Copy
Sri Kaleshwar Europa

N A V A R Á T R I   2 0 1 9

 

V I Š V A   Š A K T I

 

Vědomá a tvořivá síla v každém z nás

21denní sádhana, energetické transmise a satsangy
On-line kurz s Tatyannou od 17. 9. do 8. 10. 2019

 

„V každém z nás je oheň, světlo. Podívejte se na něj. To je Ona. 
Je nekonečná. A vy jste součástí této nekonečnosti. 

Božská Matka je matkou všech duší ve vesmíru.
Mým nejhlubším přáním je přivést všechny k Matce.”

Šrí Káléšvara

    

 

Naše doba je věkem informací – během pár vteřin můžete získat informace o všech tématech, která vás zajímají. Zároveň se zdá, že jsme schopní přijímat a zpracovávat čím dál větší množství dat. Vytváříme si názory a věříme, že víme.

Co je však skutečné, pravé vědění? Šrí Káléšvara říkal, že to nejdůležitější, co potřebujete znát je pravda o tom, kdo jste a proč jste přišli na Zemi. Pravé vědění je vědění vaší duše. Je to vědění, které umožňuje konečné osvobození z cyklu života a smrti.

Toto vědění se ukrývá v každém z nás. Jak ho objevit? Abyste poznali sebe sama, jděte ke zdroji, k ženské prasíle, ze které jste přišli.

Šrí Káléšvara vyučoval duchovní meditační procesy – posvátné formule a jantry – z prastarých autentických rukopisů z palmových listů, které vás mohou silně podpořit v procesu poznání a sebeuvědomění. Jedná se o informace, které zapsali ršiové - mudrci a světci dávnověku. Toto vědění získali během meditací přímo od Božské Matky.

Nejrychlejší cesta, jak může žena dosáhnout sebepoznání a rozvinout svou sílu a skutečnou krásu, je vytvořit si osobní vztah s Božskou Matkou. Úcta k ženství a budování vztahu k Božské Matce je velmi moudrou cestou k duchovnímu růstu i pro muže.

Během Navarátri se miliony lidí po celém světě každoročně spojují s Božskou Matkou – VIŠVA ŠAKTI. Uctívají ji ve všech jejích aspektech a vytvářejí pole vědomí, díky kterému lze zažít její Realitu.

Informace a přihlášení ZDE

 

 

Má, zažiju někdy ten den,

kdy řeknu ‚Milá Matko' a z očí my začnou téct slzy?

Lotos moudrosti rozkvete a temnota ustoupí.

Lotos srdce rozkvete a temnota ustoupí.

Ach Matko, bude ustupovat, ustupovat a ustupovat.

Tisíce Véd říká, že Božská Matka je všude.

Šrí Ramprasad říká, že Božská Matka je všude.

Slepé oči, spatřete Má, která se ukrývá ve všem!

Báseň Ramprasada Sena

 

 

Projděte s námi časem Navarátri

A objevte v sobě moudrost a tvořivou energii Božské Matky

V rámci kurzu budeme meditovat se dvěma speciálními mantrami, které probouzí vaši vnitřní moudrost a prohlubují vztah s Božskou Matkou. Čeká nás…

 • Sádhana s mimořádně silným šakti procesem z prastarých palmových listů
 • Audio čtení Šrí Káléšvarových slov
 • 2 ŽIVÉ telesatsangy: Do hloubky jdoucí Šrí Káléšvarovo učení o Božské Matce a naší cestě k ní
 • Energetické procesy se Šrí čakrou v chrámu Božské Matky v Einhausenu jako požehnání pro všechny účastníky
 • 11 individuálních dálkových transmisí od púdží během Navarátri a Vidžájadasami, které proběhnou v chrámu Božské Matky v Einhausenu
 • Speciální meditační proces pro silné využití energie Vidžájadasami - energetického vrcholu Navarátri
 • Kokosový ořech, který za vás bude rozbit během ohňové púdži na Vidžájadasami
 • Hóma rakša (ochranná pasta) a rakša bandhana (ochranný provázek) od ohňové púdži na Vidžájadasami pro každého účastníka
 • Vysoce energetizovaný popel od navarátriových púdží pro každého účastníka
 • Sdílení skrze fórum a blog kurzu
 • Instrukce pro meditaci i všechny další příspěvky si můžete kdykoli znovu vyhledat na blogu kurzu.
   

Informace a přihlášení ZDE

 

 

Témata satsangů

Každá duše v sobě nese neuvěřitelnou moudrost a tvořivost. Každý z nás přichází na tuto planetu se svým vlastním jedinečným úkolem. Díky vztahu s Božskou Matkou můžete tento úkol objevit a probudit v sobě mimořádné schopnosti.

Během programu se budeme zabývat následujícími tématy:

 • Posvátné vědomosti pochází od Božské Matky
 • Kdo je Božská Matka?
 • Sarasvati – moudrost, poezie a čistota
 • Najděte svůj vlastní přístup k energii Božské Matky
 • Buďte originál – ticho jakožto zdroj tvořivého myšlení
 • Vědění duše – jak odlišit moudrost duše od myšlenek a přání ega a srdce
 • Brahmovo vědomí – příznivé podmínky pro napojení se na svou vnitřní moudrost

Tatyanna nám představí ucelený obraz cesty k Božské Matce a na základě svých vlastních zkušeností s daršanem Božské Matky bude sdílet vědění, které vás podpoří ve vašem individuálním procesu.

 

Co vám tato sádhana přinese do života?

 • Tato sádhana probouzí vnitřní moudrost a vytváří krásné myšlenky.
 • Prohlubuje vnímání Božského ženství.
 • Rozvíjí schopnost napojit se na moudrost vlastní duše.
 • Přináší přímé zkušenosti s energií Božské Matky.
 • Učí vás udržovat zaměření na skutečná přání vaší duše.
 • Posiluje vaši schopnost milovat a pomáhat.
 • Zjemňuje vaši schopnost vnímat krásu života.

Budování energie ve skupině: Skrze naši každodenní meditační praxi vytvoříme mimořádně silnou skupinovou energii, která podpoří a bohatě obdaruje každého jednotlivého účastníka.

 

 

 

N A V A R Á T R I

Svátek k poctě Božské Matky

 

V neděli 29. září začíná Navarátri, svátek Božské Matky - devět nocí, během kterých jsou uctívány různé ženské aspekty Božství. Jeho vrcholem je Vidžájadasami, které letos připadá na 8. října. V naší kultuře je to čas dožínek, kdy matce Zemi děkujeme za všechno, co nám dává.

Pojem Navarátri znamená doslova devět nocí (Nava = devět, Rátri = noc). Devět dní Navarátri je z hlediska energie rozděleno do tří různých úseků, z nichž každý trvá tři dny. Během prvních tří dnů Božská Matka ve formě Durgy nejprve zničí negativitu - naše špatné návyky, negativní myšlenky a pocity. Poté nám jakožto Lakšmi požehná hojností a zasadí do nás semínka božských kvalit, které podpoří náš duchovní rozvoj. A nakonec přijde v podobě Sarasvati a požehná nám skutečným věděním a poznáním. Den po Navarátri je pak oslavován velký svátek zvaný Vidžájadasami nebo též Dasara, který je oslavou vítězství vědění nad nevědomostí a pravdy nad ignorancí.

Božská Matka se objevuje v různých podobách, nosí různé tváře a projevuje pokaždé jinou povahu a energii, kterou nám žehná a pozvedá nás. Ve své celistvosti je naprosto nepopsatelná: je zkrátka Velkou Matkou.

Navarátri je nejpříhodnějším časem pro spojení se s Božskou Matkou. Když se na ni v těchto dnech s láskou a vděčností obrátíme, můžeme od ní získat nejvyšší požehnání. Ponořme se tedy společně do její energie. Požádejme ji v tomto, v mnoha ohledech náročném čase, o mír a o to, aby v nás rozvinula pravdu a nejvyšší vědomí jednoty.

 

Informace a přihlášení ZDE
 

 

 


 

 

„Poznejte pravdu, která je věčná.” 

Šrí Káléšvara

 

 

Like VIŠVA ŠAKTI - Navarátri 2019: On-line kurz s Tatyannou od 17. 9. on Facebook
Copyright © 2019 Kaleshwar e.V.