Copy
Sri Kaleshwar Europa

S U D A R Š A N A  P Ú D Ž A


Ochrana pro duši


29. 8. 2019 Brno

 

„Skutečná nejsilnější ohňová púdža je sudaršana hóma. 

To znamená, že sudaršana čakra, sudaršana hóma je neuvěřitelně silná - můžete přitáhnout velice vysokou energii. 

Nikdo ve vesmíru na vás nemůže nasměrovat jakoukoli formu negativity. Je krajně nepravděpodobné, že by se k vám přiblížila negativní energie.”

Šrí Káléšvara

 

Speciální sudaršana ohňová púdža je vhodným požehnáním pro každého z nás, neboť ochranné kruhy jsou základem pro šťastný a pokojný život! Obzvláště v dnešních dnech, kdy se ve světě odehrává mnoho konfliktů a kdy na povrch vystupují skryté strachy a bloky, je péče o naše vlastní ochranné kruhy velice důležitá - i proto, abychom byli skutečně silní a stabilní a mohli zde tak být i pro druhé. 

Sudaršana hóma je jedním z nejsilnějších energetických „nástrojů”, které Šrí Káléšvara svým studentům předal. Tento typ púdži pro sebe několikrát do roka využíval i on sám, aby svou dharmu chránil před iluzemi.

Více informací a registrace ZDE

 

Sudaršana jantra
Vytvořená a nabitá přímo pro Vás 

Sudaršana čakra - zvaná též čakra Mahá Višnua - je nejsilnější „zbraní” pro zastavení negativity a vytvoření nejvyšších ochranných kruhů. Sudaršana znamená nepřistupovat na žádné kompromisy, ale opravdu razantně odstřihnout negativitu. Máte-li ve svém domově jantru sudaršana čakry, vytváří to vysoce silné ochranné kruhy kolem vaší duše a chrání vás před jakýmkoli typem negativní energie. Toto novoluní (3. 2.) nabízíme první sudaršana púdžu v tomto roce - tzn. jednu z mála příležitostí, kdy můžete získat tuto mimořádnou jantru.

 

Jantry objednané do 28. 8. budou nabity u srpnové sudaršana púdži.

Více informací a registrace ZDE

 


 

D E T O X   P R O  D U Š I

Víkendový zážitkový seminář

31. 8. - 1. 9. 2019, Brno

 

„Když chcete někomu dát pozitivní energii, musíte vytáhnout ven negativní energii. Když vytahujete negativní energii, ta negativita vás automaticky ovlivní.

Nabíjení je důležité. Vybíjení je však ještě mnohem důležitější. Když víte, jak se vybíjet, jste silný úspěšný člověk. Vybíjení je nejdůležitější."

Šrí Káléšvara

 

Jak se osvobodit od negativních energií

Negativita není problém. Problém je strach z ní. 

Pokud je váš život ztěžován negativními myšlenkami, konflikty, zásadními vnějšími vyrušeními nebo nemocemi a vy svůj život nemůžete žít tak, jak byste chtěli nebo tak, jak by si to vaše duše přála, pak je tento kurz něco pro vás.

Prastaré indické rukopisy z palmových listů popisují řadu silných technik, díky kterým můžete skrze sílu přírody - skrze pět elementů - vybíjet jakoukoli negativitu a vytvářet kolem své duše silné ochranné kruhy. Během kurzu se dozvíte, jak ve svém životě identifikovat negativitu. Naučíte se různé techniky, jak ji vybíjet. Společně si je vyzkoušíme a přitom si pro sebe vyberete nástroje, které vám nejlépe sedí. Získané vědomosti můžete bezprostředně po kurzu integrovat do svého každodenního života.
 

Neocenitelný poklad pro všechny v pomáhajících profesích

Během každého setkání probíhá mezi lidmi energetická výměna. Pracujete-li v rámci svého zaměstnání s lidmi, například v pomáhajících profesích, nebo se vám druzí rádi svěřují se svými starostmi a žádají vás o pomoc, bude toto vědění pro vás nedocenitelné.

Informace a přihlášení ZDE

 


 

U Z D R A V T E   S V É  S R D C E 


Zážitkový seminář 

a iniciace do sebeléčebného procesu

 7. 9. 2019, Brno 

 

„Každý člověk v sobě nese dvě srdce. Na levé straně je normální srdce.
Na pravé straně je ukryta neuvěřitelná čakra - hrudája čakra. Hrudája znamená duchovní srdce. Všechny úžasné věci, které vidíte, jdou přímo tam - do srdeční čakry, aby tam splynuly s touto energií.”

Šrí Káléšvara

 

Položte si ruku na srdce. Ucítíte pod ní tep svého fyzického srdce. Neustále ve vaší hrudi bije a vede vás vaším životem. Tepe ve svém vlastním rytmu a zároveň vás spojuje s vesmírem - se Stvořením, které také tepe a vibruje. Všechno je zvuk, všechno nese určitou vibraci a vytváří hudbu, kterou ušima neslyšíme. Naše fyzické srdce nám v každém okamžiku připomíná naše napojení na tento věčný puls Stvoření.

Vaše duchovní srdce touží po pravdě a vede vás k Bohu, k čistému vědomí a k prazákladu Stvoření. Je spojeno s vaší duší a nese v sobě jiskru nejvyšší inspirace, která vám dává kapacitu překročit sebe sama a dosáhnout poznání toho, proč jste přišli na Zemi.

Když nasloucháte tepu svého duchovního srdce, naučíte se transformovat své trápení, bolest a zlomení srdce. Vaše duše zesílí a vy krok za krokem rozvinete schopnost bezpodmínečné lásky k sobě i druhým. V tomto kurzu se naučíte duchovní techniky pro uzdravení vlastního srdce, které můžete snadno integrovat do své každodenní praxe.

Informace a přihlášení ZDE

 
 

I N D I A   J A T R A

Silová cesta do Indie s Tatyannou

Širdi | Penukonda | Hampi od 2.11. do 19. 11. 2019

 

„Když se nacházíte na takovém místě (na nějakém silovém místě v Indii), dokonce i tehdy, když jste na něj vstoupili zcela neúmyslně a prostě se tam jen procházíte, jste obklopeni energií. Jakákoli negativita, kterou v sobě máte, se pročistí. Stane se tak bez ohledu na to, zda vibrace tohoto místa vnímáte nebo ne."

Šrí Káléšvara

 

Více informací a registrace ZDE

 


 

 

„Potřebujete poznat, jak můžete využívat vibrace 
a po celou dobu setrvávat ve vědomí blaženosti.”

Šrí Káléšvara

 

Like Sudaršana púdža, semináře a silová cesta. on Facebook
Copyright © 2019 Kaleshwar e.V.