Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser

Xtra Nyhedsbrev, nov./dec. 2014
 

 

Ændringer i drift af Blocs & Walls

På baggrund af en vigtig organisatorisk ændring i Blocs & Walls, indkalder bestyrelsen til medlemsmøde d. 7. januar 2015, kl. 19.00  Der kommer en dagsorden for mødet.


Vores direktør, Søren Steener, som blev ansat i Blocs & Walls op til åbningen sidste efterår, har fået nyt job pr. d. 1. januar 2015.

 

Søren har sidste arbejdsdag i B&W d. 12. december og afvikler derefter restferie.

Da hallen er ved at komme ind i en mere stabil driftsfase har bestyrelsen, efter drøftelse med Søren, besluttet at stillingen ikke bliver genbesat.

 

Martin Harss, klubbens kasserer,  overtager på frivillig basis den overordnede /daglige ledelse af klatrehallen, og han vil være til stede i hallen flere dage om ugen. Martin har i forvejen kontor i lokalerne ovenover klatrehallen, i det Optiske Tårn.


Forretningsudvalget, som indtil videre har bestået af halledelsen, formanden og kasserer, suppleres med Margrethe Langhoff Thuesen fra bestyrelsen. Forretningsudvalget har konstitueret sig med kassereren som formand for udvalget.

 

Ledelse og drift af hallen vil vi evaluere på henover foråret. Vi håber på det bliver en vinter og forår med meget dialog omkring hallen og klubben med jer medlemmer.

 

Har I spørgsmål til dette, som I ikke mener kan vente til medlemsmødet d. 7. januar, er I meget velkomne til at skrive til bestyrelsen på bestyrelse@dbkk.dk

 

Bestyrelsen vil gerne takke Søren for et rigtig godt samarbejde og for den store indsats, han har lagt i at starte B&W op.

 

 

Copyright © 2014 DBKK, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp