Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser

Nyhedsbrev, dec. 2014
 

På mange måder har 2014 været et år med store bedrifter for klubben og et år, hvor tungen skulle holdes virkelig lige i munden. Vi har måttet sande, at vi har en hal, som er dyr i drift og vi har måttet skære ned i besætningen. Der er ingen tvivl om, at dette er en kæmpe udfordring for klubben, og at det stiller store krav til vores ansatte om at favne bredt og vise fleksibilitet. Men det er også en gylden mulighed for at vise vores organisationstalent og give klubben tilbage til medlemmerne.

 

Det kommende år bliver et år, hvor vi vender blikket mod klubbens indre organisatoriske linier, aktiviteter for og af medlemmer, det frivillige engagement i klubben, hverdagen og klipperne og bjergene. Men også et år, hvor vi skal arbejde hårdt på at tiltrække nye klatrere og finde ud af, hvordan vores fantastiske hal kan indgå i det københavnske kulturliv. Vi lægger ud med medlemsmødet i januar. God Jul og Godt Nytår!!

 

Medlemsmøde onsdag d. 7. januar - kom og vær med til at præge din klatrehal!

Klubben har nu drevet  Blocs&Walls i ca. 16 måneder. Vi prøvede i starten med fuld bemanding på alle poster, men investeringen og deraf afledte driftsomkostninger har vist sig for store og som I løbende er blevet informeret om, har vi skåret ned i medarbejderstaben.

 

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget overhovedet! Bestyrelsen vil derfor vende denne nødvendighed til et sandt udbud af muligheder. Vi vil og øge klubånden og løse vores økonomiske udfordring ved i højere grad at inddrage medlemmerne i driften af hallen.

 

Der vil fortsat være en kerne af aflønnede medarbejdere til den daglige drift, men vi håber, at I (medlemmerne) vil være med til skabe rammerne, tage ejerskab og udvikle vores klub til et endnu bedre sted.  

 

Dagsorden for medlemsmødet den 7. januar kl. 19:00

 
  1. Status for klatrehallen
  2. Organisering af DBKK/Blocs & Walls
  3. Workshops om udvikling af klatrehallen: fx rutebygning, bouldering, sikkerhed, fysiske rammer, medlemsaktiviteter, større events i B&W, sponsorer mv.
  4. Opsamling
  5. Eventuelt

 

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med til at præge vores klatrecenter i en konstruktiv retning og ser frem til  sammen at udvikle klubben fremover. Det vil være en god start på det nye år for B&W.

 

Juletilbud: Ven eller familiemedlem for 100 kr.

Lad din familie og venner selv prøve, hvad det er for en sport, du er bidt af! Mellem jul og nytår kan medlemmer tage familie eller venner med ind i hallen for 100 kr. inklusiv sko og leje af sele (normalpris 180 kr.) Det kræver selvfølgelig, at du har gyldigt medlemskab og selv sikrer dem (har sikringsbevis).

 

Vi glæder os til at se jer i julen!

 

Børne- og junior hold

Så lykkedes det endelig at få stablet  nye børne- og juniorhold på benene. Vi har det næste halve års tid fået tilknyttet Sally Westergaard til Blocs & Walls - som træner og instruktør. Det er vi meget glade for.

 

Vi har sat en ny holdstørrelse, som betyder at der er 12 pladser pr. hold. Med mindre hold får børnene mere ud af træningen. Det ene juniorhold ligger tidligt. Vi håber, at der på trods af heldagsskole, er søgning til dette.

 

De hold, vi kan tilbyde i denne omgang er:

Mandage Kl. 16:00 -17:30 Junior, begynder 12-18 år. Start d. 12 jan. - 12 pladser

Onsdage Kl. 15:00 - 16:30 Junior, begynder 12-18 år. Start d. 14 jan. - 12 pladser

Onsdage Kl. 16:30 - 18:00 Børn, begynder 7-11 år. Start d. 14 jan. - 12 pladser

 

Vi arbejder allerede nu på at få oprettet flere hold.

 

Tilmelding sker over:
https://www-24h.bookeo.com/bookeo/b_blocs-walls_start.html?ctlsrc=1419181015442&src=02n

 

Når holdet er fyldt, vil I modtage information omkring betaling.

 

Børnehold og ventelister

Det vil ikke længere være muligt at komme på venteliste til hold. I vist omfang vil hold blive oprettet løbende, men de fleste hold starter op i januar og august. Nye hold vil fremgå af Blocs&Walls hjemmesiden.

