Copy
Sri Kaleshwar Europa

Š i v a r á t r i   n a   K u m b h a m é l e

Sádhana a silová cesta do Indie s Tatyannou

Allahabad (Kumbhaméla) – Váránasí – Penukonda
 

Pro získání příznivých cen letenek doporučujeme co nejrychlejší rezervaci
- nejpozději do poloviny ledna.

„Jednou za život – to je moje rada – byste měli strávit alespoň jeden den na Kumbhaméle. Kumbha znamená velká síla, energie, nádoba a méla znamená spojení. Kumbaméla. Tisíce světců, tisíce, více než milion, takové množství na jednom místě."

Šrí Káléšvara

 

Životní zážitek 

Na Kumbhaméle na počátku roku 2019 je očekáváno zhruba 120 miliónů lidí - bude to nejen největší duchovní festival, ale zároveň i doposud největší shromáždění lidí na planetě.

Představte si, že se k duchovní práci a budování pozitivní energie sejde tak velké množství lidí! A vy můžete být jednou/ jedním z nich. 😇
Informační video ZDE (v anglickém jazce)


Příležitost vykonat během Kumbhamély v Allahabadu na hlavní den Šivarátri koupel v posvátné řece Ganze se nebude hned tak znovu opakovat - přesně řečeno příští Kumbhaméla v Allahabadu bude až za 12 let.

Cílem naší cesty je zažít Šivovu energii a požehnání a načerpat sílu, která hluboce vyživí naše duše. Tato cesta bude především vnitřní cestou. Zatímco všechny vztahy k materiální rovině Stvoření jsou spojeny s podmínkami, Šivova nekonečná láska je bezpodmínečná. Jeho milost, která není z tohoto světa, během naší pouti bohatě naplní naše srdce a duši.

Díky používání vědomostí, které Šrí Káléšvara se světem sdílel, účinně využijeme energii navštívených silových míst pro svůj osobní rozvoj. Skupinu bude provázet Tatyanna - zkušená učitelka prastarého duchovního učení - a její tým. Tatyanniny dlouholeté zkušenosti a jasné vedení poskytne putujícím jedinečný prostor pro duchovní růst.

Informace a přihlášení ZDE
 Kumbhaméla je největší duchovní shromáždění na planetě. Na sever Indie kvůli ní cestují miliony poutníků. Kumbhaméla se koná každé tři roky střídavě na jednom z těchto čtyř míst - v Haridvaru, Allahabadu, Nasiku nebo Udždžainu. V roce 2019 proběhne jako Ardh Kumbh v Allahabadu. Světci, jogíni, avadhúti, aghorové, bhajraví máty a siddhičtí mistři se sejdou, aby meditovali, dávali daršany a společně žehnali světu. Během tohoto času velmi silně přitahují Šivovu energii, do které se během naší návštěvy hluboce ponoříme. V hlavní den Šivarátri nás čeká i koupel ve svaté řece Ganze.


  

„Není nezbytně nutné cestovat k Manasarovaru – stačí, když jednou vstoupíte do Dvárakámáji. Musíme však získat ještě jednu zkušenost, vrcholnou zkušenost. Musíme na Haričandra ghát."

Šrí  Káléšvara
 

Zásadním směrem indické tradice je odjakživa hledání moudrosti – džňány. Pojem džňána neznamená obyčejné vědění, ale osvobozující poznání a hluboký vhled, který proměňuje veškeré vnímání sebe sama i celého světa. A město Váránasí (zvané též Benáres nebo Káši) je s usilováním o toto proměňující poznání spojeno již po staletí.

Ve Váránasí budeme meditovat na Haričandra ghátu, podnikneme plavbu po Ganze, abychom mohli přihlížet fascinujícímu večernímu árati na březích Gangy a pozorovat dijas (světla), která Ganze svěříme. Navštívíme chrám Višvanáth a vyrazíme do Sarnathu, kde budeme meditovat na významném silovém místě spojeném s Buddhou.

  

Výroční den Šrí Káléšvarova mahásamádhi 

v ášramu v Penukondě


Na závěr cesty jste srdečně zváni strávit 6 dní a 7 nocí v gurustáně v Penukondě v rámci programu Penukonda Extra. 15. 3. 2019 uplyne sedm let od okamžiku, kdy Šrí Káléšvara opustil své fyzické tělo. Prožít tento energeticky silný den v naší gurustháně a dotknout se Šrí Káléšvarova samádhi, je pro všechny jeho studenty mimořádným požehnáním. 

Čekají nás:

 • Každodenní satsangy, meditace, árati (světelné rituály) a bhadžany.
 • Meditace na silových místech v okolí Penukondy.
 • Všichni, kteří v Penukondě dosud nikdy nebyli, získají podrobnou orientaci a pomoc s přípravou pro čas v ášramu.

