Copy
Sri Kaleshwar Europa

K r á s n ý    D e n   m a t e k !

 

„Jakmile jste vyhráli srdce své matky, 

získáváte tím osvícení.

Spojit se se svou vlastní matkou je 

krok ke spojení s Božskou Matkou.

Všichni duchovní studenti by měli znát fenomén Matky 

a následovat tento systém víry. Je naprosto mimořádný.”

Šrí Káléšvara
 


Děkujeme všem matkám za jejich lásku.

Bez Vás by byl svět ničím.

Děkujeme!  

„Poznejte pravdu, která je věčná.” 

Šrí Káléšvara

 

Like Krásný Den Matek. on Facebook
Copyright © 2019 Kaleshwar e.V.