Copy
Sri Kaleshwar Europa

„Šivova energie je nejčistější vědomí." 

Šrí Káléšvara

 

I N S P I R A C E   P R O   Š I V A R Á T R I

 

Audio meditace: Nebe a srdce

O Šivovi a nekonečnosti nebe a o tom, jak se s nimi můžete spojit.

Text od Šrí Káléšvary 

K poslechu ZDE
 

Audio meditace: Šivovo požehnání

O mimořádnosti Šivarátri a o tom, jakým způsobem nám Šiva žehná.

Text od Šrí Káléšvary

K poslechu ZDE

 
Filmový tip: Šrí Mandžunátha

Šiva, vládce pěti elementů. Šiva, který ve svém krku drží jed, aby zachránil Stvoření před zničením. Šiva ve formě Ardhanajšvary, symbolizující skutečnost, že mužskou a ženskou energii nelze od sebe oddělit. Šiva jako vesmírný tanečník „Natarádža“ vybíjející negativitu světa.

K shlédnutí ZDE 

Š I V A    Š A K T I   M E D I T A C E

Speciální proces na Šivarátri - 13. 2. 2018 


V den Šivarátri budeme praktikovat se dvěma speciálními Šiva/Šakti mantrami, které smějí být používány pouze v tento jediný den v roce.

Šrí Káléšvara o nich říká:
Tyto dvě mantry se smějí odříkávat jen v den Šivarátri. Tato kniha prošla radiokarbonovým testem a je tři tisíce let stará. Je to důkaz, že tyto informace jsou opravdu velmi starobylé. Tyto dvě mantry jsou ty nejúžasnější šípy. První je spojena s Matkou a druhá je spojena s Otcem. Jsou Šiva-Šakti, obojí. Nemůžeme jednoznačně říct, že tahle je to nebo ono. Obě jsou velmi silně a pevně spojeny. Tyto mantry můžete znovu použít  až za rok, opět na Šivarátri. Zcela napojují na Šivu, omývají bloky a pročišťují.” 

Srdečně Vás zveme k tomu získat tyto mantry a provést mimořádnou Šivarátriovou sádhanu v kruhu a společnosti dalších meditujících. 
 

Těšíme se na Vás!


Šivarátriový program v Brně | Více zde

Dálková účast s energetickou transmisí | Více zde 

  

„Ticho rovná se Bůh,
rovná se mír, 
rovná se Šiva."

Šrí Káléšvara


 
Like ŠIVARÁTRI 2018 on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.