Copy
Nieuwsbrief juni 2021
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Online Linked Data Event Streams kennisdelingssessie op 16 juni
  • 2e Introductiecursus voor de PLDN-experimenteeromgeving op 1 juli
  • Werkgroep Nederlands Profiel voor Stelselcatalogi van start gegaan
  • Tussenresultaten voor het Solid voor kleine erfgoedinstellingen project
  • Nederlandse bijdragen op SEMANTiCS 2021 in Amsterdam

Linked Data Event Streams kennisdelingssessie op 16 juni

Woensdagmiddag 16 juni van 13:00-15:00 uur organiseert het IDLab van de Unniversiteit Gent, samen met Digitaal Vlaanderen, SEMIC en PLDN een Linked Data Event Streams kennisdelingssessie.
Verschillende organisaties uit Vlaanderen en Nederland publiceren nu hun datasets m.b.v. Linked Data Event Streams (LDES). Deze specificatie vormt de  basis API binnen hun publicatiestrategie om Linked Data op een meer efficiënte manier beschikbaar te kunnen stellen aan derde partijen. Daarbij kunnen deze derde partijen deze event streams volledig repliceren, die replicaties gesynchroniseerd houden met de bronnen en ook hun eigen afgeleide event streams publiceren op basis van de gerepliceerde data. Een team van de Universiteit Gent (IDLab) bouwt nu aan een queryprocessor, waarmee gefedereerde queries kunnen worden uitgevoerd over meerdere van deze event streams en hun afgeleide indexen.
In deze sessie zullen een aantal data-uitgevers toelichten hoe zij de Linked Data Event Streams-specificatie geïmplementeerd hebben en de UGent zal dan laten wat nog meer met Linked Data Event Streams mogelijk is.
Meld u hier aan voor de Kennisdelingssessie!

2e editie introductiecursus voor de PLDN-experimenteer-omgeving op 1 juli

Op donderdag 1 juli van 15:00-17:00 uur organiseert Platform Linked Data Nederland (PLDN) in samenwerking met Triply voor de tweede keer de introductiecursus voor de PLDN-experimenteeromgeving met Wouter Beek van Triply als docent.
De eerste cursus zat helemaal vol en was zeer geslaagd met afwisselend een stukje theorie en daarna meteen de praktijk, waarbij de cursisten hands-on aan de slag konden gaan met de PLDN TriplyDB omgeving en met hun eigen data of met een voorbeeld dataset. Maar het leukste en interessantste is het als je met je eigen data kan experimenteren in onze omgeving. Breng daarom ook je eigen data mee om binnen de PLDN-experimenteeromgeving te publiceren. Data bestanden in Excel, CSV of RDF formaat voldoen.
Meer informatie over deze cursus en een link naar het aanmeldformulier is te vinden op de bijbehorende cursuspagina op de PLDN-website:
 
Programma en aanmeldlink voor de cursus

Nieuwe PLDN-werkgroep van start gegaan voor het maken van een Nederlands Profiel voor Stelselcatalogi

De PLDN Werkgroep ‘Nederlands profiel voor stelselcatalogi’ is recentelijk van start gegaan met Finn Tiebout van het Kadaster als trekker van deze werkgroep.
De ambitie van deze werkgroep is om een basisprofiel voor stelselcatalogi met elkaar te beschrijven, waarmee verschillende stelselcatalogi interoperabel ingericht kunnen worden. De bedoeling is dat catalogi gemakkelijk naar elkaars begrippen kunnen verwijzen. Daarmee ontstaat een samenhangend stelsel van stelselcatogi, waarbij ieder stelsel een samenhangend domein representeert. 
De werkgroep richt zich in eerste instantie op een good practice voor het beschrijven van begrippenkaders. De ambitie is om de basis te leggen voor een breed gedeelde standaard voor het beschrijven van begrippenkaders en om ook in een vervolgstap van deze werkgroep de basis te leggen voor de beschrijving van informatiemodellen en waardelijsten in een stelselcatalogus.
De activiteiten van deze werkgroep zijn te volgen op Github in de volgende repository: https://github.com/pldn/nederlands-profiel-voor-stelselcatalogi

Update over het Solid voor kleine erfgoedinstellingen pilot project dat we samen met NDE hebben opgestart

Eind vorig jaar is het Solid voor kleine erfgoedinstellingen pilotproject van start gegaan. Dit project is geïnitieerd door PLDN in samenwerking met NDE en via NDE zijn nog meer erfgoedorganisaties aangehaakt die graag aan dit pilotproject wilden meewerken, zoals Erfgoed Brabant, Huis voor de Kunsten Limburg, Meemoo en DIG IT UP. Met deze erfgoedorganisaties zijn de requirements voor een collectiebeheersysteem opgesteld waarna het bouwtraject kon beginnen.
Het vinden van een geschikte implementatiepartner voor dit pilotproject was in eerste instantie nog niet zo eenvoudig, omdat er nog maar weinig organisaties die de gewenste Solid diensten en oplossingen aanbieden, maar na enig zoeken, zijn we terecht gekomen bij het Belgische bedrijf Digita, een startup company, die zich volledig gespecialiseerd hebben in Solid en ook direct betrokken zijn bij verschillende activiteiten binnen de Solid Community.
De bouwactiviteiten verlopen voorspoedig en op 8 juni heeft Digita een eerste demo gegeven binnen een overleg van NDE Bruikbaar en het is de bedoeling om dit pilotproject voor 1 september af te ronden en de resultaten van deze pilot daarna verder te delen binnen de verschillende communities. Een leuk en leerzaam traject en vanuit PLDN blijven we geïnteresseerd om kansrijke Solid use cases mee te helpen op te starten m.b.v. innovatiesubsidies. 

Nederlandse bijdragen op SEMANTiCS 2021 in Amsterdam

SEMANTiCS is de toonaangevende Europese conferentie over semantische technologieën en AI. SEMANTiCS is interessant omdat zowel wetenschap als vertegenwoordigers van industrie en overheid vertegenwoordigd zijn. Daardoor ontstaat een ontmoeting en kennisuitwisseling tussen wetenschappelijke ontwikkelingen en praktische use cases en toepassingen.
SEMANTiCS 2021 wordt een deels on-site en deels online evenement. Naar verwachting zijn in Nederland de Corona maatregelen in september grotendeels opgeheven, waardoor dit een van de eerste evenementen is waar we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. We verwachten dat in ieder geval de Nederlandse Linked Data community grotendeels on-site aanwezig is. Maar het is de bedoeling dat ook de sprekers zoveel mogelijk on-site aanwezig zijn.
Vanuit de Nederlandse community worden bovendien 4 interessante ‘local industry themes’ neergezet in aparte tracks in de ochtenden van de main conference. Dit zijn:
  • Legal work
  • Asset management
  • Solid
  • FAIR data sharing
Na Wenen en Karlsruhe vindt de 16e editie vindt opnieuw plaats in de Meervaart (https://2021-eu.semantics.cc/venue) in Amsterdam. Meer informatie over Semantics is te vinden op de SEMANTiCS website (https://2021-eu.semantics.cc/). Inschrijven kan via het registratieformulier (https://2021-eu.semantics.cc/prices). Voor de eerste 10 aanmeldingen van mensen uit het PLDN netwerk geldt een korting van 10%. Gebruik daarvoor de discount code 2354990.

Evenementen (PLDN & netwerk)

Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het Platform Linked Data Nederland
2021 ECP Platform voor de InformatieSamenleving


Uitschrijven en wijzigen gegevens
bijwerken gegevens or uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp