? Willen jullie graag in deze sector actief worden?  

PLDN organiseert graag hierover een PLDN-activiteit om met jullie van gedachten te wisselen. Organiseren jullie al workshops over semantische technologie voor branche- industriële- en standaardisatie organisaties? Kunnen we die samen bredere bekendheid geven en zichtbaar maken? Zijn jullie betrokken bij POC’s binnen deze sector die bij kunnen dragen aan de bekendheid van Linked Data en semantische technologie? Zijn jullie al betrokken bij Nederlandse “fieldlabs”, waarvan sommige expliciet over semantische technologie gaan? 

We horen graag jullie reactie en suggesties (jelle.attema@ecp.nl). 

Agenda 

Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het Platform Linked Data Nederland
2017 ECP Platform voor de InformatieSamenleving


Uitschrijven en wijzigen gegevens
bijwerken gegevens or uitschrijven