Copy
Sri Kaleshwar Europa

N A V A R Á T R I  2018 

&


100. výročí Bábova mahásamádhi

 

„Matku můžete najít v každém domě.

Opravdu si to dovoluji veřejně říct?

 Ona je Bhajraví se Šivou,

Durga se svými dětmi,

Síta s Lakšmanou.

Je matka, dcera, manželka, sestra

— každá žena, že ve vaší blízkosti.

Co víc může Ramprasad říct?

Na vše ostatní přijdete s touto nápovědou sami."
 

Ramprasad Sen

 

NAVARÁTRI 2018
 
OHŇOVÉ PÚDŽI

 

Zasedněte s námi k ohni a využijte mimořádný čas Navarátri k hlubokému spojení s Božskou Matkou a tvořivou sílou ve svém nitru.
 

Dálkové energetické transmise
z Einhausenu od 9. - 18. 10. 2018

V chrámu Božské Matky v Einhausenu proběhne každý den silná ohňová púdža pro přitažení lásky a síly Božské Matky - pro naplnění přání našich srdcí a pro mír a léčení planety. Když se s vděčností obrátíme na Božskou Matku, můžeme zažít její nejvyšší požehnání pro nejrůznější oblasti a potřeby našeho života. Výběr jednotlivých požehnání naleznete ZDE. V tomto náročném čase zároveň požádáme o mír a o to, aby se mezi lidmi mohla rozvinout pravda a nejvyšší vědomí jednoty.
 

Informace a přihlášení ZDE


Speciální navarátriová púdža
v Brně 

Účast na místě i dálková transmise

Sobota 13. 10. 2018

V Brně se se stejným záměrem a ve stejné energii sejdeme v sobotu 13. října a společně oslavíme a do svých životů přitáhneme tvořivou a transformující sílu Božské Matky.
 

Informace a přihlášení ZDE
 


 


Mahá Lakšmi Šrí čakra 

Váš osobní silový předmět 

v podobě jantry

 

Šrí čakra je energetický diagram Šakti - Božské Matky. Je to její energetická struktura a „otisk” přírody, který neustále vytváří nejvyšší tvořivou energii. Jantra Šrí čakry je dvourozměrné zobrazení této multidimenzionální energetické struktury.

Jantra vytvořená v meditativním stavu a energetizovaná během ohňové púdži se stává silovým předmětem. Je-li umístěna ve vašem domě, neustále vaši duši a duše všech kolem vyživuje vysokými vibracemi - stejně jako Slunce, které svítí na všechny, kteří se pod ním pohybují. Šrí Káléšvara učil, že nejvyšší silou v tomto Stvoření je Slunce - bez Slunce by neexistovala žádná tvořivá energie. Šrí čakra pochází ze Slunce - zrodila se přímo v něm a obsahuje všechno, co se ve vesmíru nachází.

Nabízíme vám vytepání a nabití vaší osobní jantry Šrí čakry:

  • Jantra na měděné fólii bude připravena skupinou zkušených Sáí šakti lektorů.
  • Během přípravy se lektoři napojují na člověka, pro kterého je jantra vytvářena. Již v tomto okamžiku je tedy jantra nastavována a nabíjena speciálně pro vás.
  • Poté je jantra dále energetizována a aktivována během ohňové púdži.

Více informací a registrace ZDE 


 

Oslava Vidžájadasami

100. výročí Širdi Sáí Bábova mahásamádhi

18. října 2018, Brno

 

„Širdi Bábá je avatár pro tuto jugu. Je nejvyšší, perfektní inkarnací Dattatréji. Bábá vždy říkal Allah Málik EK – Bůh je jeden. Ať už světci na této planetě demonstrovali jakýkoli zázrak, Bábá udělal to samé desetkrát silněji. Bábá zemřel 15. října 1918. Jeho duše však stále existuje. Jeho energie neuvěřitelným způsobem existuje."