Nye hold vil også blive annonceret i dette nyhedsbrev.
http://dbkk.us7.list-manage1.com/subscribe?u=2275f81f23b067734e8906d07&id=35f8084cc2

 

Junior elitehold

Er du forælder til et barn, som eksploderer i sin klatreudvikling, så kan det være at dette hold er noget for hende/ham http://www.blocs-walls.dk/hold/juniorelite/

 

Vagtordning/halvært

I starten af december besluttede sikkerhedsudvalget at indføre en frivillig halvagtordning i klatrehallen. Formålet er at hjælpe knap så rutinerede sikringsfolk til en bedre sikring af deres makker, men også at “gå en runde” - fjerne ting fra madrasser, vejlede forældre med børn, svare på sikkerhedsrelaterede spørgsmål,

 

Sikkerhedsudvalget har indkøbt 4 MEGET orange veste til dette formål. De ligger i caféen.

 

Indsatsen består i, at vagten hver lørdag og søndag - dvs på de tidspunkter, hvor der er allerflest besøgende - går forbi alle klatrevæggene og påtaler og hjælper til med at korrigere uhensigtsmæssige sikringsteknikker.

 

Sikkerhedsudvalget vil i februar tage stilling til, hvordan vi på længere sigt vil adressere sikkerhed i hallen i forbindelse med de typiske store opbud af mindre erfarne sikringspersoner i weekenderne.

 

I første omgang er klubbens instruktører blevet inviteret til vagtordningen - øvrige interesserede kan henvende sig på sikkerhed@dbkk.dk. Bemærk, at det forudsættes, at vagter som minimum er uddannet VKI / Instruktør 2.

 

Instruktør 3

Vi vil gerne sætte fokus på instruktørernes kompetencer i klubben og tilbyder derfor, at vki´ere kan opgradere deres uddannelse til instruktør 3 i det nye uddannelsessystem.

 

Kurset tager 6 timer fordelt over 2 hverdagsaftener. Der er ikke eksamen, men du skal deltage aktivt for at bestå. På kurset vil der være særligt fokus på faldtræning og øvelser i dynamisk sikringsteknik. Med dette initiativ ønsker sikkerhedsudvalget, at vores instruktører bliver bedre klædt på til at indgå i det generelle sikkerhedsarbejde i klubben.

 

Tidspunkt: 15. og 16. januar. Klokkeslet kommer….))

 

Er du interesseret, så skriv til jill@dbkk.dk

 

Stram op….!

HUSK! Du skal have dit grønne eller røde sikringsbevis synligt i selen, når du klatrer i Blocs&Walls.

 

Rutebyg

Du kan komme mellem jul og nytår og bygge ruter. Vi har især brug for at bygge ruter i 5 registret. Alle er velkomne. Vil du vide mere så skriv til rutebyg@dbkk.dk

 

Julefrokost på Kullen
Så er det snart ved at være sidste chance, hvis du vil deltage i den legendariske Julefrokost i Kullenhytten, som afholdes d. 27/12

 

Kullenhyttens festudvalg inviterer til mexicansk julefrokost og står for menuen. Medbring selv sombrero, isøkser, cerveza og tequila - eller kom som du vil.

 

Og så lidt Feliz Navidad stemning: https://www.youtube.com/watch?v=KzV_UCQFY6w

 

Dato: 27. december 2014 sådan henad aftenen.

Sted: Kullenhytten

 

Tilmelding sendes til Stefan på hytte@dbkk.dk

 

 

Skal du bruge multifunktionsrummet?

Husk at booke det hos Jacob Seir, hvis du skal holde møde eller lave et arrangement. Event@blocs-walls.dk

 

Tjek vores kalender

Kalenderen vil indeholde info om det der foregår i klubben og hallen, og den henviser også til andre interessante begivenheder rundt omkring.

http://blocs-walls.dk/andre-medlemstilbud/

 

Nyttige links
DBKK’s hjemmeside: www.dbkk.dk
DBKK på facebook: https://www.facebook.com/groups/11710080647/
Blocs-Walls: www.blocs-walls.dk
Blocs-Walls på facebook: https://www.facebook.com/koebenhavnsklatrecenter
Søger du en klatremakker i hallen: https://www.facebook.com/groups/166025556926978
Forum for traditionelklatring: https://www.facebook.com/groups/159747337496052/
Netværk for klatrekvinder: https://www.facebook.com/groups/dollsonwalls/
Dansk Klatreforbund: www.klatreforbund.dk

  

Copyright © 2014 DBKK, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp