Copy
Sri Kaleshwar Europa

E n e r g i e   v l o ž e n á  

d o   f o r m y

 

 „Silové předměty jsou nejgeniálnější kapitolou na světě.

 Bez silových předmětů není možné dosáhnout vyšších úrovní duchovního úspěchu. Něco musí být dáno do formy předmětu. Síla může ve světě působit jedině skrze nějaký silový předmět. To je základní prohlášení k silovým předmětům.”

Šrí Káléšvara


 

Nové silové předměty z Indie
 

Silové předměty pomáhají vytvářet silné ochranné kruhy a své okolí nabíjí vysokými kosmickými vibracemi. Posilují vaši vlastní meditační sílu, přenáší energii k duši a mocně podporují proces pročišťování.

Silové předměty, které nabízíme, byly nabíjeny na silových místech Indie. Tyto předměty nejsou k dispozici pravidelně. Jedná se vždy o mimořádnou limitovanou nabídku.


 

Speciální šakti mály

Tyto mály z perel, horského křišťálu a devíti drahých kamenů právě dorazily z Indie, kde byly v čase kolem gurupurnimi energetizovány a požehnány na následujících silových místech:

  • Mahišásura Mardini (Kanaka Durga) v Penukondě
  • Socha Čaudešvari v Bukkapatnam (během púdži)
  • Lingam na samádhi Ramany Maharšiho v Tiruvannamalai přímo po ranním abhišéku (požehnány kněžími)
  • Širdi Sáí Bábovo samádhi v Širdi
  • Murti Šridi Sáí Báby v Penukondě
  • Trimurti džjótir lingam v Tryambakešváru (abhišék)

Společně s málou obdžíte popel z Širdi Sáí Bábova dhúni v Širdi, kousek sári, do kterého byla oblečena jeho socha v Širdi a kousek sári ze sochy Božské Matky Čaudešvari v Bukkapatnam (v tomto chrámu měl Šrí Káléšvara svůj první daršan Matky).

Více informací a objednávky ZDE

 

Murti Ježíše Krista a matky Marie

Šrí Káléšvara pro sochu Ježíše do Ježíšova chrámu v Penukondě zvolil speciální formu - Ježíše, který netrpí na kříži, ale který se s láskou dívá na pozorovatele a zvednutými prsty před svým srdcem ukazuje směrem k nebi. Tato socha byla „oživena” pomocí speciálního procesu, který tehdy Šrí Káléšvara provedl společně s Tatyannou a Tobiasem.

Podle této předlohy jsme nechali zhotovit několik murti, které byly požehnány v Ježíšově chrámu v Penukondě a poté iniciovány stejným procesem jako kdysi socha Ježíše v Penukondě.

V Dharma shopu naleznete i murti matky Marie, ke které měl Šrí Káléšvara mimořádný vztah a sdílel dosud neznámé učení, které se týkalo jejího života a duchovní praxe.

Murti matky Marie i Ježíše jsou zhotoveny z kamene z Kadapy - ze zemského elementu z rodiště našeho mistra - a byly vytesány u paty hory Arunáčaly.

Více informací o objednávky ZDE


 

Šivalingamy

Šivalingamy z našeho Dharma shopu byly po delší dobu speciálním způsobem nabíjeny a energetizovány na různých silových místech v Indii - obzvláště na silovém místě naší linie mistrů v Penukondě. Nabízíme různé velikosti až po cca 10 cm dlouhý mahá lingam z černého onyxu požehnaný na Širdi Sáí Bábově samádhi v Širdi a v Penukondě.

Více informací o objednávky ZDE


 

 

S U D A R Š A N A

Ohňová púdža pro nejvyšší ochranu v Brně

Účast na místě i na dálku

9. 9. 2018

 

„Skutečná nejsilnější ohňová púdža je sudaršana hóma. To znamená, že sudaršana čakra, sudaršana hóma je neuvěřitelně silná - můžete přitáhnout velice vysokou energii. Nikdo ve vesmíru na vás nemůže nasměrovat jakoukoli formu negativity. Je krajně nepravděpodobné, že by se k vám přiblížila negativní energie." 

