Copy
Sri Kaleshwar Europa

K Á L É Š V A R O V O    V Á S T U

 

Stavitelství a život v souladu s elementy

Základní kurz s Olgou

27. a 28. dubna 2019, Brno

 

„80 % vašich problémů lze vyřešit pomocí vástu.

 Následovat vástu znamená řídit se přírodními zákony 

- žít v souladu s úžasnými pěti elementy.”

Šrí Káléšvara

 

Vástu je jedním z nejcennějších pokladů starověké Indie. Slovo „vástu“ znamená „bydlet, žít“. Vástu se postupem času rozvinulo ve vědu zabývající se uspořádáním životního a pracovního prostoru v souladu se zákony přírody a s respektem k vnitřní struktuře základních sil stvoření. Jeho cílem je vytvořit harmonii mezi člověkem a kosmem. Nabízí nám základ pro naplněný a úspěšný život - na materiální i duchovní úrovni.

Šrí Káléšvara, jeden z předních vástu expertů naší doby, toto rozsáhlé vědění upravil, otestoval a vyučoval, tak aby odpovídalo požadavkům moderního života. Tyto znalosti předal svým studentům. Trénoval je v teorii i praxi, aby byli schopni vástu používat a předávat ho druhým - tzn. pomáhat vytvářet životní prostory, které svým obyvatelům poskytují skutečnou rovnováhu a harmonii, na hluboké duševní úrovni je léčí a podporují je ve všech oblastech života.

Základní kurz vástu je cenný pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak svůj domov uspořádat tak, aby jim byl oporou ve všech oblastech života. Během kurzu se seznámíte se třemi jednoduchými klíči k základním principům Káléšvarova vástu. Díky nim budete v poměrně krátkém čase schopni rozpoznat, jakou roli hraje vástu ve vašem životě.
 

Informace a přihlášení ZDE

 

 

Studijní skupina 

pro Káléšvarovo vástu

31. 5. a 29. 6. 2019, Brno
 

V rámci studijní skupiny společně prohlubujeme své znalosti jednotlivých témat z vástu. Učíme především metodou „hands on” - tzn. že lekce často probíhají přímo v terénu, kde skupina provádí vlastní samostatnou analýzu konkrétní situace. Tímto způsobem získáváme nejlepší možné pochopení principů vástu.  

 

Během roku se střídají setkání moderovaná Hanou a setkání s Tobiasem (senior vástu učitelem a poradcem). Během studijních skupin s Hanou se zaměřujeme na samostatnou práci, splnění „domácích úkolů” z předchozích lekcí a na zopakování a upevnění základních znalostí a dovedností. Na setkáních s Tobiasem pak hledáme odpovědi na otázky vzešlé z naší společné práce i z každodenní životní praxe.

Důležité: Pro plnohodnotné zapojení do skupiny doporučujeme účast na obou typech setkání. Podmínkou je aktivní znalost tří klíčů vástu a jeho základních prvků.

 

Nejbližší termíny:

  • 31. května 2019 s Hanou
  • 29. června 2019 s Tobiasem

Registrace již brzy. Zatím si můžete rezervovat termín.

 

 

Individuální vástu konzultace

Všem, kteří se pouští do nových stavební projektů, hledají pro sebe domov s podporujícím vástu nebo by rádi poznali vástu svého současného bydlení, jsou k dispozici profesionální vástu konzultace s Tobiasem Gonschorkem - jedním z mála vástu konzultantů, který získal oprávnění přímo od Šrí Káléšvary. Podrobné informace o individuálním vástu poradenství naleznete ZDE
 

 

„Když jsou váš pozemek, jeho hraniční zdi, dům a jeho interiéry vybudovány podle perfektního vástu, přinese vám to silný mír, prosperitu, sílu a štěstí.
To jsou nejdůležitější věci v životě člověka. 

80 % vašich problémů lze vyřešit pomocí vástu.
Váš život bude šťastný a požehnaný."

Šrí Káléšvara
 

Like Káléšvarovo vástu: Základní seminář, studijní skupina a individuální poradenství on Facebook
Copyright © 2019 Kaleshwar e.V.