Copy
Sri Kaleshwar Europa

K Á L É Š V A R O V O    V Á S T U

Stavitelství a život v souladu s elementy
Základní kurz s Olgou
19. - 20. října 2019, Brno

 

„80 % vašich problémů lze vyřešit pomocí vástu.
 Následovat vástu znamená řídit se přírodními zákony 
- žít v souladu s úžasnými pěti elementy.”

Šrí Káléšvara

 

Vástu je jedním z nejcennějších pokladů starověké Indie. Slovo „vástu“ znamená „bydlet, žít“. Vástu se postupem času rozvinulo ve vědu zabývající se uspořádáním životního a pracovního prostoru v souladu se zákony přírody a s respektem k vnitřní struktuře základních sil stvoření. Jeho cílem je vytvořit harmonii mezi člověkem a kosmem. Nabízí nám základ pro naplněný a úspěšný život - na materiální i duchovní úrovni.

Šrí Káléšvara, jeden z předních vástu expertů naší doby, toto rozsáhlé vědění upravil, otestoval a vyučoval, tak aby odpovídalo požadavkům moderního života. Tyto znalosti předal svým studentům. Trénoval je v teorii i praxi, aby byli schopni vástu používat a předávat ho druhým - tzn. pomáhat vytvářet životní prostory, které svým obyvatelům poskytují skutečnou rovnováhu a harmonii, na hluboké duševní úrovni je léčí a podporují je ve všech oblastech života.

Základní kurz vástu je cenný pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak svůj domov uspořádat tak, aby jim byl oporou ve všech oblastech života. Během kurzu se seznámíte se třemi jednoduchými klíči k základním principům Káléšvarova vástu. Díky nim budete v poměrně krátkém čase schopni rozpoznat, jakou roli hraje vástu ve vašem životě.
 

Témata v rámci semináře:

  • Základní principy Káléšvarova vástu
  • Důležitost podporujícího životního prostoru
  • Používání základních znalostí na názorných případových studiích


Informace a přihlášení ZDE

 

 

Individuální vástu konzultace

Všem, kteří se pouští do nových stavební projektů, hledají pro sebe domov s podporujícím vástu nebo by rádi poznali vástu svého současného bydlení, jsou k dispozici profesionální vástu konzultace s Tobiasem Gonschorkem - jedním z mála vástu konzultantů, který získal oprávnění přímo od Šrí Káléšvary. Podrobné informace o individuálním vástu poradenství naleznete ZDE

 

 

 
 

D I V Á L Í


Svátek světla

 

Koncem října nastane Diválí - jeden z nejmagičtějších, nejradostnějších a nejkrásnějších svátků roku. Je to čas spojený s energií Božské Matky Lakšmi, která je ztělesněním krásy, bohatství a hojnosti na materiální i duchovní úrovni. 

Během letošního Diválí vás srdečně zveme na následující akce:

 

Š R Í   Č A K R A   J A N T R A

MODUL I
Kreslení a nabíjení jantry Šrí čakry
26. - 27. 10. 2019 s Hanou v Brně

 

„Šrí čakra hovoří o získání přístupu k Božské Matce a váš Svámi objevil tuto specifickou energii. Přišla speciálně pro tento čas. Je ve vesmíru nová. Soustředí se na Lakšmi a Durgu.” - Šrí Káléšvara

Vytvořte si během Diválí silový předmět ve formě Šrí čakry! Jantra Šrí čakry do vašeho života přináší velké požehnání. Přitahuje nejčistější kosmickou energii a podporuje vás v manifestaci všeho, po čem vaše duše touží. Jantra pročišťuje své okolí a vysoce pozitivním způsobem ovlivňuje místo, kde je instalována. Vyzařuje léčivé vibrace a vytváří ochranné kruhy. 

Informace a přihlášení ZDE

 

 

L A K Š M I   P Ú D Ž A

N A   D I V Á L Í

 

Ohňová púdža pro hojnost a bohatství

27. 10. 2019 v 11:00
 

„Planeta nyní potřebuje obojí. Mahá Lakšmi a vědění jsou velmi silné.” - Šrí Káléšvara
 

Srdečně vás zveme k posvátnému ohni, který jako světelný sloup vystoupá k nebi a přinese Božství energii našich manter, obětin a otevřených srdcí a přinese nám zpět požehnání v podobě hojnosti a energie pro naplnění všech našich přání a záměrů.

 

Informace a přihlášení ZDE


 


 

 

„Poznejte pravdu, která je věčná.” 

Šrí Káléšvara

 

 

Like Káléšvarovo vástu | Diválí 2019 on Facebook
Copyright © 2019 Kaleshwar e.V.