Šrí Káléšvara

 

Sudaršana hóma je jedním z nejsilnějších energetických „nástrojů”, které Šrí Káléšvara svým studentům předal. Tento typ púdži pro sebe několikrát do roka využíval i on sám, aby svou dharmu chránil před iluzemi. Účast na sudaršana púdži je dobrá volba pro všechny, kteří…

…svou duši chtějí nabít mimořádně vysokou pozitivní energií

…chtějí výrazným způsobem posílit své ochranné kruhy

…touží po rozpuštění negativní karmy (karmických vazeb, nepřátelství, závislosti, připoutanosti)

…si přejí velmi silným způsobem vybít negativitu a osvobodit se od negativních vlivů (např. přivtělených energií).

…potřebují vytvořit ochranné kruhy pro svou dharmu

…touží po požehnání pro nějaký speciální projekt nebo záměr

Bližší informace a přihlášení ZDE 


 
Silový předmět:

Sudaršana jantra

Registrace je možná do soboty 8. 9. do 13:00.


Sudaršana čakra - zvaná též čakra Mahá Višnua - je nejsilnější „zbraní” pro zastavení negativity a vytvoření nejvyšších ochranných kruhů. Pán Mahá Višnu je ten správný charakter pro odstřižení iluzí. Dal své slovo, že v tomto speciálním čase přijde pomoci každému, kdo se na něj s otevřeným srdcem obrátí. Sudaršana znamená nepřistupovat na žádné kompromisy, ale opravdu razantně odstřihnout negativitu. 

Máte-li ve svém domově jantru sudaršana čakry, vytváří to vysoce silné ochranné kruhy kolem vaší duše a chrání vás před jakýmkoli typem negativní energie.

Více informací a registrace ZDE 
Novoluní ve Šrí Káléšvarově centru Brno
Pozvání ke společné sádhaně
Sobota 8. září 2018


Novoluní a úplňky jsou dny se speciální energií - dávají nám příležitost velmi silně se nabít i vybít - pročistit vše, co jsme během svého každodenního života nasáli - a posílit své ochranné kruhy. Zároveň jsou to dny, kdy máme jakožto praktikující sáí šakti kanálů pořádně napilno…

Srdečně Vás zveme provést své novolunní procesy v chráněném prostředí Šrí Káléšvarova centra Brno a nechat se během nich nést energií tohoto silového místa i energií skupiny:

21:00 - Bábovo árati

21:15 - 23:45 Sádhana dle vlastních potřeb: Kreslení janter čakry lůna a individuální procesy

0:00 - 01:00 Společný novolunní proces 
 

Pokud žádný z těchto procesů dosud nemáte, můžete prostě „jen” meditovat s námi. Pomůžeme Vám s výběrem vhodné mantry.

Dakšína: Dobrovolné příspěvky

Přihlášení: info@kaleshwar.cz

 

Meditace s mantrou
pro uvolnění mysli a posílení duše


Každé úterý a čtvrtek, Šrí Káléšvarovo centrum Brno

 

Džapa (odříkávání mantry) je dynamická síla, která proráží i nejsilnější závory ve vašem vědomí. Pomáhá koncentrovat vaši mentální energii a pročistit váš emoční systém, nervový systém a systém srdce. Pomáhá vašemu vědomí dojít vyjádření. Džapa je jednoduchost spontánního života, ve kterém leží nejvyšší síla. V srdci je radost z džapy duchovní radostí, hlubokou duševní extází. Je jednoduchá a v této jednoduchosti je velká síla.” - Matka Meera

Se začátkem září se naše meditačně-relaxační setkání vrací zpět k původnímu rozvrhu - možnost ponořit se do vyživující a hluboce uvolňující společné meditace je zde pro vás opět každé úterý od 10:00 - 11:00 a každý čtvrtek od 18:00 - 19:00.
 

Těšíme se na Vás.

Více informací a registrace ZDE

Další program Šrí Káléšvarova centra Brno ZDE


 


 
 

„Každý úplněk a novoluní musíme pročistit a silným způsobem pozvednout
vibrace svých duší - skrze sílu své meditace, skrze energii svého mistra.

Každý úplněk a novoluní medituji. Jsou to nejdůležitější okamžiky,
kdy je pro lidské bytosti vysoce efektivní provádět duchovní praxi.”


Šrí Káléšvara

 
 
Like Energie   vložená   do   formy on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.