Copy
Sri Kaleshwar Europa

N A V A R Á T R I   2 0 1 8

 

D Ž E J   K Á L I   M Á

 

T R A N S F O R M U J Í C Í   S Í L A

B O Ž S K É    M A T K Y

 

„Dokonale milosrdná, dokonale silná, všudypřítomná - to jsou atributy Božské Matky.
Je sumou veškeré energie ve vesmíru. Veškerá manifestační síla ve vesmíru je Matka. 
Ona je život. Ona je inteligence. Ona je láska. (…) Velmi rychle odpovídá na naše modlitby. Chcete-li dosáhnout lásky a moudrosti, uctívejte ji.”

Svámi Vivékánanda
 

21denní sádhana, energetické transmise a satsangy

On-line kurz od 28. 9. do 18. 10. 2018

Sádhana začíná již v pátek 28. října!

 

Projděte s námi časem Navarátri
…a poznejte nejlaskavější formu Božské Matky

Před námi je čas Božské Matky. Čas Navarátri je dobou, kdy je po celém světě oslavováno božské ženství. Skrze náš on-line kurz si zvědomíme neustálou přítomnost Božské Matky - prostřednictvím satsangů, sádhany a silných ohňových púdží.

Božská Matka se stejně jako vaše fyzická matka stará o vaše dobro a váš růst - nejen v oblasti „světského života”, ale především o rozvoj vaší duše.

Energie Mahá Káli do vašeho života přichází tehdy, když chce vaše duše udělat krok směrem k síle, lásce a jasnosti. Iniciuje transformaci a změnu. Aby mohly tyto procesy probíhat konstruktivním způsobem, předával Šrí Káléšvara vědomosti, pomocí kterých můžete budovat svůj energetický systém a pečovat o něj. Právě s takovými vědomosti budeme pracovat v rámci našeho kurzu.

Informace a přihlášení ZDE

 

Co nás během kurzu čeká:

 • Sádhana s mimořádně silným meditačním procesem – pro nově praktikující i pro pokročilé v šakti kanálech
 • 2 ŽIVÉ telesatsangy: Šrí Káléšvarovo hluboké učení o Božské Matce a naší cestě k ní
 • 10 ohňových púdží během Navarátri s individuální dálkovou transmisí pro každého účastníka – na závěr dostanete vysoce energetizovaný popel z těchto púdží
 • Ohňová púdža při příležitosti Vidžájadasami s individuální dálkovou transmisí pro každého účastníka – vaším jménem bude rozbit kokosový ořech a poté obdržíte rakša bandhanu (ochranný provázek) a hóma rakšu (ochrannou pastu) od ohňové púdži
 • Napojení na silné energetické pole celé meditační skupiny
 • Doprovodné materiály ke kurzu – například audio nahrávky Šrí Káléšvarova učení atd…


Připojíte se k nám?

Registrace je možná ještě během 27. října 2018

Informace a přihlášení ZDE

 

Co vám tato sádhana přinese do života?

 • Tato sádhana vytvoří ve vaší duši silnou odolnost
 • Prohloubíte své povědomí o božském ženství.
 • Rozvinete schopnost zacházet s transformující energií Mahá Káli.
 • Učiníte přímé zkušenosti s energií Božské Matky.
 • Naučíte se soustředit svou pozornost na to, co vaše duše skutečně chce.
 • Vaše kapacita milovat a pomáhat výrazně zesílí.

Budování energie ve skupině: Skrze naši každodenní meditační praxi vytvoříme mimořádně silnou skupinovou energii, která podpoří a bohatě obdaruje každého jednotlivého účastníka.

Informace a přihlášení ZDE

 


 

  

„Matka je příroda. Ona je učitelka. Od přírody se můžeme naučit všechno, je v ní všechno. Prostě jen pozorujte její (S)tvoření, její přírodu. Božská Matka je velká matka, která se o vás stará. Váš cíl je spojit se s Božskou Matkou. Musíte mít přání získat ji. Jakmile vstoupíte do domova své Matky, postará se o vás a dá vám všechno, co skutečně chcete.

Každý, kdo pochopí, jak si užívat její tvoření,
si skutečně užívá hlubší vůni tohoto života.” 

Šrí Káléšvara

 
 
 
 
Like Džej Káli Má - Sádhana začíná již tento pátek on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.