Copy
Sri Kaleshwar Europa

Š i v a r á t r i   n a   K u m b h a m é l e

Sádhana a silová cesta do Indie s Tatyannou

Allahabad (Kumbhaméla) – Váránasí – Penukonda

Registrace do konce prosince!

„Jednou za život – to je moje rada – byste měli strávit alespoň jeden den na Kumbhaméle. Kumbha znamená velká síla, energie, nádoba a méla znamená spojení. Kumbaméla. Tisíce světců, tisíce, více než milion, takové množství na jednom místě."

Šrí Káléšvara

 

Příležitost vykonat během Kumbhamély v Allahabadu na hlavní den Šivarátri koupel v posvátné řece Ganze se nebude hned tak znovu opakovat - přesně řečeno příští Kumbhaméla v Allahabadu bude až za 12 let.

Cílem naší cesty je zažít Šivovu energii a požehnání a načerpat sílu, která hluboce vyživí naše duše. Tato cesta bude především vnitřní cestou. Zatímco všechny vztahy k materiální rovině Stvoření jsou spojeny s podmínkami, Šivova nekonečná láska je bezpodmínečná. Jeho milost, která není z tohoto světa, během naší pouti bohatě naplní naše srdce a duši.

Díky používání vědomostí, které Šrí Káléšvara se světem sdílel, účinně využijeme energii navštívených silových míst pro svůj osobní rozvoj. Skupinu bude provázet Tatyanna - zkušená učitelka prastarého duchovního učení - a její tým. Tatyanniny dlouholeté zkušenosti a jasné vedení poskytne putujícím jedinečný prostor pro duchovní růst.

Informace a přihlášení ZDE
 


Kumbhaméla je největší duchovní shromáždění na planetě. Na sever Indie kvůli ní cestují miliony poutníků. Kumbhaméla se koná každé tři roky střídavě na jednom z těchto čtyř míst - v Haridvaru, Allahabadu, Nasiku nebo Udždžainu. V roce 2019 proběhne jako Ardh Kumbh v Allahabadu. Světci, jogíni, avadhúti, aghorové, bhajraví máty a siddhičtí mistři se sejdou, aby meditovali, dávali daršany a společně žehnali světu. Během tohoto času velmi silně přitahují Šivovu energii, do které se během naší návštěvy hluboce ponoříme. V hlavní den Šivarátri nás čeká i koupel ve svaté řece Ganze.


  

„Není nezbytně nutné cestovat k Manasarovaru – stačí, když jednou vstoupíte do Dvárakámáji. Musíme však získat ještě jednu zkušenost, vrcholnou zkušenost. Musíme na Haričandra ghát."

Šrí  Káléšvara
 

Zásadním směrem indické tradice je odjakživa hledání moudrosti – džňány. Pojem džňána neznamená obyčejné vědění, ale osvobozující poznání a hluboký vhled, který proměňuje veškeré vnímání sebe sama i celého světa. A město Váránasí (zvané též Benáres nebo Káši) je s usilováním o toto proměňující poznání spojeno již po staletí.

Ve Váránasí budeme meditovat na Haričandra ghátu, podnikneme plavbu po Ganze, abychom mohli přihlížet fascinujícímu večernímu árati na březích Gangy a pozorovat dijas (světla), která Ganze svěříme. Navštívíme chrám Višvanáth a vyrazíme do Sarnathu, kde budeme meditovat na významném silovém místě spojeném s Buddhou.

  

Výroční den Šrí Káléšvarova mahásamádhi 

v ášramu v Penukondě


Na závěr cesty jste srdečně zváni strávit 6 dní a 7 nocí v gurustáně v Penukondě v rámci programu Penukonda Extra. 15. 3. 2019 uplyne sedm let od okamžiku, kdy Šrí Káléšvara opustil své fyzické tělo. Prožít tento energeticky silný den v naší gurustháně a dotknout se Šrí Káléšvarova samádhi, je pro všechny jeho studenty mimořádným požehnáním. 

Čekají nás:

 • Každodenní satsangy, meditace, árati (světelné rituály) a bhadžany.
 • Meditace na silových místech v okolí Penukondy.
 • Všichni, kteří v Penukondě dosud nikdy nebyli, získají podrobnou orientaci a pomoc s přípravou pro čas v ášramu.