Šrí Káléšvara

 

Širdi Sáí Bábá své fyzické tělo opustil 15. října 1918 a přesto můžeme všude po světě stále zažívat jeho přítomnost. V okamžiku odchodu do mahásamádhi zcela splynul s Božskou Matkou, s celým Stvořením. Jeho vědomí je nyní neustále dosažitelné a všudypřítomné. O zázracích, které za svého života vykonal, si dnes můžeme číst v příbězích Šrí Sáí Satčaritry. A tisíce zpráv o nových zkušenostech z dnešní doby dokazují, že stejné zázraky proudí i dnes do životů všech, kteří si s Širdi Bábou pěstují osobní živý vztah. Když Bábá v roce 1918 opustil své fyzické tělo, bylo to přímo na vrcholu Navarátri, na Vidžájadasami. Proto je výročí jeho mahásamádhi oslavováno každý rok přesně na Vidžájadasami - a letos tomu tak bude už po sté. Oslavte tento neopakovatelný den spolu s námi ve Šrí Káléšvarově centru Brno - bhadžany, abhišékem a satsangem - a nakonec se společně s námi ponořte do hluboké, vyživující meditace napojující na Bábovo vědomí.

„Celá jeho meditační síla je uložena do čtyř plamenů, které jsou zakopány v jeho gurustháně v Širdi pod nýmovým stromem. I dnes stále hoří – a to jen díky jeho meditační síle. Tyto čtyři plameny představují satju, dharmu, šánti a prému – pravdu, správné jednání, mír a lásku." Šrí Káléšvara
 

Informace a přihlášení ZDE

 
 

 

 

 

„Kdo má doma můj obrázek a odříkává mou namasmaranu (Óm Sai šrí sai džej džej sai), získá velké požehnání a energii.” Širdi Sáí Bábá

Nahrávka z gurupurnimového programu v chrámu Božské Matky v Einhausenu.

 

 

Dary matky Indie - věda duše a osvícení


Zážitkový a informační program s týmem Šrí Káléšvarova centra Brno

14. října Olomouc & 20. října Brno

 

Tým Káléšvarova centra Brno vyráží na esoterické festivaly do Brna a Olomouce, kde skrze cyklus přednášek představí jednotlivé poklady ze Šrí Káléšvarovy pokladnice znalostí. Skrze silné šakti procesy a zpěv bhadžanů vytvoříme prostor, ve kterém bude moci každý získat svůj vlastní zážitek jednoty a přijmout léčivou a transformující energii sáí šakti kanálů. Buďte při tom!

Program v Olomouci ZDE

Program v Brně ZDE

 

Udělejte tento krok ve sdílení prastarých znalostí společně s námi!

Zažijte radost ze společného tvoření! Existuje celá řada oblastí, ve kterých můžete tento projekt podpořit.

Séva

Přijďte nás podpořit svou přítomností a sévou přímo na místě - prostoru pro přiložení rukou k dílu je více než dost. Chcete-li se zapojit, kontaktujte nás prosím na info@kaleshwar.cz

Finanční podpora

Velmi vítaná je i pomoc v podobě finančních příspěvků - v rámci programu proběhne Mahá ohňová púdža, během které bude za přání a záměry přítomných rozbito 108 kokosových ořechů. Náklady na púdžu takového rozsahu činní cca 6000 Kč a dalších 18 000 Kč je zapotřebí na pořízení tištěných propagačních materiálů a dalšího vybavení. Váš příspěvek pomůže k důstojné a profesionální prezentaci prastarých znalostí ve Šrí Káléšvarově tradici.

Své příspěvky můžete zasílat na účet: 2200399051/2010, účel platby „Program Dary Matky Indie”.

Děkujeme!
 


 

 
 
„Život je krátký, učiňte ho sladkým.” 

Šrí Káléšvara

 
 
Like Navarátri 2018 & 100. výročí Bábova mahásamádhi on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.