Copy
Nieuwsbrief december 2020
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Open Solid college op 6 januari met Ruben Verborgh
  • Beveiliging en versiebeheer van knowledge graphs webinar & KVK Linked Data Challenge op 20 januari
  • Basisregistratie BGT nu ook als Linked Data beschikbaar
  • Lichtgewicht aanpakken voor LD-publicatie sessie op 4 februari 
  • Hack-a-LOD tussenresultaten van het Geoconnect team
  • VocBench beschikbaar in PLDN-experimenteeromgeving 

Open Solid college op 6 januari met Ruben Verborgh

Op 6 januari organiseert Erwin Folmer wederom een Solid college als onderdeel van een collegereeks voor de masteropleiding Business and Information Technology (BPIL) op de Universiteit Twente.

Deze keer wordt de gastcollege verzorgt door prof. Ruben Verborgh. Hierdoor is besloten om dit online college voor iedereen open te stellen. 
Meld u hier aan voor het open Solid college!

Beveiliging en versiebeheer van knowledge graphs webinar & KVK Linked Data Challenge op 20 januari

Op woensdag 20 januari organiseert PLDN samen met de KVK een webinar over beveiliging en versiebeheer van knowledge graphs en linked data. Meerdere personen en organisaties uit de PLDN-community hebben aangegeven meer te willen weten over deze twee onderwerpen, waarbij wij meteen een mooie combinatie konden maken om vanuit de KVK een update te geven over hun linked data activiteiten en om te kijken wat er allemaal verder mogelijk is met de linked data die de KVK nu intern beschikbaar heeft. 

In het eerste deel van deze webinar wordt een update gegeven van de linked data activiteiten van de KVK en nemen John Walker van Semaku en Marco Brattinga van Ordina u mee in een aantal mogelijke best practices voor de beveiliging en versiebeheer van knowledge graphs en linked data. Vervolgens gaan wij in op de geanonimiseerde test linked data, die de KVK nu beschikbaar heeft om nieuwe innovatieve toepassingen mee te kunnen maken binnen de KVK Linked Data Challenge. Het beste idee kan rekenen op samenwerking met het KVK Innovatielab om de voorgestelde oplossing verder uit te werken binnen een proof of concept of pilot.  
Meld u hier aan voor de webinar en de KVK Linked Data Challenge!

Basisregistratie BGT nu ook als Linked Data beschikbaar

Op 10 november is bij een DiS online sessie de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) als Linked Data gelanceerd. Hiermee zijn nu alle grote geo-basis-registraties als Linked Data beschikbaar. Het grote voordeel hiervan is dat deze geo basisregistraties nu eenvoudig integraal te bevragen zijn, ook in combinatie met andere datasets van bijvoorbeeld het CBS of de Waterschappen.

Deze activiteiten zijn onderdeel van een grotere visie om nog meer datasets in het publieke domein op een laagdrempelige manier integraal bevraagbaar te maken en als Linked Data op een uniforme manier aan elkaar te kopplen in een grotere Gebruikers Knowledge Graph. Deze activiteiten zijn zowel op de eindgebruiker gericht via het maken van aansprekkende data stories, die laten zien wat met de gekoppelde data mogelijk is, als op een ontwikkelaar of een data scientist, die met deze data nieuwe toepassingen willen maken.

Een goede introductie over de BGT als Linked Data dataset (BGT-LD), die met SPARQL en GeoSPARQL bevraagbaar is via de beschikbare TriplyDB triplestore, met het bijbehorende BGT-LD datamodel, dat geraadpleegd kan worden met behulp van de BGT data model browser en een aantal voorbeelden van daa stories, die een aantal mogelijke toepassingen laten zien, zijn te vinden op de BGT-LD introductie pagina van het Kadaster Data Science Lab. De realisatie van de BGT als Linked Data is uitgevoerd door het Kadaster in opdracht van het Ministerie van BZK naar aanleiding van de goede resultaen die in januari van dit jaar bereikt waren bij de DiS Online High5* sessies, die door het Kadaster, Geonovum en de Provincie Holland zijn uitgevoerd in samenwerking met CROW en CGI. De presentatie (met meer links), die gebruikt is bij de lancering van de BGT als Linked Data, is te vinden op de Geobasisregistraties website

Lichtgewicht aanpakken voor LD-publicatie op 4 februari 

Vanuit meerdere Linked Data projecten zien we, dat er meer tooling beschikbaar komt, waarmee kleine teams in een korte tijd grote hoeveelheden Linked Data kunnen publiceren en dat dat ook leidt tot een aantal nieuwe publicatie best practices die we nu binnen de PLDN-community willen delen.