Informace a přihlášení ZDE

 

Důležitá data během cesty

Den 1: Přílet do Dílí, přenocování v hotelu 

Den 2: Cesta vlakem z Dílí do Allahbadu, příjezd na Kumbhamélu 

Den 4: Šivarátri: Kumbhaméla a posvátná koupel v Ganze 

Den 5: Cesta do Váránasí (cca 120 km)

Den 9: Transfer na letiště – pokračování cesty do Penukondy nebo návrat do Evropy 

 

Cena cesty zahrnuje následující služby:

 • Letenku z Frankfurtu, Mnichova nebo Vídně
 • Osobní duchovní přípravu a doprovod od Tatyanny a týmu (včetně překladu do českého jazyka)
 • Doprovod místními průvodci
 • 8 nocí ubytování (dvoulůžkové, v luxusních stanech a 4hvězdičkových hotelech)
 • Plnou penzi na Kumbhaméle, poloviční penzi ve Váránasí
 • Průvodce pro čas na Kumbhaméle
 • Jízdy klimatizovanými dopravními prostředky s řidičem
 • Návštěvu zásadních záležitostí ve Váránasí, např. večerní árati u Gangy, jízdu lodí, exkurzi „Learning and Burning Walk“
 • Vstupné
 • Daně a mýta

 

Registraci je třeba provést nejpozději do konce prosince. 

Nabízené ceny letenek a hotelů jsou k dispozici pouze do jejich vyprodání. 

Doporučujeme tedy provést registraci co nejdříve! 

 

Video z předchozí cesty ZDE

 

Ohlasy účastníků:

„Tato cesta byla mimořádnou cestou, snovou cestou, intenzivní cestou do nové země mimo mě i ve mně a stále ještě trvá. Organizovaná cesta mi velmi usnadnila otevřít se všemu novému i samotné skupině. Cestu vedenou Tatyannou jsem si vybrala proto, že oceňuji její přátelské chování, její ženský styl vedení i její rozsáhlé znalosti o silových místech a duchovním obsahu. Tatyanna má jasno ve svém přímočarém zaměření, které je však jemné a vždy příjemné. Dokáže nadchnout a díky své bohaté pokladnici zkušeností z jejích časů se Šrí Káléšvarou vypráví úžasné příběhy. Má 100% nasazení pro skupinu. Její tým je naprosto skvěle sehraný, dovedný a tvořivý v nových situacích. Vždy spolehlivý a vždy pro nás. Cítila jsem se naprosto opečovávaná. Pro sebe jsem mohla zjistit, že starost o mou duchovní práci každopádně zůstává mou vlastní zodpovědností. Být otevřená pro nové věci a přijímat to, co mi ukazuje zrcadlo duše, a s pokorou to integrovat je docela výzva. Myslím tím velmi cenná výzva. Cesta pokračuje…” Judith G., Německo

„Naše cesta mi vyplnila to, po čem jsem toužila: Působivé návštěvy svatých měst a jejich prastarých chrámů s čistou, božskou energií. Láska a starostlivost Tatyanny a Jenny se ve skupině odrážely ve formě velké harmonie a pospolitosti. Vnímala jsem nás jako silné, citlivé a živé společenství, které přijalo všechny - nikdo nebyl sám. Přesně tak může na světě fungovat mír.” Utta H., Německo

„Cesta do Indie byla mimořádný zážitek -- skupina byla prostě úžasná, stejně jako Tatyannino vedení -- získali jsme hluboké znalosti a na silových místech jsme se nabili energií. Když teď doma sedím a medituji, mohu v duchu všechna tato místa opět navštívit a spojit se s nimi. To mě naplňuje radostí, pozitivní energií a hlubokým mírem. Poznal jsem úžasné lidi. Jsem vděčný, že jsem mohl zažít všechny tyto mimořádné a inspirující okamžiky." T.S., Německo

„Tatyanna a Jenny vedly cestu s velkým srdcem. Dojem na mne učinily i jejich rozsáhlé znalosti. Cestu s nimi mohu na 100 % doporučit!" Yvonne, Německo

Informace a přihlášení ZDE

  

„Kdo byl jednou v Indii nejen očima, ale i srdcem, 
tomu se po ní bude stýskat jako po domově."

Hermann Hesse

 
 
 
Like Šivarátriová silová cesta: Kumbhaméla - Váránasí - Penukonda on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.