Informace a přihlášení ZDE

 

Důležitá data během cesty

Den 1: Přílet do Dílí, přenocování v hotelu 

Den 2: Cesta vlakem z Dílí do Allahbadu, příjezd na Kumbhamélu 

Den 4: Šivarátri: Kumbhaméla a posvátná koupel v Ganze 

Den 5: Cesta do Váránasí (cca 120 km)

Den 9: Transfer na letiště – pokračování cesty do Penukondy nebo návrat do Evropy 

 

Cena cesty zahrnuje následující služby:

 • Letenku z Frankfurtu, Mnichova nebo Vídně
 • Osobní duchovní přípravu a doprovod od Tatyanny a týmu (včetně překladu do českého jazyka)
 • Doprovod místními průvodci
 • 8 nocí ubytování (dvoulůžkové, v luxusních stanech a 4hvězdičkových hotelech)
 • Plnou penzi na Kumbhaméle, poloviční penzi ve Váránasí
 • Průvodce pro čas na Kumbhaméle
 • Jízdy klimatizovanými dopravními prostředky s řidičem
 • Návštěvu zásadních záležitostí ve Váránasí, např. večerní árati u Gangy, jízdu lodí, exkurzi „Learning and Burning Walk“
 • Vstupné
 • Daně a mýta

 

Pro získání příznivých cen letenek doporučujeme

co nejrychlejší rezervaci - nejpozději do poloviny ledna
.

 

Video z předchozí cesty ZDE


 

Duchovní doprovod
 

Tatyanna žila a studovala více než 12 let ve Šrí Káléšvarově ášramu v Indii. Pod jeho vedením praktikovala jógovou vědu. Šrí Káléšvara ji trénoval ve vedení meditačních skupin, které usilovaly o vyšší duchovní zážitky, – učil ji předávat znalosti i energii a držet energetické pole pro skupinu. Tatyanna se této práci věnuje již téměr 20 let. Její pokojná přítomnost umožňuje duchovně hledajícím hlubokou individuální transformaci a duševní růst. Účastníkům z ČR bude tlumočit Hana - překladatelka a zkušená Šrí Káléšvarova lektorka, která jim bude k dispozici po celou cestu. Aby bylo možné překladatelku zajistit, je nutné naplnit minimální počet účastníků z ČR. 

Ohlasy účastníků:

„Tato cesta byla mimořádnou cestou, snovou cestou, intenzivní cestou do nové země mimo mě i ve mně a stále ještě trvá. Organizovaná cesta mi velmi usnadnila otevřít se všemu novému i samotné skupině. Cestu vedenou Tatyannou jsem si vybrala proto, že oceňuji její přátelské chování, její ženský styl vedení i její rozsáhlé znalosti o silových místech a duchovním obsahu. Tatyanna má jasno ve svém přímočarém zaměření, které je však jemné a vždy příjemné. Dokáže nadchnout a díky své bohaté pokladnici zkušeností z jejích časů se Šrí Káléšvarou vypráví úžasné příběhy. Má 100% nasazení pro skupinu. Její tým je naprosto skvěle sehraný, dovedný a tvořivý v nových situacích. Vždy spolehlivý a vždy pro nás. Cítila jsem se naprosto opečovávaná. Pro sebe jsem mohla zjistit, že starost o mou duchovní práci každopádně zůstává mou vlastní zodpovědností. Být otevřená pro nové věci a přijímat to, co mi ukazuje zrcadlo duše, a s pokorou to integrovat je docela výzva. Myslím tím velmi cenná výzva. Cesta pokračuje…” Judith G., Německo

„Naše cesta mi vyplnila to, po čem jsem toužila: Působivé návštěvy svatých měst a jejich prastarých chrámů s čistou, božskou energií. Láska a starostlivost Tatyanny a Jenny se ve skupině odrážely ve formě velké harmonie a pospolitosti. Vnímala jsem nás jako silné, citlivé a živé společenství, které přijalo všechny - nikdo nebyl sám. Přesně tak může na světě fungovat mír.” Utta H., Německo

„Cesta do Indie byla mimořádný zážitek -- skupina byla prostě úžasná, stejně jako Tatyannino vedení -- získali jsme hluboké znalosti a na silových místech jsme se nabili energií. Když teď doma sedím a medituji, mohu v duchu všechna tato místa opět navštívit a spojit se s nimi. To mě naplňuje radostí, pozitivní energií a hlubokým mírem. Poznal jsem úžasné lidi. Jsem vděčný, že jsem mohl zažít všechny tyto mimořádné a inspirující okamžiky." T.S., Německo

„Tatyanna a Jenny vedly cestu s velkým srdcem. Dojem na mne učinily i jejich rozsáhlé znalosti. Cestu s nimi mohu na 100 % doporučit!" Yvonne, Německo

Informace a přihlášení ZDE

  

„Kdo byl jednou v Indii nejen očima, ale i srdcem, 
tomu se po ní bude stýskat jako po domově."

Hermann Hesse

 
 
 
Like Šivarátriová silová cesta: Kumbhaméla - Váránasí - Penukonda on Facebook
Copyright © 2019 Kaleshwar e.V.