Daarbij is het wel goed om onderscheid te maken tussen een aanpak voor kleine datasets en een aanpak voor grotere datasets. Bij de publicatie van kleinere datasets kunnen we gebruik maken van de resultaten van het LD Wizard project en bij de publicatie van grotere datasets van tools als Triply en Weaver, zoals die bij de publicatie van de BGT als Linked Data zijn gebruikt. Deze twee pulicatie aanpakken zullen tijdens deze sessie gepresneteerd worden met een case.

Met deze twee aanpakken wordt het maken en publiceren van Linked Data nog makkelijker en laagdrempelijker, waarmee we dus ook meer datasets kunnen gaan toevoegen aan een grotere knowledge graph, die integraal bevraagd kan worden en waarmee ook de adoptie van Linked Data verder gestimuleerd kan worden als universee mechanisme om data via het web te koppelen. Dus, voor iedereen die hands-on met eigen data met Linked Data aan de slag wil gaan is deze sessie geschikt. 
Meld u hier aan voor de LD-publicatie sessie!

Hack-a-LOD tussenresultaten van het Geoconnect team

In eerste instantie was het plan om Hack-a-LOD, in verband met de corona beperkingen rondom het organiseren van evenementen, te verplaatsen naar het voorjaar van 2021. Echter toen de oorspronkgelijke datums van 13 en 14 november naderde, is toch besloten om het online door te laten gaan met een eerste activiteit en de activiteiten door te laten gaan tot het eindevenement, die dan in het voorjaar gaat plaatsvinden en waarbij de teams in de tussentijd elke twee weken elkaar een update kunnen geven tijdens een Zoom-sessie.

Meteen tijdens de eerste sessie op 13 november werd duidelijk, dat er veel leuke ideeën waren voor use cases, dat er veel datasets beschikbaaar zijn om mee te kunnen werken en dat ook niet Linked Data experts makkelijk nieuwe Linked Datasets konden maken met behulp van de LD Wizard, waarbij ook meteen de verschillende varianten van LD Wizard gepresenteerd konden worden, zoals de variant met extra geo-functionaliteit. Deze functionaliteit is gebruikt door het Geoconnect team om data uit veschillende data pipelines met elkaar te kunnen combineren, waarbij ook gebruik is gemaakt van de PLDN-experimenteeromgeving. 
Een meer uitgebreide terugblik op de eerste Hack-a-LOD resultaten van dit jaar is terug te vinden op de NDE-website:

VocBench beschikbaar in PLDN-experimenteeromgeving

Wij hebben nog meer tooling nieuws, waarmee het modeleren en maken van Linked Data makkelijker wordt gemaakt. Sinds kort hebben wij in onze PLDN experimenteer-omgeving de beschikking over een eigen VocBench-omgeving, waarin PLDN community members gratis met deze tool kunnen experimenteren.

VocBench is een modeleer- en beheeromgeving, waarmee vocabulaires en data sets gemaakt en beheert kunnen worden. Huidige gebruikers van VocBench zijn bijvoorbeeld ARGOVOC, EUROVOC en de UNESCO Thesaurus. Ook binnen de PLDN-community was er behoefte om een dergelijke tool toegankelijk te maken voor onze PLDN-community members. Een account voor onze PLDN VocBench omgeving kun je aanvragen bij Gerard Persoon via mail@gpersoon.com. 

Meer algemene VocBench informatie kun je vinden op:

Evenementen (PLDN & netwerk)

Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het Platform Linked Data Nederland
2020 ECP Platform voor de InformatieSamenleving


Uitschrijven en wijzigen gegevens
bijwerken gegevens or uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp