Copy
Sri Kaleshwar Europa

„Skutečná nejsilnější ohňová púdža je sudaršana hóma.”

Šrí Káléšvara

 

Sudaršana hóma 15. 4. 2018 

Dálková transmise z Einhausenu


Speciální sudaršana ohňová púdža je vhodným požehnáním pro každého z nás, neboť ochranné kruhy jsou základem pro šťastný a pokojný život! Obzvláště v dnešních dnech, kdy se ve světě odehrává mnoho konfliktů a kdy na povrch vystupují skryté strachy a bloky, je péče o naše vlastní ochranné kruhy velice důležitá - i proto, abychom byli skutečně silní a stabilní a mohli zde tak být i pro druhé. Skrze tuto ohňovou púdžu zároveň do stvoření vyšleme své modlitby za mír ve světě. Sudaršana hóma je jedním z nejsilnějších energetických „nástrojů”, které Šrí Káléšvara svým studentům předal. Tento typ púdži pro sebe několikrát do roka využíval i on sám, aby svou dharmu chránil před iluzemi.

Účastníci on-line programu „Vnitřní jiskra” mají tuto transmisi v rámci kurzu.
 

Sudaršana hóma

  • vytváří pro duši vysokou pozitivní energii
  • posiluje naše ochranné kruhy, díky kterým se nás negativní energie nemůže dotknout
  • rozpouští karmu (například karmické vazby v podobě nepřátelství, závislostí a připoutaností)
  • osvobozuje od přivtělených energií a negativních vlivů, které účinně vybíjí a spaluje
  • ochraňuje náš životní prostor - byt, dům
  • vytváří ochranné kruhy pro naši dharmu, plány a nové projekty
  • chrání před iluzemi (například před nemocemi, nehodami, negativními myšlenkami a názory)

Během ohňové púdži za vás bude rozbit kokosový ořech a vy obdržíte energetickou transmisi.

Následně jako podporu vašeho dalšího osobního procesu obdržíte rakša bandhanu (ochranný provázek) a hóma rakšu (speciální pastu pro ukotvení energie púdži ve vaší duši) a instrukce jak obojí využívat. 

„V dnešní době je velmi důležité používat ochranné provázky – pro sebe i před tím, než začnete jakékoli léčení nebo jakoukoli práci s lidmi. Lidé navenek působí šťastně, ale uvnitř šťastní nejsou. Ve svých pocitech, ve svých srdcích jsou smutní, žárliví, necítí se dobře. Když s touto energií myslí na někoho druhého, automaticky k němu proudí tento typ energie. Vždy, když čelím negativitě, rakša bandhana mě zcela chrání. Veškerá negativita, která přijde, jde do tohoto provázku. Rakša bandhanu můžete používat před tím, než dáte léčení nebo pro jakoukoli obtížnou situaci - když máte mluvit před mnoha lidmi nebo skládat zkoušku.” Šrí Káléšvara
 

Informace a přihlášení ZDE

 

Ohlasy účastníků

„Mnohokrát děkuji za vaši dnešní práci u ohně. Mohla jsem opravdu cítit, jak mě jedna po druhé obalují ochranné vrstvy, stará zátěž odpadá a negativita zůstává opravdu „venku”.  M.F., Německo

„Ze srdce děkuji za možnost dálkové účasti na ohňové púdži. V mém okolí se momentálně žádné ohňové púdži nekonají a proto se účastním každé sudaršana hómy. Cítím sílu a ochranu pro svůj proces i svůj život. Tato zkušenost posiluje mou důvěru v tuto cestu i učení, za což jsem velmi vděčná.” B.S., Německo

„Kdy bude zase sudaršana hóma? Posledně mi hodně pomohla. Jsem velmi vděčná… dala mi odvahu vytrvat, ať už přijde cokoli!” S.S., Švýcarsko

„Srdečné díky za úžasnou ohňovou púdžu. Chci vám dát vědět, že dnes jsem se probudila do síly a pokoje a plná naděje, což se mi už dlouho předtím nestalo… Z celého srdce vám děkuji a posílám láskyplné pozdravy z Innsbrucku.” J.R., Rakousko

„Před chvílí mi přišel Zpravodaj ke dni gura a spontánně jsem se přihlásila na sudaršana hómu. Děkuji, že opět nabízíte dálkovou transmisi. Posledně jsme opravdu něco pozorovala. Je třeba vědět, že co se těchto věcí týče, nejsem zrovna moc citlivá (nebo si to alespoň neustále namlouvám). Když jsem si však uvázala rakša bandanu a použila popel, něco to se mnou opravdu udělalo! Zklidnila jsem se a začala se cítit mnohem více chráněná před bláznivými dramaty své mysli - především v tom okamžiku. Dělá mi to moc dobře!” B.S., Německo

„Chci vám velmi, velmi hluboce poděkovat, neboť od loňského roku se díky vaší energii a ochrannému provázku cítím velmi silně chráněná. Zažívala jsem mnoho otřesů, ale přesto se cítím velmi dobře chráněná a zakotvená v tom, že všechno bude dobré. Děkuji, děkuji.” I.M., Německo


Šakti oheň:
Novolunní ohňová púdža
Neděle 15. dubna 2018 

„Když je vaše srdce během ohňového obřadu otevřené, když do vás energie začne proudit, lze to přirovnat k tisícovce léčitelů - mimořádně silných léčitelů, kteří vám dávají energii. Když je vaše srdce otevřené, dívejte se do ohně, hluboce myslete na to, co chcete a odříkávejte modlitbu – dokonce i  když je vaše mysl velmi nestálá. Sdělte ohni svou bolest, všechny starosti, které potřebují pročištění  a vysokou pozitivní energii. Oheň vám dokáže přinést nejvyšší pozitivní energii, dát vám prosperitu a naplnit přání vašeho srdce.” - Šrí Káléšvara
 

Srdečně Vás zveme k ohni, u kterého můžete svou duši nabít vysokými vibracemi, vybít starou zátěž a nasát inspiraci, radost a silné ochranné kruhy.
 

Bližší informace ZDE

 


 


„Abyste dokázali zvládat iluze duše,
musíte vybudovat silnou odolnost duše a mocné ochranné kruhy.” 

Šrí Káléšvara


 
Like Sudaršana hóma | Ochrana pro duši on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.