Copy
View this email in your browser

DBKK Nyhedsbrev, marts 2016

Generalforsamling onsdag d. 16. marts kl. 19:00
DBKK’s regnskab for 2015 og bestyrelsens udkast til budget er nu offentliggjort. Regnskabet for 2015 viser et overskud på ca. 1 mio. kr. Det er dermed lykkedes at vende kursen fra et underskud på ca. 1½ mio. kr. i 2014. Bestyrelsen byder derfor på et glas godt til ganen til årets generalforsamling!

I 2016 budgetterer bestyrelsen med et mindre overskud på ca. 250.000 kr. ud af den samlede omsætning på ca. 10 mio. kr. Det budgetterede overskud skal fungere som en mindre buffer i det samlede budget og vil bidrage til yderligere afdrag på vores gæld. Bestyrelsen lægger i budgettet op til at fastholde de nuværende kontingentsatser for årsmedlemmer. 

Bestyrelsen lægger endvidere op til en enkelt vedtægtsændring, som præciserer at klubben er en velgørende organisation, ved at slette ordet ‘primært’ fra §13 stk. 2:

§13 stk. 2: I tilfælde af opløsning af Dansk Bjerg- og Klatreklub tilfalder klubbens formue primært en dansk klub eller forening, som beskæftiger sig med klatring eller bjergbestigning efter beslutning på den opløsende generalforsamling.

Derudover er der kommet forslag fra medlemmer om:

  1. Forbud mod brug af løst kalk i B&W
  2. Forslag om opførsel af udendørs boulder/klatrevæg
  3. Udnævnelse af Henrik Jessen Hansen til æresmedlem

Find regnskab for 2015, budget for 2016, bestyrelsens forslag til vedtægtsændring og forslag fra medlemmer på www.dbkk.dk. Her kan du også finde en skabelon til en fuldmagt, hvis du ikke selv kan deltage.

Valg til bestyrelse
I forbindelse med årets generalforsamling skal der vælges 5-7 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Følgende er på valg:
Margrethe Thuesen (formand)
Cathrine Howitz
Anders Strange Nielsen

Følgende ønsker at udtræde af bestyrelsen:
Henrik Jessen Hansen
Martin Harss
Esbjørn Schroll

Følgende har foreløbigt meldt deres kandidatur til bestyrelsen:
Niels Riegels
Morten Damkjær Nielsen
Jan Bønding
Ida Clausen
Patrick Zangerl

Følgende har foreløbigt meldt deres kandidatur, som suppleant til bestyrelsen:
Steen Blaafalk.

Andre kandidater er velkomne til at melde sig forinden (til formand@dbkk.dk) eller på selve dagen.

Meld gerne din ankomst på facebook HER - og mind også dine klatrevenner i klubben om at komme til generalforsamlingen!

Klubtur: Göteborg for begyndere, 22.-24. april
Sally giver introduktion til klatring i Göteborg. Det er et krav, at man har sikringsbevis og helst klatrer 5c-6a. Ellers kom glad og frisk med på årets første klubtur til de svenske klipper!

Tilmeld dig på facebook HER

Klatretræf i Nissedal i Kristi Himmelfartsferien, 5. - 8. maj 2016
Klippeklatring og bouldering i Norge. Det er et krav for deltagelse, at du har erfaring med fler-reblængders klippeklatring og kan varetage din egen klatring på en sikker måde. Turleder Søren Smidt kan under træffet rådgive om planlægning og valg af ture i området. Du står selv for det praktiske, såsom transport, overnatning, mad osv.

Pinsetræf Bohuslän, 14.-16. maj 2016
Bohuslän i Sverige byder på 100-vis af ruter til traditionel klatring. For at have glæde af klatringen i området bør du kunne føre 6- på egne kiler og kunne følge tilsvarende gradering rutinemæssigt. Turleder Søren Smidt vil være behjælpelig med valg af ruter.

B&W cup #2 - totalrutekonkurence lørdag d. 21. maj
Efter en vellykket 1. runde af B&W cupen glæder vi os allerede til næste gang, hvor ruteformen skal testes af!

Åbningstider i påskeferien
Mandag-onsdag d. 21-23. marts : kl. 10-23 (som normalt)
Torsdag-mandag d. 24.-28. marts: kl. 10-20 (som weekend) 

Subscribtion:
unsubscribe from this list    update subscription preferences