Copy
Sri Kaleshwar Europa

S U D A R Š A N A  P Ú D Ž A

 

Ochrana pro duši

26. 11. 2019 Brno

 

„Skutečná nejsilnější ohňová púdža je sudaršana hóma. 

To znamená, že sudaršana čakra, sudaršana hóma je neuvěřitelně silná - můžete přitáhnout velice vysokou energii. 

Nikdo ve vesmíru na vás nemůže nasměrovat jakoukoli formu negativity. Je krajně nepravděpodobné, že by se k vám přiblížila negativní energie.”

Šrí Káléšvara

 

Speciální sudaršana ohňová púdža je vhodným požehnáním pro každého z nás, neboť ochranné kruhy jsou základem pro šťastný a pokojný život! Obzvláště v dnešních dnech, kdy se ve světě odehrává mnoho konfliktů a kdy na povrch vystupují skryté strachy a bloky, je péče o naše vlastní ochranné kruhy velice důležitá - i proto, abychom byli skutečně silní a stabilní a mohli zde tak být i pro druhé. 

Sudaršana hóma je jedním z nejsilnějších energetických „nástrojů”, které Šrí Káléšvara svým studentům předal. Tento typ púdži pro sebe několikrát do roka využíval i on sám, aby svou dharmu chránil před iluzemi.


Více informací a registrace ZDE

 

 

S u d a r š a n a   j a n t r a

Vytvořená a nabitá přímo pro Vás 


Sudaršana čakra - zvaná též čakra Mahá Višnua - je nejsilnější „zbraní” pro zastavení negativity a vytvoření nejvyšších ochranných kruhů. Sudaršana znamená nepřistupovat na žádné kompromisy, ale opravdu razantně odstřihnout negativitu. Máte-li ve svém domově jantru sudaršana čakry, vytváří to vysoce silné ochranné kruhy kolem vaší duše a chrání vás před jakýmkoli typem negativní energie. Toto novoluní (3. 2.) nabízíme první sudaršana púdžu v tomto roce - tzn. jednu z mála příležitostí, kdy můžete získat tuto mimořádnou jantru.

Jantry objednané do 25. 11. budou nabity u listopadové sudaršana púdži.
 

Více informací a registrace ZDE

 
 

 

„Poznejte pravdu, která je věčná.” 

Šrí Káléšvara

 

 

Like Sudaršana púdža 26. 11. | Sudaršana jantra on Facebook
Copyright © 2019 Kaleshwar e.V.